Danas o programu rada za ovu godinu

Savjet ministara BiH trebalo bi danas da razmatra Prijedlog programa rada ove institucije za 2013.

Republika Srpska 17.01.2013 | 02:39
Danas o programu rada za ovu godinu
Savjet ministara BiH trebalo bi danas da razmatra Prijedlog programa rada ove institucije za 2013. godinu, koji sadrži više od 60 prijedloga zakonskih projekata i usvajanje više od 150 podzakonskih akata, s akcentom na ubrzanje evropskog puta BiH."Programom rada Savjeta ministara BiH za ovu godinu planirano je upućivanje u parlamentarnu proceduru 65 zakona, zatim usvajanje 153 podzakonska akta, zaključivanje 166 međunarodnih sporazuma, kao i razmatranje 228 tematskih tačaka", rečeno je Srni u Sekretarijatu za informisanje Savjeta ministara BiH. Prioriteti predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande i resornih ministara biće približavanje BiH konačnom cilju – članstvu u EU, očuvanje vizne liberalizacije, nastavak ekonomskih reformi, obezbjeđenje kompatibilnosti domaće privrede sa evropskim ekonomskim prostorom itd. Programom rada predviđeno je da Savjet ministara BiH nastavi da djeluje i na planu provođenja aktivnosti u vezi sa ulaskom Hrvatske u EU, konačnog ispunjavanja uslova za dobijanje Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/, bezbjednosti imovine i građana, nastavka reforme javne uprave itd. Obimnim dnevnim redom 35. redovne sjednice predviđeno je razmatranje Nacrta okvirnog zakona o volontiranju, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. U planu je i rasprava o Nacrtu sporazuma o saradnji na polju vojne obuke između Savjeta ministara BiH i Vlade Turske, kao i o prijedlozima izmijenjenog Prijedloga osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara BiH i vlada Sudana i Japana. Predviđeno je i razmatranje Nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Švajcarskog federalnog vijeća, koji se odnosi na redovni vazdušni saobraćaj, Nacrta osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o naučnoj i tehnološkoj saradnji. Na dnevnom redu je i Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva bezbjednosti BiH i MUP-a Albanije o upravljanju u slučaju nesreća. Savjet ministara BiH trebalo bi da razmotri i Prijedlog odluke o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za odobrenje privremenog boravka državljanima Sirije, kao i da riješi niz pitanja iz domena kadrovske politike u institucijama BiH. Dnevnim redom sjednice, koji sadrži 43. tačke, predviđena je i rasprava o materijalima u vezi s integracionim procesom BiH u NATO, razmatranje Informacije o fiskalnoj održivosti u BiH, Informacije o sukcesiji arhiva, Informacije o održanom trilateralnom sastanku predstavnika BiH, Hrvatske i Evropske komisije o upravljanju granicom u Briselu, kao i Izvještaja o provođenju Konvencije o pravima lica s invaliditetom u BiH. Ministri bi trebalo da se upoznaju i o Izvještaju o realizaciji Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru "Pet ce", kao i o Završnom izvještaju o pregovorima za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji /STO/ za 2012. godinu, s prijedlogom Mape puta, usaglašene s Sekretarijatom STO-a u Ženevi u cilju postizanja daljeg napretka u pregovorima u ovoj godini. U planu je i razmatranje Izvještaja o pripremama za popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine, Prijedloga strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2013 – 2015. godina, Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, kao i davanje saglasnosti za održavanje izbora državljana Italije na teritoriji BiH.