Delegati o izmjenama zakona o ministarstvima

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da danas u drugom čitanju razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH.

Republika Srpska 17.01.2013 | 02:37
Delegati o izmjenama zakona o ministarstvima
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da danas u drugom čitanju razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH. Dom naroda bi trebalo da razmotri i zahtjev Savjeta ministara BiH da se po hitnom postupku izjasni o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH. U prvom čitanju bi trebalo da budu razmatrani prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, Zakona o Sudskoj policiji BiH, Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, kao i Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i bezbjednosti BiH. Razlozi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH zasniva se na činjenici da je Kancelarija za reviziju institucija BiH nezavisno tijelo koje ne podliježe kontroli bilo kojeg drugog tijela, tako da je prijedlog da se pristupi izmjeni Zakona o ministarstvima proistekao zbog specifičnosti poslova iz domena rada Kancelarije, koji u evropskim pravnim okvirima ima potpunu funkcionalnu nezavisnost. U vezi s tim, svrstavanje Kancelarije za reviziju institucija BiH u red samostalnih upravnih organizacija, kako je to propisano Zakonom o ministarstvima, u suprotnosti je sa Zakonom o reviziji i međunarodnim standardima i dovodi u pitanje samostalnost i nezavisnost rada ove institucije, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga. Cilj izmjene Izbornog zakona BiH, koju je predložila poslanik Ismeta Dervoz, je usaglašavanje zakona sa odredbama Zakona o ravnopravnosti polova u BiH i omogućanje ravnopravne zastupljenosti kandidata oba pola Osnovni razlog za donošenje izmjena Zakona o Sudskoj policiji BiH, kojeg je nametnuo visoki predstavnik, a potvrdio parlament BiH, jeste nužnost regulisanja položaja, mjesta i uloge sudske policije i ministra pravde BiH koji je odgovoran za upravljanje nad sudskom policijom, kao i statusa i vršenja javnih ovlaštenja službenika sudske policije. Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje izvještaja komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana delegata Dragutina Rodića na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, saopšteno je iz parlamenta BiH. U izvještaju se navodi da članovi Kolegijuma ovog doma nisu postigli saglasnost o Rodićevom prijedlogu amandmana, koji na 23. sjednici Doma naroda nije dobio entitetsku većinu. Od Doma naroda očekuje se da potvrdi odluku Predsjedništva BiH o učešću jedinice vojne policije Oružanih snaga BiH u operaciji Snage međunarodne bezbjednosne pomoći u Avganistanu, što je Predstavnički dom učinio na prošloj sjednici. Predviđeno je i razmatranje izvještaja o provođenju mjera Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH 2008/2012. godina, godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2011. godinu, te izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2011. godinu. Najveći dio najavljene sjednice Doma naroda, čiji dnevni red sadrži 102 tačke, trebalo bi da bude posvećen razmatranju mnoštva izvještaja o reviziji poslovanja institucija i agencija u BiH za 2011. godinu. Delegati Doma naroda trebalo bi da daju saglasnost za ratifikaciju niza memoranduma, izvještaja i sporazuma između BiH i drugih zemalja, odnosno međunarodnih organizacija i finansijskih institucija.