Riješiti funkcionisanje Suda i Tužilaštva BiH

Republika Srpska na narednoj sjednici strukturalnog dijaloga želi da počne suštinski rješavati probleme funkcionisanja Suda, Tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i da bude otvoreno pitanje apelacione nadležnosti Ustavnog suda BiH, izjavio je ministar pravde Džerard Selman.

Republika Srpska 23.03.2012 | 20:29
Riješiti funkcionisanje Suda i Tužilaštva BiH
Republika Srpska na narednoj sjednici strukturalnog dijaloga želi da počne suštinski rješavati probleme funkcionisanja Suda, Tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i da bude otvoreno pitanje apelacione nadležnosti Ustavnog suda BiH, izjavio je ministar pravde Džerard Selman.Selman je novinarima rekao da je direktoru Direkcije za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširivanje EU Pjeru Mirelu prenio da je razgovarano sa VSTS-om i da se pokušava usaglasiti još jedan dio odredaba Zakona o sudu RS. On je istakao da je još otvoreno pitanje mišljenja Venecijanske komisije, jer je to preporuka strukturalnog dijaloga. "Članovi Venecijanske komisije 3. aprila dolaze u Banjaluku na razgovore u Ministarstvo pravde. Njihovo mišljenje trebalo bi da bude gotovo do 16. juna. Prijedlog je da tek nakon što Venecijanska komisija utvrdi stav bude zakazana sljedeća sjednica strukturalnog dijaloga, što će dati mogućnost da se i mi kvalitetnije pripremimo", pojasnio je Selman. On je rekao da je jedna od preporuka strukturalnog dijaloga da se pristupi izradi zakona o apelacionom sudu BiH, ocijenivši da je ta institucija, sa stanovišta struke, neophodna na nivou BiH, jer bi rješavala po žalbama Suda BiH. Selman kaže da Srpska to pitanje ne želi otvarati sve dok se ne riješi problem funkcionisanja Suda i Tužilaštva BiH. Ministar pravde ističe da je prioritetno rješavanje niza pitanja u okviru Suda BiH, te da se tek poslije postignutih rezultata u okviru toga može dalje razgovarati. Selman je dodao da je Mirela obavijestio da je Srpska zainteresovana da se određene preporuke izvrše što prije, ističući preporuku koja se odnosi na potpisivanje sporazuma između BiH i Srbije o razmjeni podataka o krivičnim predmetima. Tako bi, dodao je on, bio deblokiran određen dio predmeta koji se vode na Sudu BiH, a odnose se na ratne zločine počinjene od 1992. do 1996. na teritoriji BiH. Sud i Tužilaštvo BiH nisu sporni za RS pod uslovom da su u okviru Ustava BiH i da su zakoni o tim institucijama doneseni u okviru redovne parlamentarne procedure, kaže Selman i podsjeća da su ti zakoni nametnuti jer Srpska nikada na njih nije dala saglasnost. Ministar Selman je poručio da će kada se postigne dogovor u okviru strukturalnog dijaloga, pozicionira Sud BiH i potpiše sporazum o toj instituciji, dati saglasnost Parlamentarnoj skupštini BiH da takav sud može da funkcioniše na nivou BiH. On je istakao kako su određeni potezi, koji nisu u skladu sa zakonom, a proistekli su iz rada stranih tužilaca i nepotpisivanja sporazuma sa Srbijom o razmjeni krivičnih podataka i dokaza, doveli do toga da je apsurdno i funkcionisanje takvih institucija kojih nema ni u Ustavu BiH. "Dokle god se ne pozicioniraju u skladu sa Ustavom BiH mi ćemo uvijek biti protivnici da oni na ovakav način funkcionišu", poručio je Selman. Delegacija na čelu sa Pjerom Mirelom saslušala je argumente i izrazila vidan stepen zadovoljstva u promjeni stava i statusa pravosudnih institucija, rekao je Selman i podsjetio da se, dok nije počeo strukturalni dijalog, nije moglo ni razgovarati o temi Suda BiH. On je istakao da je Srpska naknadno dala saglasnost na IPA fondove u okviru pravosuđa i da su zahtjevi EU bili da se ta sredstva ne mogu koristiti za rješavanje strategije pitanja ratnih zločina, za stvaranje materijalnih uslova, za rad okružnih sudova i tužilaštava na tim predmetima. "To je sada sve promijenjeno. IPA sredstva će se moći koristiti i kao budžetska podrška i za rekonstrukciju i renoviranje sudova i za rješavanje pitanja ratnih zločina. To je napredak koji smo uspjeli da postignemo u okviru strukturalnog dijaloga", zaključio je Selman.