Brisel neće nametati rješenja

Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je da odluka Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci" mora da bude primjenjena bez ikakvog odgađanja i da Evropska komisija neće nametati model rješenja, već o tome treba da se usaglase politički predstavnici u BiH.

Republika Srpska 20.12.2012 | 04:16
Brisel neće nametati rješenja
Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je da odluka Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci" mora da bude primjenjena bez ikakvog odgađanja i da Evropska komisija neće nametati model rješenja, već o tome treba da se usaglase politički predstavnici u BiH. "Rješenje moraju prihvatiti svi, a amandmani na Ustav BiH moraju biti takvi da izdrže sve političke i zakonske izazove koji se mogu pojaviti u budućnosti", rekao je File. On je za "Glas Srpske" istakao da se što prije mora uspostaviti sistem koordinacije svih nivoa vlasti u BiH kada je riječ o evropskim pitanjima i dodao da decentralizovana struktura BiH nije prepreka za proces pridruženja EU. Uspostavljanje efikasnog i djelotvornog mehanizma koordinacije svih nivoa vlasti za angažman sa EU, kaže File, nalazi se na najužoj listi prioriteta BiH, čije je rješavanje uslov za napredak, odnosno dobijanje statusa kandidata za EU. "Pravila i standarde EU mogu primijenjivati i entiteti, Brčko distrikt i kantoni u Federaciji BiH ukoliko su ta ovlašćenja prenesena u skladu sa ustavnim okvirom. Ipak, moram naglasiti, da BiH mora da govori jednim glasom u Briselu", istakao je File. Da bi BiH krenula naprijed na putu ka EU, ističe File, neophodno je da njeni politički predstavnici pokažu liderstvo, prevaziđu podjele i da se u potpunosti pozabave sa vrlo bitnim reformama koje su neophodne za dobrobit građana. "Nedavno usvajanje budžeta institucija BiH i budžeta na nivou entiteta je dobar primjer koji pokazuje da su svi ciljevi dostižni ukoliko postoji politička volja i spremnost na kompromis. Uvjeren sam da BiH može nadoknaditi izgubljeno vrijeme u procesu evropskih integracija", smatra File. On je istakao da je EU, uključujući i njeno pojačano prisustvo u BiH, spremna da pomogne ekspertski i finansijski. "Da bi OHR bio zatvoren moraju biti ispunjeni svi uslovi i ciljevi koje je postavio Upravni odbor Savjeta za primjenu mira. Evropska komisija razmatra određeno smanjenje kapaciteta OHR-a koje će uslijediti poslije racionalizacije njegovih nadležnosti tokom procesa koji će, na kraju, dovesti i do njegovog zatvaranja", rekao je File.

Komentari / 0

Ostavite komentar