Kako je Gačanin upozoravao članove narko kartela u BiH

Sud BiH imao je uvid i u fotografije razmjenjivane među članovima narko kartela na kojima su velike količine civilnog, vojnog, i kolekcionarskog naoružanja i prostorije za mučenje u kojima se nalaze osobe zavezanih ruku, nogu, očiju i sa vidnim povredama na cijelom tijelu

Bosna i Hercegovina 26.05.2024 | 21:11
Kako je Gačanin upozoravao članove narko kartela u BiH

Adnan Smajlović, Sančez Jukić i Aida Halać, osumnjičeni da su članovi zloglasnog narko kartela „Tito i Dino“ ostaće u pritvoru i naredna dva mjeseca, a Raport je imao uvid u obrazloženje Vanraspravnog vijeća koje je prihvatilo prijedlog Tužilaštva BiH da osumnjičeni ostanu iza rešetaka i narednih 60 dana.

Smajlović i Jukić će ostati u Državnom zatvoru u Vojkovićima, a kako saznaje Raport, Halać je u Kazneno popravnom zavodu u Tuzli.

U rješenju koje sadrži više od 15 stranica teksta, Vanraspravno vijeće u sastavu sudija Željka Marenić, kao predsjednica, te sudija Minka Kreho i Tanja Curović, kao članice, detaljno je obrazložilo zbog čega bi puštanje na slobodu Smajlovića, Jukić i Halać bilo opasno po istragu koju Tužilaštvo BiH na čelu sa tužiocem Sanjinom Kulenovićem vodi u ovom predmetu.

Dokazi u koje je Sud BiH imao uvid, a koji do sada nisu predstavljeni javnosti otkrivaju jezive planove narko kartela „Tito i Dino“ da putem svoje grupe u BiH ovladaju državom. Pri tome, iz razmjenjivanih poruka, pokazuje se spremnost i na likvidacije onih koji im odbiju poslušnost ili ih izdaju.

Razmjenjivali fotografije osoba zavezanih ruku, nogu, očiju i sa vidljivim povredama

Uprkos tvrdnjama advokata osumnjičenih da nema dokaza ni razloga za daljim pritvaranjem njihovih klijenata, Vijeće je ocijenilo da postoji dovoljno dokaza koji potkrepljuju tvrdnju Tužilaštva BiH o postojanju osnovane sumnje da ovaj trio već duži vremenski period djeluju kao organizovana grupa i da vrše krivična djela na području Bosne i Hercegovine, UAE i drugih zemalja Evropske unije, ali i Afrike i Južne Amerike.

„Analizom dostavljenog dokaznog materijala utvrđeno je da se radi grupi koja ima razvijenu hijerarhijsku strukturu, a na čijem čelu se nalazi Edin Gačanin, koji iako boravi u Dubaiu, odakle i organizuje i kontroliše sve aktivnosti u koje direktno uključen, a koje se prevashodno odnose na nezakonitu međunarodnu trgovinu narkotičkih sredstava, najčešće kokainom, koji između ostalog, nabavlja u Južnoj Americi, a zatim istu, često šalje za Južnu Afriku, i to grad Durban, kao destinaciju na koju dolazi navedena opojna droga.“

Vijeće u svom obrazloženju ističe dokaze iz Sky aplikacije u komunikaciji vođenoj od 25. oktobra 2020. godine do 4. marta 2021. godine , a među kojima su i fotografije paketa složenih u motornom vozilu , a iz tekstualnih poruka zaključuje se da je riječ o 1.351 kilograma kokaina, kojima Gačanin planira dodati još 128 kilograma.

„Ta količina, ukoliko se transportuje bez problema, donijeće oko 20 miliona za firmu, kako je navedena lica i nazivaju, odnosno za organizovanu kriminalnu grupu kojom i rukovodi. Bez obzira što Vijeće usljed obimnosti navodi samo jednu komunikaciju koja se odnosi na međunarodni transport putem brodskog saobraćaja, ipak se, i na osnovu samo ove komunikacije, može izvesti zaključak o postojanju osnovane sumnje da grupa kojom rukovodi Gačanin od ilegalne trgovine i preprodaje narkotičkih sredstava, stiče enormne količine novca, koji potom nastoji kroz finansiranje različitih aktivnosti i projekata, ubaciti u legalne tokove“-stoji u obrazloženju Vijeća.

Dokazi su uvjerili Vijeće o postojanju osnovane sumnje da se radi o veoma dobro organizovanoj kriminalnoj grupi čije se djelovanje prostire na čak pet kontinenata.

Vijeće je na osnovu uvida u dokaze, konstatiralo i da pored tekstualnog sadržaja analiziranih SKY komunikacija, pripadnici grupe u međusobnoj, kako pojedinačnoj tako i u grupnoj komunikaciji sa Gačaninom prosljeđuju i fotografije na kojima se jasno vide zapakovani i uredno složeni paketi za koje se osnovano sumnja da se u njima nalazi opojna droga kokain.

Spomenute su i fotografije ljudi mučenih u za to posebno namijenjenim prostorima.

„ Ali i fotografije pomenutih luka, kao i velike količine civilnog, vojnog, i kolekcionarskog naoružanja (pištolj Luger sa ugraviranim orlom i nacističkom svastikom), te na kraju i fotografije unutrašnjosti kontejnera prenamijenjenih u prostorije za mučenje u kojima se nalaze osobe zavezanih ruku, nogu, očiju i sa vidnim povredama na cijelom tijelu".

Gačanin: Selam, dobit ćeš šansu, naredbe se prate do smrti

Vijeće zaključuje i da je organizovana grupa uspješno funkcionisala, isključivo usljed aktivnog djelovanja i prisutnosti vođe ove grupe, Edina Gačanina, koji i lično učestvuje u komunikaciji sa licima koja iskazuju želju da postanu pripadnici grupe kojom on rukovodi.

Tako je u obrazloženju navedena komunikacija Gačanina sa NN osobom, koju vrši preko telefona osumnjičenog Smajlovića, i to 19.11.2020. godine oko 16,31 sati kada Gačanin piše NN licu:

„ „Sellam kako si, sve ok, kako si mi ti. Objasni mi ako jesi, šta su ti ambicije u životu? Ima li nešto šta ne smiješ ili šta te koči? Jesi li spreman da radiš. Ok, dobićeš jednu šansu u našoj firmi, to iskoristi mudro i pametno. Kod nas ima jedan koji odlučuje, to sam ja! I naredbe se prate do smrti. Kod nas nema deranja, ponižavanja, sve je sa poštovanjem i respektom. Ako si spreman onda može da dobiješ šansu.Rizik je, zatvor ili da izgubiš život.“- stoji u obrazloženju Sudskog vijeća koje je produžilo pritvor Gačaninovom triju u BiH.

Za Vijeće je, iz međusobnih komunikacija ostvarenih sa Edinom Gačaninom jasno identifikovana uloga, status, kao i lični odnos sa organizatorom, Adnana Smajlovića, Sančeza Jukića i Halać Aide.

„Edin Gačanin koji organizuje proizvodnju, pakovanje i transport opojne droge u gradu Durban - Južnoafrička Republika, za koje poslove zadužuje grupu lica na čelu sa osumnjičenim Jukićem, što nesumnjivo ukazuje da se radi o osobi koja uživa neupitno povjerenje i naklonost organizatora, posebno iz razloga, što Gačanin, za potrebe pripreme i realizacije navedenih aktivnosti obezbjeđuje finansijska sredstva.

Navedeno potvrđuje i međusobna komunikacija ostvarena dana 15.12.2020. godine u kojoj Jukić piše da je završio da kuća bude spremna prije nego korisnik sky ecc „Procpect (Mirsad Skopak) bude tamo (Južnoafrička Republika), nakon čega se nudi Gačaninu i piše mu da je tu šta god, da slijedi i da mu je čast, a iz naknadno ostvarenih komunikacija proizilazi da su učesnici prebacili kokain do Južnoafričke Republike, a potom da planiraju uspostaviti sistem i prolaz kroz skladište.“- navelo je Vijeće u obrazloženju.

Vijeće ističe i da iz dostavljenih materijala, nesumnjivo proizilazi postojanje osnovane sumnje da osumnjičeni Adnan Smajlović rukovodi Gačaninovom grupom koja djeluje na području BiH.

„Obzirom da isti, raspoređuje novac i dijeli upute osobama zaduženim za pojedine regije u BiH, koje djeluju na realizaciji projekata koje finansira Gačanin isključivo radi stavljanja nezakonito stečenog novca u zakonite tokove, pa tako i osumnjičenoj Aidi Halać koja je zadužena za grad Zenicu i osumnjičenom Harisu Behramu zaduženom za Mostar, radi ostvarivanja političkog uticaja i ovladavanjem države.“- stoji u rješenju Vanraspravnog vijeća Suda BIH.

Aida Halać je uživala veliko povjerenje Gačanina

Na navode odbrane da nema dokaza da je Aida Halać postala pripadnik organizovane grupe u okviru koje je vršila inkriminacija za koje se i tereti, Sudsko vijeće je utvrdilo drugačije.

„Da se radi o pripadniku grupe, koji efikasno i kvalitetno ispunjava zadane obaveze čije provođenje i finansiranje organizator vrši preko osumnjičenog Smajlovića, dodatno potvrđuje činjenica, da osumnjičena Halać, a usljed iskazane efikasnosti i ostvarenih rezultata, uživa veliko povjerenje Gačanina, obzirom da iz dostavljenih dokaza dobijenih analizom SKY ecc komunikacija, nesumnjivo proizilazi da ista i pored preuzetih obaveza od neposredno pretpostavljenog, osumnjičenog Smajlovića, ostvaruje direktnu komunikaciju, odnosno djeluje prema neposrednim uputama Gačanina.

Navedeno proizilazi iz međusobne komunikacije ostvarene dana 15.11.2020. godine kada Gačanin piše osumnjičenoj Aidi Halać: "Ako Bog da bićeš gradonačelnica Zenice za par godina. Idemo korak po korak. Išli smo na obadvije strane. Mudro, ko god pobijedi mi smo pobjednici. Vi niste nijedan partija nego naša. To je samo za narod, dok mi ne dođemo na vlast.".

Osumnjičena Halać, potom odgovara Gačaninu dana 16.12.2020. godine oko 14,42 sati: "Sve ok brate. Imali smo sjednicu sad izabrali su me za radno predsjedništvo Gradskog vijeća, neće moći ništa mimo mene ići."- stoji u Rješenju Vijeća. ( poruke Halać citirane u izvornom obliku i gramatički neispravne smo ispravili , op.a)

Vanraspravno vijeće Suda BiH ukazalo je i na neosnovanost prigovora odbrane Aide Halać , o čemu svjedoče kako su naveli i njene komunikacije s Gačaninom od 08.01.2021. godine, a koje, kako se navodi nesumnjivo identifikuju sva specifičnost odnosa i povjerenja koje uživa osumnjičena, kao i njena lojalnost prema grupi, a posebno prema Gačaninu, kada razgovaraju o licu za koje ona sumnja da je cinkaroš i da ga je spremna likvidirati, i kada mu ista piše:

"Brate Allaha mi ti mi prije Njega. Ne radi toga da se ja tebe bojim al te poštujem više nego što sam ikad ikog. I to ne strahopoštovanje nego idealizacija postupaka jedne osobe i pravednosti i načina postupanja i razmišljanja", navelo je Vijeće u obrazloženju još jednu od komunikacija vijećnice u Gradskom vijeću u Zenici s zloglasnim narko bosom.

Inače, na ročištu za određivanje pritvora tužitelj Sanjin Kulenović je citirao dio poruke u kojoj Gačanin pita Halać da li je određena osoba odgovorna za pad "robe", a da mu Halać odgovara kako ga je "ona spremna likvidirati, ali da joj se on kune da je kuhinja provaljena".

Za sada nije otkriveno ko je osoba za koju su sumnjali da je odavala tajne klana i kojeg je Halać bila spremna i likvidirati.

Vijeće je navelo i da dokazi pokazuju da je Smajlović slao Gačaninu fotografije osumnjičene Halać sa plakata korištenih u predizbornoj kampanji, kao i druge fotografije osumnjičene, koje nesumnjivo dokazuju da je riječ o osumnjičenoj.

Iako su odbrane osumnjičenih pokušale osporiti zakonitost dokaza iz Sky aplikacije, Sud BiH se izjasnio i o takvim prigovorima.

„Obzirom da su svi rezultati komunikacija putem navedenih aplikacija pribavljeni od strane međunarodne policijske organizacije – EUROPOL, ili drugih policijskih agencija, što podrazumijeva postojanje objektivne presumpcije da su isti pribavljeni i analizirani u skladu sa procesnim odredbama krivičnog zakonodavstva Evropske unije, ali i SAD, te samim time zakonitost ovih dokaza pribavljenih putem međunarodne saradnje, nije i ne može biti predmet ispitivanja od strane ovog vijeća, u ovoj fazi krivičnog postupka.

Pored toga, Vijće upućuje odbranu, da SKY prepiske nisu rezultat posebnih istražnih radnji, praćenja presretanja ili bilo kojeg drugog oblika tajnog praćenja, nego su rezultat izvršene naredbe nadležnog suda u Francuskoj o pretresanju servera SKY kompanije, odakle se i crpe sve, do sada, dostavljene komunikacije", obrazložilo je Vijeće.

Takođe, Vijeće je ocijenilo da postoji osnovana sumnja da se na lokacijama poznatim Smajloviću, Jukić i Halać i danas nalaze važni tragovi izvršenja krivičnog djela u kojima su učestvovala i druga, za sada neidentifikovana lica, i to veći broj njih koji se nalaze na slobodi i da bi ukoliko bi osumnjičeni bili pušteni na slobodu mogli vršiti uticaj i pritisak na saučesnike i potencijalne svjedoke, te ugroziti istragu.

Kako je Gačanin grupu upozoravao da ih možda prate

Vijeće je imalo u vidu i navode iz ostvarene komunikacije od 03.07.2020. godine, kada se Gačanin obraća učesnicima da moraju biti posebno oprezni u naredna 3-4 mjeseca prilikom korištenja Sky aplikacije i ne odavati privatnost. Nadalje, navodi da se vješto prati encro (kriptovana aplikacija) koja je imala 50.000 korisnika, te da su ljude identifikovali jer su dosta pričali o privatnim stvarima, slali slike, imena, detalje o porodici, auta, kuće, stanove itd.

„Osumnjičeni Jukić na to odgovara da je brat u pravu i ako bi se desilo da upadnu u sky, ako ne bi bilo nikakvih privatnih stvari koje povezuju nadimke sa korisnicima neće moći dokazati ko je ko. Ovakve navode osumnjičenog Jukića Gačanin komentariše riječima: „zato hajde da im otežamo rad", stoji u obrazloženju Vijeća.

Iz navedenih razloga, Vijeće nalazi da je i dalje neophodno otkloniti opasnost od uticaja osumnjičenih na još uvijek neidentifikovane saučesnike i prikrivače, kao i potencijalne svjedoke, te opasnost od uništenja i skrivanja tragova i dokaza važnih za ovaj krivični postupak.

Vijeće je cijenilo i činjenicu da Tužilaštvu tek predstoji obiman proces osiguranja dokaza, odnosno saslušanja svjedoka i identifikacija saosumnjičenih, provođenje drugih radnji dokazivanja, te da je u ovom procesnom momentu neophodno poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zaštitio postupak, odnosno kako bi se osiguralo nesmetano i efikasno vođenje i okončanje istrage.

Vijeće je prihvatilo i prijedlog Tužilaštva da se određeni dokazi, dostavljeni Sudu BiH ne dostavljaju osumnjičenim i njihovim braniocima.

Iako je zakonom propisano da branioci imaju pravo da razmatraju spise i pribavljene dokaze koji idu u korist osumnjičenog, pravo braniocima u ovom slučaju je uskraćeno jer je riječ o spisima i predmetima čije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.

(Raport

Komentari / 5

Ostavite komentar
Name

"

27.05.2024 06:38

Strašno.

ODGOVORITE
Name

Bik koji hoda

27.05.2024 09:29

Gdje god se okrenes ili te politicari handre, ili silni kriminalci kojih ima i previse medju nama. Ali zahvaljujuci nasoj vlasti, mi smo na pragu maksimalne tolerancije prema kriminalcima. Hocu reci da ih trpimo do maksimuma, tj. sve dok ne odapnemo sami, ili dok nas licno oni ne sahrane.

ODGOVORITE
Name

055

27.05.2024 11:18

Zar im vjera ne zabranjuje upotrebu alkohola i drugih opijata!

ODGOVORITE
Name

YU

27.05.2024 11:53

Pa iskreno me ne čudi ovakvo stanje u Bosni, kad je kod nas pravilo da moraš biti kriminalac I LAŽOV da bi postao političar...!!

ODGOVORITE
Name

Zoom

27.05.2024 15:02

Strasno sta ljudi sebi dozvole. Da jedan konj iz Abu Dabija upravlja njima za saku para i da njemu podnose izvjestaje. I sve to rade da truju i unistavaju druge ljude.

ODGOVORITE