VSTS djelimično uvažio žalbu Dijane Kajmaković

Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH usvojila je djelimično žalbu tužioca Diane Kajmaković.

Bosna i Hercegovina 28.02.2024 | 14:20
VSTS djelimično uvažio žalbu Dijane Kajmaković

Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), odlučujući o žalbama Kancelarije disciplinskog tužioca (KDT) i tužene Diane Kajmaković, tužiteljice Tužilaštva BiH, izjavljenim protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH, donijela je Odluku kojom se djelomično uvažava žalba tužene, te se preinačava odluka Prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH na način da se odbija tačka a) kojom je tužena proglašena odgovornom za počinjenje disciplinskog prekršaja iz člana 57. tačka 23. Zakona o VSTV-u BiH „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva- navodi se u saopštenju.

N1 podsjeća kako je riječ je o dijelu odluke Prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH, kojom je tužena proglašena odgovornom što je, obavljajući poslove rukovodioca u Tužilaštvu BiH, u sefu u svojoj kancelariji, bez propisnog evidentiranja, držala dokumente sa oznakom stepena tajnosti zaprimljene u periodu od 8. novembra 2021. do 24. avgusta 2022. godine, ličnim dostavljanjem tuženoj “na ruke”, koji se odnose na predmete „Sky aplikacija“, što je za posljedicu imalo neevidentiranje tužilačkih spisa u skladu sa propisima ili neulaganje u postojeće tužilačke spise i propuštanje raspolaganja dokumentacijom od strane postupajućih tužilaca, te je propustila navedenu dokumentaciju razdužiti i predati vršiocu dužnosti glavnog tužioca, kako je navedeno u pobijanoj odluci.

– U preostalom dijelu žalba tužene je odbijena kao neosnovana i potvrđena je odluka Prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH kojom je izrečena disciplinska mjera: premještanje sa mjesta zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH na mjesto tužioca Tužilaštva BiH. Žalba Kacelarije disciplinskog tužioca na odluku Prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH u cjelosti je odbijena kao neosnovana. Na Odluku Drugostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH postoji mogućnost žalbe Savjetu u cjelini i to isključivo u pogledu izrečene disciplinske mjere- zaključuje se u saopštenju.

Zbog čega je podnesena diciplinska tužba?

Kancelarija disciplinskog tužioca VSTS-a BiH podnio je 21.oktobra disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković zbog sumnje da je koristila funkciju kako bi sebi ili drugima pribavila neopravdanu korist.

Tužba je podnesena i zbog sumnje da se miješala u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruisanja njihovih aktivnosti, da je ponašanjem štetila ugledu tužilačke funkcije, te ozbiljno kršila službenu dužnost i dovela u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

Ovom odlukom Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a BiH ni na koji način ne prejudicira niti može uticati na ishod ovog disciplinskog postupka. Eventualna žalba na ovu odluku ne odlaže njeno izvršenje – navodi se u saopštenju VSTS-a.

VSTS je nezavisno pravosudno tijelo koje ima mandat da imenuje i razriješava sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini, prati njihov rad i vodi disciplinske postupke protiv njih.

(N1)  Foto: BIRN BiH

Komentari / 3

Ostavite komentar
Name

ISTINA

28.02.2024 14:58

isto kao ona se ponašaju tužioci u Distriktu,sarađuju sa kriminalcima a optužuju ne dužne,bagra smrdljiva

ODGOVORITE
Name

Zar dijana

29.02.2024 09:44

nije oličenje poštenja i svima za uzor

Name

Sramota

29.02.2024 01:31

Ponoviti sudjenja Zijadu Turkoviću čovjek je sve navode i tvrdnje bio u pravu u vezi ove kriminalne spodobe!

ODGOVORITE