Održivost modernog rudarstva iz ugla Adriatic Metals BH 

U sklopu konferencije "Otpad - Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH", koja se trenutno održava u Sarajevu (7. i 8. decembar) u organizaciji nLogic Advisory i Privredne komore FBiH, posebna pažnja posvećena je kompleksnosti upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. 

Bosna i Hercegovina 08.12.2023 | 18:48
Održivost modernog rudarstva iz ugla Adriatic Metals BH 

Jedna od važnih panel tema bavi se "Otpadnim vodama i uticajem na čovjeka i okolinu", a na njoj je sudjelovao Nermin Taletović, hidrogeolog u kompaniji Adriatic Metals BH. 

Taletović je podijelio ključne strategije ove kompanije koje postavljaju standarde u upravljanju otpadom i zaštiti okoline. “Razmatrajući izazove modernog rudarstva, kompanija Adriatic Metals predstavlja model primjene modernih metoda i tehnologija, uz naglasak na minimizaciju uticaja kako na ljudstvo, tako i na okolinu,” naglašava Taletović.

Upravljanje vodama postaje integralni dio održivog poslovanja za Adriatic Metals. 

Izgradnjom modernog sistema vodosnabdijevanja za rudnik Rupice, koji uključuje podzemne tankove i vodovod s društvenom odgovornošću prema lokalnoj zajednici vodo-snabdijevanjem 6 okolnih sela, ova kompanija postavlja najnovije standarde u racionalnom upravljanju vodom. “Fokus poslovanja Adriatic Metals BH je na očuvanju ekosistema. 

Kada je u pitanju upravljanje vodama, jedan od primjera je inovativni tretman rudničkihvoda, što predstavlja tehnološki iskorak u očuvanju okoliša, s pozitivnim uticajem na održivost rudarske industrije u Bosni i Hercegovini,” objašnjava Taletović. 

Kao rudarska kompanija, Adriatic Metals BH usmjerava svoj način poslovanja prema inovativnim strategijama koje minimiziraju ekološki uticaj i smanjuju otpad. “Ključni aspekt ovog pristupa uključuju pažljivo zapunjavanje otkopanih prostora jalovinom i inertnim iskopnim materijalom, a naša postrojenja za preradu eliminiraju negativan uticaj tradicionalnih praksi odlaganja otpada,” naglašava Taletović. 

 

Adriatic Metals BH je prepoznatljiv po postavljanju standarda za održivo upravljanje rudarskim otpadom, a njihovo poslovanje ide korak dalje. U suradnji s lokalnom zajednicom, kompanija aktivno provodi kontinuirani monitoring uticaja buke i prašine kako bi očuvala kvalitet života u okolini rudnika. “Angažman s lokalnom zajednicom je od suštinskog značaja, a primjeri poput izmještanja postrojenja, kao odgovor na brige lokalnog stanovništva, jasno pokazuje našu posvećenost održavanju pozitivnog uticaja na svim aspektima,” objašnjava Taletović. 

Konferencija ne pruža samo platformu za dijalog, već djeluje kao pokretačka snaga prema održivoj budućnosti, potičući druge na slična nastojanja. Kompanija Adriatic Metals BH poziva i druge kompanije da prihvate modele održivosti kao standard. Njihov angažman i inovativne prakse postavljaju nove vrijednosti u poslovanju i rudarskoj industriji, doprinoseći razvoju cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini.

(PR/Adriatic Metals) Foto: PR/Adriatic Metals