Lani ukra­de­na stru­ja vri­je­dna 695.000 KM

"Naj­veći broj slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje odno­si se na sa­mou­ključenje bez elek­tro­ener­get­ske sa­gla­snos­ti, ugo­vo­ra o sna­bdije­va­nju ili uključenja po­sli­je is­ključenja kraj­njih ku­pa­ca zbog du­ga", re­kli su iz "Elek­tro­kra­ji­ne".

Republika Srpska 20.03.2023 | 07:54
Lani ukra­de­na stru­ja vri­je­dna 695.000 KM

- Na po­dručju ko­je po­kri­va "Elek­tro­kra­ji­na" pro­šle go­di­ne ot­kri­ve­no je 219 slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje, odno­sno krađe stru­je, sa obračuna­tom po­troš­njom od 695.788 KM, pot­vrdi­li su iz ovog pre­du­zeća za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne".

Po­dručje ko­je po­kri­va ovo pre­du­zeće čine Ba­nja­lu­ka, Gra­di­ška, Ko­zar­ska Du­bi­ca, La­kta­ši, Mrko­njić Grad, No­vi Grad, Prnja­vor, Pri­je­dor, Srbac, Čeli­nac i Ši­po­vo.

Ka­ko na­vo­de iz "Elek­tro­kra­ji­ne", upo­ređujući go­re na­ve­de­ne broj­eve sa slučaje­vi­ma neo­vla­šte­ne po­troš­nje elek­trične ener­gi­je u 2021. go­di­ni, taj broj je ne­što ma­nji, jer je ta­da evi­den­ti­ra­no 245 slučaje­va.

"Naj­veći broj slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje odno­si se na sa­mou­ključenje bez elek­tro­ener­get­ske sa­gla­snos­ti, ugo­vo­ra o sna­bdije­va­nju ili uključenja po­sli­je is­ključenja kraj­njih ku­pa­ca zbog du­ga", re­kli su iz "Elek­tro­kra­ji­ne".

Sa dru­ge stra­ne, iz Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va (MUP) RS, kažu da je u to­ku pro­šle go­di­ne evi­den­ti­ra­no 139 slučaja krađe stru­je u Srpskoj.

"Po­li­cij­ski službe­ni­ci Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske od ja­nu­ara do de­cem­bra 2022. go­di­ne evi­den­ti­ra­li su 139 slučaje­va krađe elek­trične ener­gi­je, ko­je je počini­lo 140 oso­ba", re­kli su za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" iz MUP RS.

Iz "Elek­tro­kra­ji­ne" kažu da ne­sa­vje­sni po­tro­šači najčešće ski­da­ju plom­be, utiču na ne­pra­vil­nost ra­da mjer­nih uređaja, odno­sno bro­ji­la ili na ožičenje mjer­nog mjes­ta.

Pre­ma Kri­vičnom za­ko­ni­ku Re­pu­bli­ke Srpske, onaj ko neo­vla­šte­no ko­ris­ti elek­tričnu ener­gi­ju, može biti ka­žnjen ka­znom za­tvo­ra od šest mje­se­ci pa čak do pet, odno­sno osam go­di­na, te novčanom ka­znom, a u za­vi­snos­ti od to­ga ko­li­ko je stru­je ukra­de­no te ko je počinio ovo kri­vično dje­lo.

(Nezavisne) Foto: Nezavisne

Komentari / 25

Ostavite komentar
Name

Najveći

20.03.2023 07:12

kradljivci struje su upravo u Elektro-Krajini.

ODGOVORITE
Name

I šta sad?

20.03.2023 08:21

Treba dozvoliti da svaka fukara krade struju a mi pošteni da namirujemo?!

Name

МГ

20.03.2023 07:19

То није ни трећина украдене струје. Много више се краде, само то што се краде уз сагласност те исте Електрокрајине о томе се ћути.

ODGOVORITE
Name

re

20.03.2023 08:48

Pa eto kad znas,nemoj ti cutati,nego reci,nemoj biti kao oni.

Name

Re

20.03.2023 09:22

Istina.

Name

Prava istina

20.03.2023 07:22

Najveću krađu čine razni privredni subjekti,od većih kafića koji struju koriste za grijanje pa do proizvodnih firmi za industrijske mašine velike snage,ali ne vidim da se to spominje u ovom tekstu,vjerovatno zbog toga što oni imaju dil sa nekim iz "Elektrokrajine" pa se o tom ne priča

ODGOVORITE
Name

Tako je

20.03.2023 09:03

.

Name

Jaffa

20.03.2023 07:28

Bilo bi zanimljivo pogledati kako tržni centri plaćaju struju, vodu i ostale komunalije.

ODGOVORITE
Name

re

20.03.2023 09:59

bilo bi zanimljivo pregledati i kako ti placas te usluge

Name

Laka

20.03.2023 10:13

Re,te, očigledno je da si radnik el distr jer je opšte poznato da najviše struju kradete vi i sve uređaje za krađu ste vi prodali, bandi...

Name

Mile

20.03.2023 07:36

Pa to je sitnica koliko rukovodstvo ukrade putem korupcije i tendera.

ODGOVORITE
Name

Električar

20.03.2023 07:49

Struju krade i načelnik Lazo iz Bratunca za svoju ordinaciju eskulap ali to nikoga ne interesuje. Burlaći isključuju narod za 50 maraka duga a burlini sektaši kradu gdje stignu

ODGOVORITE
Name

tiki

20.03.2023 09:59

Krade i Pero,onaj sto pije Jelen pivo.

Name

Da Ali

20.03.2023 08:08

To je sića naspram onoga što ukradu ovi iz "Elektro-Privrede" ! Bitno da su Potrošači "nesavjesni" !

ODGOVORITE
Name

Tatar

20.03.2023 08:47

Nadoknaditi vi to samo jednim neopravdanim poskupljenjem

Name

DOK HOLIDEJ

20.03.2023 09:35

OVO JE HILJADITI DIO OD ONOGA ŠTO SE POKRADE ZA SVAKE IZBORE A O NELEGALNIM STRANAČKIM ZAPOŠLJAVANJIMA DA SE I NE GOVORI, NEKE GODINE DADOŠE IM OTPREMNINE TIM SVOJIM BLIŽNJIM KAO DA SU NUKLEARNI FIZIČARI EVO PPET SE NAKOTILI KO ŠTAKORI . E TO JE KRAĐA O OVO ŠTO SU NAVELI TO JE NULA.

Name

Србо

20.03.2023 08:24

Ковачевић је то лако рјешавао, од царине у криминалу и сад лагано склоњен и ужива у Трапистима гдје су нови камиони Интеграла припремали терен и узвратиле услугу и дуг.

ODGOVORITE
Name

no prijava

20.03.2023 09:08

ako nekoga i otkriju onda se nude dogovori daj nama dvojici xxx KM pa necemo praviti prijavu. HVALA

ODGOVORITE
Name

To je nista

20.03.2023 11:36

To sto ukradu privatna lica je ništa spram kradje firmi Tajkuna vlasti. Oni u dilu sa vlasti kradu na veliko ali i vrate kroz davanja za Partiju. Partokratija nas uništi i razori društvo u cjelini. Zlo je ovakav sistem gdje je Partija sve, gdje se bez Partije ne ide ni u wc.I svi hrle u partije jer ne vide drugi izlaz a i nema ga.

Name

МГ

20.03.2023 11:09

Можда би било лијепо видјети на примјер рачун за утрошак ел. енергије нашег лажног предсједника, за његово скромно домаћинство у Бакинцима!?

ODGOVORITE
Name

mile

20.03.2023 11:51

Njaveća krađa se obavlja na objektima koji proizvode struju i to od strane najvećih potrošača, a to su takozvani rigovi za kriptovalute.

ODGOVORITE
Name

dott

20.03.2023 12:30

Što ne napišete koliko je Luka maznuo.

ODGOVORITE
Name

Starina

20.03.2023 14:11

Oni koji nisu na radnim mjestima,a primaju platu omogućavaju i ugrađuju sistem kako se krade i imaju veću zaradu nego oni koji stvarno rade u Elektro preduzećima

ODGOVORITE
Name

Ana Marija

20.03.2023 18:12

Sta je to za Elektrokrajinu pojedinac uzme 2-3 milijona pa nikom nista,a na toliki broj stanovnika zanemarljiva cifra.

ODGOVORITE
Name

Jebaj ga

22.03.2023 17:31

Mrkonjic nema stanovnika sva druga kuca zakljucana a goreli kablovi u Kruni ,zna li ko sta sta se proizvodilo,rudarilo.

ODGOVORITE