Najviše vakcina u BiH je stiglo putem donacija, direktnih nabavki, COVAX i EU4HEALTH mehanizma nabavke.

U međuvremenu, zbog slabog odziva građana na vakcinaciju, doze propadaju, uglavnom jer im ističe rok trajanja.

Prema zadnjoj informaciji sa kojom MCPBiH raspolaže je da bi oko 750.000 vakcina protiv COVID-19 trebalo biti uništeno u okviru Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom koji su doneseni od strana nadležnih institucija Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta.

(BN  Foto:Faktor)