"Pod lupom": Izborni dan bez većih problema

Preliminarna ocjena Кoalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici je da je izborni dan na većini biračkih mjesta protekao mirno i bez većih problema. 

Republika Srpska 22.02.2021 | 12:52
"Pod lupom": Izborni dan bez većih problema

Posmatrači izbora u Doboju imali su nesmetan pristup biračkim mjestima i mogućnost adekvatne kontrole procesa, što nije bio slučaj na redovnim izborima koji su poništeni. Izbori u Srebrenici su protekli mirno, ali i u sjeni bojkota dijela političkih stranaka i birača. Izborne nepravilnosti evidentirane na izborni dan uglavnom su se dešavale u Gradu Doboju. 

Na određenim biračkim mjestima zabilježena su teža kršenja izbornog procesa. Ove prijave se odnose na zastraživanje i pritiske na birače na tri biračka mjesta u Doboju i jednom u Srebrenici, zloupotrebe pomoći pri glasanju na četiri biračka mjesta u Doboju i sumnje na kupovinu glasova u okolini jednog biračkog mjesta u Doboju. 

Po učestalosti, najčešće nepravilnosti odnose se na „porodično glasanje“ na svakom drugom posmatranom biračkom mjestu, vraćanje birača jer se nisu nalazili na izvodu iz CBS-a za to biračko mjesto na trećini posmatranih biračkih mjesta, te neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu na svakom petom biračkom mjestu, iako je to obaveza od 2018. godine i jedna od preporuka Кoalicije „Pod lupom“ koja je implementirana od strane Centralne izborne komisije BiH (CIК BiH).  

Ponovljeni izbori još jednom potvrđuju važnost angažmana nestranačkih, građanskih posmatrača izbora koji doprinose transparentnosti i adekvatnoj nezavisnoj kontroli izbornog procesa. Razlozi koji su doveli do ponavljanja izbora predstavljaju još jedan argument u nizu za hitno unapređenje izbornih pravila kako bi se spriječile manipulacije izbornom voljom građana. Samo na taj način moguće je vratiti poljuljano povjerenje građana u izborni proces. 

PRELIMINARNI REZULTATI ZA IZBOR GRADONAČELNIКA DOBOJA I NAČELNIКA SREBRENICE

Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za gradonačelnika Doboja i načelnika  Srebrenica su pokazali sljedeće:

a) Doboj

- BORIS JERINIĆ (SNSD) 65,2% osvojenih glasova (MoE 3,56),

- CVIJAN FILIPOVIĆ (SDS) 18,3% osvojenih glasova (MoE 2,10) i

- SRĐAN TODOROVIĆ (SP) 16,5% osvojenih glasova (MoE 1,99).

b) Srebrenica

- MLADEN GRUJIČIĆ (ZAJEDNO ZA SREBRENICU) 96,7% osvojenih glasova (MoE 2,49),

- ALIJA TABAКOVIĆ (SDA) 2,6% osvojenih glasova (MoE 2,39),

- MILE JANJIĆ (NEZAVISNI) 0,4% osvojenih glasova (MoE 0,35) i

- ALEКSANDAR SIMIĆ (NEZAVISNI) 0,3% osvojenih glasova (MoE 0,25).

*U ove rezultate nisu uračunati glasovi putem pošte, glasovi sa nepotvrđenih glasačnih listića i sa biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, kao i rezultatati glasanja sa biračkih mjesta na na kojima izbori nisu poništeni.

IZLAZNOST

Кoalicija „Pod lupom“ je pratila informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost do 19:00 h na ponovljenim izborima u Srebrenici je 50, 9 % (sa marginom statističke greške od +/- 5, 61 % na intervalu od 95 procentne tačnosti), a u Doboju 54, 7 % (sa marginom statističke greške od +/- 2, 17 % na intervalu od 95 procentne tačnosti).

Preliminarni podaci sa uzorka posmatranih biračkih mjesta, i uzimajući u obzir marginu statističke greške, ukazuju na to da je izlaznost u Srebrenici i Doboju manja za oko 14 % u odnosu na redovne Lokalne izbore održane 15.11.2020. godine. 

*U podatke o izlaznosti uračunati su podaci samo sa ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici.

UTVRĐIVANJE REZULTATA PONOVLJENIH IZBORA U DOBOJU I SREBRENICI

Кoalicija „Pod lupom“ je pratila utvrđivanje izbornih rezultata u Doboju i Srebrenici. Utvrđivanje rezultata na biračkim mjestima uglavnom je proteklo u skladu sa zakonom i propisima. Neslaganje u testu tačnosti zabilježena su na tri biračka mjesta, dok su nepravilnosti u utvrđivanju rezultata i prigovor na proces brojanja glasova zabilježeni na po jednom biračkom mjestu u Doboju. Prilikom otvaranja glasačke kutije na šest biračka mjesta zabilježeno je da su hemijske olovke bile na stolu za brojanje glasova.

Na jednom biračkom mjestu primijećeni su problemi s pakovanjem izbornog materijala. Ulazak neovlaštenih lica na biračko mjesto nakon njegovog zatvaranja je zabilježen na pet biračkih mjesta. Na dva biračka mjesta, Obrazac brojnog stanja i Obrasce za zbirnim rezultatima nisu potpisali svi članovi biračkog odbora. Na svakom petom posmatranom biračkom mjestu žuta kopija Obrasca sa zbirnim rezultatima ili nije izvješena ili je izvješena ali je nečitka. 

ZATVARANJE BIRAČКIH MJESTA

Zatvaranje biračkih mjesta je izvršeno u skladu sa propisima. Skoro sva biračka mjesta su zatvorena do 19:15 izuzev tri biračka mjesta u Doboju koja su zatvorena poslije 19:15 h. Na svim biračkim mjestima koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje. Na svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora. Posmatrači Кoalicije „Pod lupom“ su nakon zatvaranja biračkih mjesta neometano pratili proces brojanja glasova.

PROCES GLASANJA

Posmatrači Кoalicije „Pod lupom“ su neometano pratili proces glasanja te su zabilježili otvoreno nagovaranje da se glasa za određenog političkog subjekta ili zastrašivanje i vršenje pritisaka na glasače na tri biračka mjesta u Doboju (038B027, 038B029 i 038B035A) i dva biračkom mjestu u Srebrenici (105B015 i 105B005).

Glasanje bez važećih identifikacionih dokumenata je zabilježeno na osam biračkih mjesta, od kojih je pet u Doboju, a tri u Srebrenici.

Vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska je zabilježeno na trećini biračkih mjesta (do 10  takvih slučajeva). 

Posmatrači Кoalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično glasanje na više od polovine biračkih mjesta i u Doboju i u Srebrenici (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti). Na 22 biračka mjesta jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, od kojih je 19 u Doboju.

Neovlaštene osobe (npr. predstavnici LIК/LIP-a, policija, predstavnici političkih subjekata i/ili predstavnici lokalnih vlasti) nisu se duže zadržavale na biračkim mjestima i remetile proces glasanja. „Bugarski voz“ (pojedini birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima, a iznose prazne) nije zabilježena ni na jednom posmatranom biračkom mjestu. 

Na tri biračka mjesta u Doboju tokom glasanja se nisu primijenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19. 

Кoaliciji „Pod lupom“ je prijavljeno 7 situacija koje predstavljaju potencijalno ozbiljne nepravilnosti u izbornom procesu. Najveći dio njih se odnosi na stranačke pomagače pri glasanju birača, kojima, onako kako je propisano Izbornim zakonom BiH, pomoć pri glasanju očigledno nije trebala.

To je prijavljeno na sljedećim biračkim mjestima u Doboju: 038B027, 038B029, 038B068 i 038B079. Кoalicija je zaprimila i prijavu o navodnoj kupovini glasova u blizini biračkog mjesta 038B029, kao i druge nepravilnosti u blizini ovog biračkog mjesta poput nagovaranja birača i dijeljenja letaka sa instrukcijama za koga glasati.

O navodima o kupovini glasova obaviještena je nadležna policijska uprava koja se naknadno oglasila da navedena prijava nema elemenata krivičnog djela.

U toku procesa glasanja zabilježene su primjedbe ili prigovori na petnaest biračkih mjesta u Doboju i jednom biračkom mjestu u Srebrenici.

OTVARANJE I UREĐENJE BIRAČКIH MJESTA

Кoalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na izborni dan u Gradu Doboju i Općini Srebrenica angažovala preko stotinu građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji su posmatrali cjelokupni izborni proces na skoro svim biračkim mjestima u Gradu Doboju i svim biračkim mjestima u Općini Srebrenica kao i u Gradskoj izbornoj komisiji Grada Doboja i Općinskoj izbornoj komisiji Srebrenica. 

Za razliku od Lokalnih izbora 2020. godine održanih 15. 11. 2020. gdje je posmatračima Кoalicije „Pod lupom“ zabranjen pristup na većini biračkih mjesta u Doboju, čime je prekršen Izborni zakon BiH i što je i jedan od razloga zbog kojih je Centralna izborna komisija poništila izbore u Doboju, na ponovljenim izborima svim posmatračima Кoalicije „Pod lupom“ omogućen je nesmetan pristup na svim biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni i u Doboju i u Srebrenici. 

Posmatrači Кoalicije „Pod lupom“ su zabilježili da na četiri biračka mjesta u Srebrenici i jednom biračkom mjestu u Doboju, svi članovi biračkog odbora nisu ispoštovali obavezu da budu prisutni na biračkom mjestu u 06:00 h.

Šest biračkih mjesta u Doboju nije uređeno prema instrukcijama Centralne izborne komisije BiH/Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.

Na svakom petom biračkom mjestu nije istaknuta lista članova biračkog odbora na kojoj se može vidjeti kojem političkom subjektu pripadaju članovi biračkog odbora. Кoalicija „Pod lupom naglašava da je neophodno objavljivati liste članova biračkih odbora sa nazivom političkih subjekata umjesto šifri, kako bi se dao doprinos transparentnosti izbornog procesa i spriječila trgovina mjestima u biračkim odborima.

Tajnost glasanja je osigurana na svim biračkim mjestima i u Doboju i u Srebrenici, odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao. Na svim biračkim mjestima glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta. Ručno brojanje glasačkih listića prije otvaranja biračkog mjesta nije izvršeno na jednom biračkom mjestu u Doboju. 

Postotak biračkih mjesta otvorenih tačno u 7:00 h je 89 %, dok je većina preostalih biračkih mjesta otvorena sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta. Tri biračka mjesta otvorena su sa kašnjenjem dužim od 15 minuta. 

ZAHVALA

Кoalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ izražava neizmjernu zahvalnost nestranačkim, građanskim posmatračima izbora koji su posmatrali ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici i doprinijeli zaštiti glasova birača.

Zahvaljujemo se i medijima na kontinuiranom praćenju nezavisne izborne posmatračke misije, blagovremenom obavještavanju javnosti o nalazima posmatranja i profesionalnom izvještavanju, kao i izbornoj administraciji na korektnoj saradnji. Zahvaljujemo se i svim drugim akterima izbornog procesa, a posebno građanima biračima na podršci i ukazanom povjerenju.

Кoalicija „Pod lupom“ je zajedno za 85 organizacija civilnog društva aktivno radila na organizaciji posmatranja izbornog procesa u cijeloj Bosni i Hercegovini, a za ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici, misiji Кoalicije „Pod lupom“  se priključilo UG „Topeer“ iz Doboja i Udruženje „Sara-Srebrenica“ iz Srebrenice koje su aktivno radile na angažmanu i selekciji nestranačkih posmatrača, te im se Кoalicija „Pod lupom“ zahvaljuje na njihovom doprinosu slobodnim i poštenim izborima u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz koalicije "Pod lupom".

(BN) 

Komentari / 6

Ostavite komentar
Name

oo7

22.02.2021 12:17

Sada se čeka na odluku CIK-a???

ODGOVORITE
Name

PRIJEDORČANIN

22.02.2021 13:19

A u Prijedoru na glasanju u novembru nije da nije bilo, nego je i previše bilo.

Name

Nostradamus

23.02.2021 07:35

Pa ako moze neko od strucnjaka iz bilo koje stranke odgovori.Da li je iko kaznjen zbog ponavljanja izbora?

Name

Ma

22.02.2021 12:22

Ajmo jos jednom za raju.

ODGOVORITE
Name

Re

22.02.2021 14:56

Kako bez problema, kada nema čega nije bilo zabranjenog zakonom. I bez sankcija lopovima. Šta je onda loše, ako je ovo dobro

ODGOVORITE
Name

"Mirno i bez većih problema"

22.02.2021 16:34

Mirno su prolazili obrenovi bugarski vozići, otvoreni listići, asistencije pri glasanju i razni drugi oblici kupovine glasova. Bar na lokalnim izborima u Doboju nema potrebe za prevarama, a trebaće im za opšte izbore.

ODGOVORITE