Vlast i UIO BiH gase domaće firme za dezinfekciju

Neprecizni zakoni o akcizama i carinskoj tarifi BiH, dvostruki aršini Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, neusaglašeni propisi između entiteta i nerad vlasti domaćoj privredi otežavaju poslovanje, a pojedine firme su bukvalno zatvorili.

Republika Srpska 02.08.2020 | 11:22
Vlast i UIO BiH gase domaće firme za dezinfekciju

Zbog toga se kompanija „Euro Lab“ iz Banjaluke skoro tri godine bori s vjetrenjačama, što je rezultiralo milionskom štetom i podnošenjem tužbi, a rezultat je gašenje više od 50 radnih mjesta i to onih koji su u doba pandemije virusa korona proizveli desetine tona tečnosti za dezinfekciju, otkriva portal CAPITAL.

Kompanija „Euro Lab“ bavi se proizvodnjom sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje te ostalih hemijskih proizvoda. Njihovo uspješno poslovanje i rast broja zaposlenih traje od 2012. godine, ali prije skoro tri godine za njih počinje agonija zbog zakonskih i drugih propisa u BiH, njihove nepreciznosti i različitog tumačenja u UIO.

Nedorečenost državnih Zakona o akcizama i Zakona o carinskoj tarifi, neusaglašenost propisa između RS i FBiH, te nedjelovanje institucija vlasti da to promijene, i pored svih apela privredne zajednice, dovelo je do blokade ovog uspješnog preduzeća i nemogućnosti poslovanja.

Opstanak 53 porodice u Srpskoj, čiji članovi rade u „Euro Labu“, ugrožen je jer je UIO toj firmi obračunala naknadno više od četiri miliona maraka dadžbina koje treba da plati, te im blokirala račune i ugrozila poslovanje. Priznajući da ima zakonske mogućnosti da postupi drugačije, UIO je to ipak uradila, iako naplata pomenuta četiri miliona nema efekta po državni budžet, jer se taj novac, po uplati, automatski vraća na račun „Euro Laba“.

Alkohol za konzumaciju ili za proizvodnju?

„Euro Lab“ je uvoznik koncentrata za proizvodnju tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla i zaštitu protiv smrzavanja, koji koristi u proizvodnji.

Prilikom kontrole UIO utvrđeno im je da su od početka 2016. do polovine 2018. godine uvozili pomenute koncentrate koje su trošili u proizvodnji. Međutim, prema mišljenju UIO, po Carinskoj tarifi BiH ta roba je pogrešno svrstana u „dodaci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje“ umjesto u „etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine“.

Pojednostavljeno, inspektori UIO su „Euro Labu“, i pored svih dokaza, odbili priznati da je to sredstvo protiv smrzavanja na bazi etilnog alkohola, na koje se ne plaća akciza.

Zbog takvog svrstavanja robe, „Euro Labu“ je naloženo da plati akcizu u iznosu od 15 maraka po litri, kao što se plaća za alkoholna pića, iako je i sama UIO priznala u svom zapisniku da su se koncentrati koristili kao repromaterijal u prozvodnji sredstava za čišćenje vjetrobranskih stakala.

Ukupna obaveza koju je UIO naknadno obračunala „Euro labu“ iznosi 3,15 miliona KM koje treba da plate na ime akcize i oko 535 hiljada razlike PDV-a. Nakon izvršene uplate, firma ima pravo na povrat svih navedenih dadžbina.

Dugo preduzeće, drugo mišljenje UIOKoncentrat za vjetrobranska stakla provjeravan je od strane UIO i u firmi „Belif“ Tešanj koja ga takođe uvozi kao i „Euro Lab“, ali je u tom slučaju sve bilo drugačije.

Grupa za kontrolu u UIO, ne znajući kako da se odnosi prilikom svrstavanja robe, zatražila je stručnu pomoć Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe Regionalnog centra Tuzla.

Taj Centar rekao je da „nije u mogućnosti dati mišljenje o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi BiH“, dok je druga organizaciona jedinica UIO takvu robu kod „Euro Laba“ odmah svrstala u alkohol i nametnula plaćanje dadžbina.

Ovo nisu jedine nelogičnosti i različita praksa u UIO.

U okviru UIO su u dva navrata dali različita mišljenja o istoj stvari, odnosno robu koju „Euro Lab“ uvozi svrstali su u maju 2018. godine u jednu, a u junu iste godine u drugu tarifu.

Zanimljivo je da su u UIO svrstavali robe u različite tarife od slučaja do slučaja kontrole i uzorkovanja.

Dodatni problem je što u BiH nije usvojen Pravilnik o denaturantima i Lista denaturanata, te ne postoji laboratorija koja bi mogla da izvrši neophodne analize i kaže šta je zaista kontrolisana roba, da li alkohol za industrijsku namjenu ili za konzumaciju, ili je pak sredstvo protiv smrzavanja na bazi alkohola.

Upravo zbog nepotpunih zakonskih propisa dolazi do dvoumljenja u UIO prilikom svrstavanja u Carinsku tarifu BiH. Cijenu plaćaju privrednici.

Pored toga, nakon što ova problematika pogađa sve proizvođače iz hemijske industrije, UIO počinje da izdaje obavezujuće informacije o svrstavanju pomenutih roba, koje su takođe kontradiktorne. Tako u decembru 2018. i u maju ove godine, robu „Euro Laba“ svrstava u različite tarife, a za robe za visokim udjelom alkohola, preko 90 odsto.

Vještaci utvrdili suprotno od UIO

Nakon analize više laboratorija u inostranstvu nalaz i stručno mišljenje dao je i vještak hemijsko tehnološke struke Novak Damjanović.

On navodi da se proizvodi koje uvozi „Euro lab“ ne mogu svrstati u alkohole.

UIO nakon niza laboratorijskih nalaza i vještačenja priznala grešku

Tek nakon duže borbe, ispitivanja u laboratorijama i vještačenja Sektor za carine UIO traži od direktora UIO Mire Džakule da obezbijedi stručnu pomoć i pojašnjenje u vezi sa pravilnim svrstavanjem predmetne robe prema Carinskoj tarifi, i ako postoji potreba da zatraži mišljenje neke naučne ili stručne ustanove.

Priznaju iz Regionalnog centra UIO Tuzla da postoje dva različita mišljenja o svrstavanju iste robe, kao i da je od šest korišćenih metoda analize, samo jedna naučno akreditovana.

Navode i da bi po naplati akciza „Euro Lab“ imao pravo na povrat novca i da naplata dadžbina nema finansijski efekat, ali bi mogla imati nesagledive posljedice na poslovanje „Euro Laba“.

Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Sve to nije bilo dovoljno da UIO promijeni svoju odluku. Na probleme sa kojima je suočen „Euro Lab“ ukazivali su zvaničnim dopisima i drugi uvoznici, Spoljnotrgovinska komora BiH, ali i entitetske privredne komore, potvrdilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, iako, kako je navelo, nije u stanju ništa da preduzme da se problemi riješe.

„Na više održanih sastanaka smo ukazivali da se problemi rješavaju u okviru nadležne institucije, a to je UIO i Sud BiH. Ovo Ministarstvo nema zakonskih mogućnosti da se uključi u neki od postupaka koji su u toku. Naš generalni stav je da suština problema nije u svrstavanju po Carinskoj tarifi nego primjena Zakona o akcizama“, naveo je pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Željko Peštić.

Kao što je vidljivo, Ministarstvo je stava da se trebaju spojiti upravni postupci u kojim se rješava naplata i povrat akciza, s obzirom na krajnje efekte po budžet.

Alen ŠeranićMinistarstvo zdravlja RS: Koncentrat nije za proizvodnju alkoholnih pića
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su rekli da su sirovine za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala upisane u Inventar hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama, kao industrijske hemikalije.

„Utvrđeno je da se radi o koncentratima za proizvodnju sredstava za pranje vjetrobranskih stakala koja u svom sastavu sadrže etil-alkohol, koji se smatra akciznim proizvodom, ali i surfaktante i druge pomoćne materije koje se koriste u formulacijama proizvoda za čišćenje, a koje onemogućavaju upotrebu takvog koncentrata u proizvodnji alkoholnih pića ili drugih proizvoda za ljudsku upotrebu!“, objasnili su u Ministarstvu zdravlja.

Dodali su da je i ranije ukazivano na problem obračuna akcize na robe koje se koriste kao sirovine za proizvodnju sredstava za higijenu.

„Neophodno je da se ovaj problem riješi kako bi se privreda rasteretila dodatnih opterećenja koja su od uticaja na poslovanje, ali i na konkurentnost domaćih proizvoda na bazi etil-alkohola na tržištu“, naveo je ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić.

Dezinfekciona sredstva

„Euro Lab“ je bila jedna od prvih kompanija koja je, usljed pandemije virusa korona, preorjentisala poslovanje i počela proizvodnju dezinfekcionih sredstava, a što je bilo od značaja s obzirom na to da je spoljnotrgovinsko poslovanje i uvoz bio onemogućen ili spor.

Istakao je da je ovaj problem posebno došao do izražaja u toku vanredne situacije izazvane virusom korona, čije je širenje bilo neophodno suzbiti pojačanom dezinfekcijom i kada su domaći privrednici reorganizovali poslovanje u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina sredstava za dezinfekciju.

Šeranić je istakao da je jedan od načina rješaanja ovog problema donošenje propisa o postupku denaturacije etil-alkohola.

„Ovo pitanje je na nivou EU regulisano carinskim propisima, sa kojima je BiH obavezna usklađivati svoje propise“, istakao je Šeranić.

Privredna zajedica pisala Zori Vidović i Miri Džakuli

Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora RS su zbog ove problematike uputile inicijativu za izmjenu Zakona o akcizama, čija je sudbina za sada nepoznata.

„Neophodno je izmjeniti Zakon o akcizama i obezbijediti razdvajanje denaturisanog od nedenaturisanog alkohola i ostalih neakciznih roba na bazi alkohola, kao i usvojiti podzakonske akte. Iznenađuje odlučnost UIO da retroaktivno obračuna akcizu, još više jer su nedostaci regulatornog okvira izloženi i u aktu Sektora za carine UIO“, istakao je predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić.

Urgenciju da se problem riješi pisao je i Ministarstvu finansija RS i ministru Zori Vidović koja je član Upravnog odbora UIO BiH.

„Ostavili smo Vam dokument potpisan od strane direktora Sektora za carine UIO u kojem on sam konstatuje da BiH nema propise na osnovu kojih bi se konkretni proizvod (uvozna sirovina) pravilno podveo pod Carinsku tarifu, ali bez obzira na to, UIO je izdala osam rješenja koja su konačna i čije izvršenje je započelo. Molim Vas da u skladu sa svojim ovlašćenjima, u najkraćem mogućem roku preduzmete aktivnosti koje bi spriječile prijeteće i vrlo izvjesno gašenje i prestanak rada privrednog društva koje zapošljava više od 50 radnika“, naveo je Đurić u dopisu Vidovićevoj prije oko 20 dana.

Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković, koji je zbog problema preduzeća iz hemijske industrije više puta pisao UIO, navodi da se nerješavanjem navedene problematike ugrožava postojanje proizvodnih preduzeća.

„Situacija u kojoj se nalazi „Euro Lab“ može se negativno odraziti na većinu proizvođača u ovoj grani industrije“, istakao je Vuković.

euro labZoru Vidović ne zanima što se gase 53 radna mjesta u Srpskoj
Ministrica finansija RS UIO Zora Vidović očito nema vremena ili volje da se bavi problemom koji može da riješi jedino Upravni odbor UIO čiji je ona član ispred Republike Srpske. Veliki značaj ne pridaje ni činjenici da je pred gašenje dovedeno jedno od uspješnih preduzeća u Srpskoj, te što bi 53 radnika mogla da završe na ulici.

Na pitanja CAPITAL-a  šta je u okviru UO UIO urađeno da se problem u kojem se nalaze proizvodna preduzeća riješi, od Vidovićeve nema odgovora.

Tužba Sudu BiH

Zbog nepravde koju trpe u „Euro Labu“ odlučili su da podnesu tužbu Sudu BiH protiv UIO i njenog postupanja.

Pomoćnik direktora u „Euro Labu“ Vladan Paspalj navodi da je sve počelo kontrolom uvoza jednog kontigenta robe, sredstva protiv smrzavanja, kada je UIO utvrdila da je riječ o alkoholu koji podliježe plaćanju akcize, „što nije tačno“.

Na osnovu te kontrole im je ispostavljeno da plate oko pola miliona maraka na ime akciza i PDV-a, ali je onda UIO pokrenula naknadne postupke za još osam deklaracija uvezenih u prethodnom periodu, čije uzorke nije uzela, ali je ipak obračunala dodatnih 3,5 miliona maraka dadžbina „Euro Labu“.

Žalbe kompanije na takvo postupanje UIO već godinu dana čekaju na rješavanje, ali rješenja UIO postaju pravosnažna i pokrenuta je prinudna naplata za dug koji sada sa kamatama premašuje četiri miliona KM.

„Blokirani su nam poslovni računi, došlo je do uzimanja u zalog svih naših vozila, te prikupljaju informacije o ostaloj imovini, nekretninama, vrijednosnim papirima, potraživanjima“, ističe Paspalj.

Dodaje da je šteta prouzrokovana blokadom računa i drugim mjerama UIO nesaglediva i da je dovela u pitanje njihovo poslovanje.

„Ugasili smo proizvodne pogone. Ako nam račun ostane blokiran i u narednih par dana doći će do trajnog otpuštanja 53 radnika, uz neplaćene dugove prema njima, državi, bankama, dobavljačima. Ovo ne zaustavlja samo nas, imamo ugovore o snabdjevanju trgovačkih lanaca našim proizvodima, a snabdjevamo i druge proizvodne firme različitim sirovinama i kojima će biti narušena proizvodnja. Šteta je nenadoknadiva“, kaže Paspalj.

euro labNaglašava da je apsurd blokade utoliko veći jer i po prinudnoj naplati duga, „Euro Lab“ ima pravo na povrat tog novca jer je uvezeni koncetrat koristio kao repromaterijal u proizvodnji.

„Tražili smo od Suda BiH odgađanje izvršenja naplate duga jer to ne donosi nikakvu korist, niti štetu, budžetu UIO. Apsurdno u svemu je to što je UIO više puta konstatovala da mi imamo puno pravo na povrat ukupnog milionskog iznosa i akcize i PDV-a, ali tek nakon što taj iznos uplatimo“, ističe Paspalj.

Nepune tri godine, koliko traju upravni postupci, više puta su se obraćali za pomoć različitim institucijama RS i BiH, u cilju da se nađe riješenje i da ne dođe do trajnog gašenja preduzeća.

„Na kraju ispostavilo da je sve to bilo samo formalno, a ne i suštinski rješavanje problema. Nedostajalo je volje da se uključe sve organizacione jedinice UIO BiH zajedno i da se nađe povoljno zakonsko rješenje“, rekao je Paspalj.

Ono što je najbitnije je da niko od nadležnih u institucijama ne mari što se, zbog njihovog nedjelovanja, gasi jedno zdravo preduzeće.

Sud BiH

„Euro Lab“ je zatražio od Suda BiH odgodu blokade računa do donošenja konačne sudske odluke. Sud je zakonski dužan da se, zbog hitnosti, po takvim zahtjevima izjasni u roku od tri dana. Prošlo je 15 dana od podnošenja, a odluke nema. U Sudu BiH su se oglušili o naše pitanje zašto nisu donijeli odluku i kada se ona može očekivati. Odgovorili su samo u vezi spora koji je pokrenuo „Euro Lab“  protiv UIO, da je on, u njihovoj evidenciji, zakazan za razmatranje za 1. septembar 2020. godine.

„Predmet je novi, tek formiran i biće završen u skladu sa Pravilnikom o vremenskim okvirima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno u skladu s hronološkim redom“, naveli su iz Suda BiH“, saopšteno je iz Suda BiH.

UIO: Ovaj problem ne postoji samo u BiH, već i u EU

U UIO priznaju postojanje problema, ali se pravdaju da isti postoji i u EU.

U Sektoru za carine, nakon pobrojanih zakonskih rješenja i propisa koji regulišu spornu oblast, priznaju da „u Carinskoj  tarifi BiH, za sada nema napomena niti objašnjenja kojima bi se regulisala oblast denaturacije etanola“.

„Koliko je tarifno razvrstavanja robe kompleksno u predmetnoj oblasti govori i činjenica da je Evropska komisija 4. juna 2020. donijela odluku da suspenduje izdavanje OIT-a (BTI) na najduže 10 mjeseci ili do dana rješavanja pitanja tarifne klasifikacije za koncentrat tečnosti protiv smrzavanja i odmrzavanja vjetrobranskog stakla. Ovakva odluka je donijeta iz razloga što se pojavilo neujednačeno svrstavanje iste ili slične robe na nivou EU“, ističu u UIO.

Dodaju da je navedeni problem prisutan već određeno vrijeme i da su održavani sastanci sa uvoznicima, proizvođačima i Spoljnotrgovinskom komorom, o čemu je upoznat i Upravni odbor UIO.

„U UIO su imenovane radne grupe za zakonodavstvo iz oblasti PDV-a i akciza, koje su sačinile prednacrte zakona o PDV-u i o akcizama. U novim propisima je, između ostalog, sadržana i potpuna i djelimična denaturacija etanola. To će uveliko olakšati, kako prilikom tarifnog razvrstavanja, tako i samo poslovanje preduzećima koja se bave uvozom ove vrste robe i koji predmetnu robu koriste kao repromaterijal“, navedeno je u odgovoru Sektora za carine.

Sektor za poreze: Morali smo blokirati račun

U Sektoru za poreze UIO su istakli da firme koje etil-alkohol koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje, na koje se ne plaća akciza, imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa akcize.

Ističu da postupak prinudne naplate rade po zakonima.

„Obzirom da je kod dužnika „Euro Lab“ pokrenut postupak prinudne naplate na osnovu dostavljenih izvještaja o dugu od Odsjeka za carinske poslove u RC Tuzla i RC Banjaluka, i da su rješenja o utvrđivanju obaveze po osnovu carinskih dažbina, na snazi, i izvršna, postupak se mora provesti u skladu sa propisanim pravilima“, odgovor je Sektora za poreze.

(Capital)

Komentari / 99

Ostavite komentar
Name

Pare pare

02.08.2020 11:48

Idu izbori treba para ,kazni ,oporezuj ... Otežati položaj ionako poklekle privrede, i onda ko će puniti budžet? Krediti naravno , unuci će nas uleti zbog naših dugova.

ODGOVORITE
Name

Dado

02.08.2020 12:44

Jos jedan dokaz da svako zakon tumaci kako hoce i kako kome odgovara. Ono sto je bitno jeste naziv proizvodjac. Tesko da se bilo ko osim jedne firme u BiH moze nazvati proizvodjacem jer skoro svi samo toce i prepakuju deterdzente uvezene najvise iz Kine. Problem je nastao ocigledno onog trenutka kad je nestalo love. Malo za sve.

Name

Kupiće

02.08.2020 13:17

je neko sa vlasti...uskoro.

Name

Odgovor pare pare

02.08.2020 14:24

Nije covjek platio reket i dok god ne plati nece ga pusti ma miru. To je sve maslo SNSD a. Onda ce Mile reci da nista ne zna , a on ne bi bio na vlasti da tako ne funkcionise kompletna RS , dakle imamo samo povlastene firme koje placaju Reket SNSDu odnosno Miloradu i ti mogu raditi kako hoce i sta hoce. To vrlo dobro znam jer sam morao zatvoriti firmu jer ne dam nista tim debilima ali kada pocne sudjenje ovima (nece vjecno biti na vlasti) biti cu prvi svjedok.

Name

Kukulele

02.08.2020 11:52

Otimačina, i uništavanje domaće proizvodnje.

ODGOVORITE
Name

Re

02.08.2020 11:55

Bajin jaran komanduje UIO. Mozda na kraju kupi Dodik junior.

Name

Re

02.08.2020 14:16

Prointer

Name

tesko nama

02.08.2020 11:58

Eno onog iz Sarajeva sto je izbio do ministra a prodaje i trazi kupce za rakiju. Znam da boli glava a drugih kvaliteta nema.

ODGOVORITE
Name

Užas

02.08.2020 12:02

Koja domaća firma može da plati 4 miliona da bi im onda vratili? UIO da vrati??? Ovo je jasno da je otimanje firme u pitanju. Znaju da se to ne može platiti. Ako se ovo ne zaustavi, ova će biti još jedna uništena firma.

ODGOVORITE
Name

Otimačina

02.08.2020 12:28

Naravno da je u pitanju otimanje firme. Koga briga za 50 radnika. Oguglali su na taj mali detalj. Ako im nije cilj da unište ovu firmu iz BL, eto neka nađu rješenje.

Name

Mirkan

02.08.2020 12:05

Nadam se da će naša reprezentacija u Sarajevu:Špirić,Majkićka,Košarac,Vulićka,Bursać,Nović,i ostali izboriti da firma iz BL ima iste aršine kao i slične firme u Federaciji.Ne sumnjam u njihovu moć i sposobnost da to urade,jedino ako opet ovi iz SDS nisu zamutili,Mektić prije svih.Reprezentacijo,napred i hrabro ni zrna žita neprijatelju.

ODGOVORITE
Name

Pravda

02.08.2020 12:24

Sve institucije da se uključe hitno, šta je svrha ovakvog postupka?Ozbiljni ljudi u UIO zašto ste dozvolili ovakvo (ne)samovoljno ponašanje?!

Name

Vanzemaljac

02.08.2020 21:15

A jake reprezentacije, ahahahaha

Name

Jasni zakoni

02.08.2020 12:06

Nemamo bas definisan zakon, ali jasno imamo definisano da se postupak naplate mora sprovesti. Uzecemo, ali cemo vrati. Kome?

ODGOVORITE
Name

Hahahahahaha.....

02.08.2020 12:12

Oni ne vraćaju. Oni uništavaju i otimaju. UIO BiH = Uništio i oteo bih.

Name

Pravda

02.08.2020 12:18

Ispravljajte hitno, uključiti sve relevantne institucuje.Unazad naplata bez propisa sa potpisom i pečatom?! Ozbiljni ljudi u UIO ovo nije gaf...zašto se dozvolilo, tko je dozvolio ovakvu samovolju.

ODGOVORITE
Name

Realno gledano

02.08.2020 12:30

UIO je reketaska "firma" pod politickim uticajem koja Zakone tumači po principu imal tu mene... Rezultat toga je da godisnje od firmi bez ikakvog pravnog osnova ukrade preko 300 miliona KM... Zalba na Rjesenje ne odlaže izvršenje... Dok dobijete Rjesenje drugostepenog organa prodje preko 2 godine i tek tad mozete tuziti UIO... Znači drzava preko UIO iz privrede ukrade preko 300 miliona KM i tako svake godine... Nesta ljudi uspiju na Sudu BiH da vrate, ali velika vecina propadne ili odustane... Sad nezvanično zbog COVID 19 ima naredba da UIO sve zalbe odugovlači i odbija bez obzira da li ima ili nema osnova za to... To je reketarenje... Podrska ovoj firmi...

ODGOVORITE
Name

Nije to slucajno

02.08.2020 12:37

Nego namjerno....

ODGOVORITE
Name

Jasno je

02.08.2020 12:46

“ Pojednostavljeno, inspektori UIO su „Euro Labu“, i pored svih dokaza, odbili priznati da je to sredstvo protiv smrzavanja na bazi etilnog alkohola, na koje se ne plaća akciza.” Zar se na tečnost za šajbu plaća akciza? Pa ne bi onda 1 litru mogli kupiti za manje od 2 KM. I na to im obračunali akcizu???? Ma svima sve jasno.

ODGOVORITE
Name

Blek stena

02.08.2020 13:14

Sve i da jeste tako zasto im ne naplacuju dalje tako,vec vracaju unazad,pokusavajuci ispravit svoju gresku,zaista u UIO radi masa nestrucnih kadrova+politika.

ODGOVORITE
Name

Pametnom jasno

02.08.2020 13:21

Vratili su dovoljno unazad da ih sa 4 miliona zakucaju. Cilj je UNIŠTENJE.

Name

Da sam juče umro

02.08.2020 13:23

ne bih znao. Sredstvo protiv smrzavanja za šajbe = akciza.

ODGOVORITE
Name

Krajišnik

02.08.2020 13:42

A šta je čudno u ovoj maloj korumpiranoj i kriminalnoj državi?!Većina zaposlenih u UiO su sa kupljenim diplomama i stranački podobni,a ne stručni i profesionalni o čemu je BN već pisao,sada se to ispoljava u vidu uništavanja firmi i radnika bez pravnog osnova jer ne stručan kadar radi!!Biće toga sve više zbog takvih u UiO eto živi bili pa vidjeli!!

ODGOVORITE
Name

Sss

02.08.2020 13:45

Sve se ovo desava iz prostog razloga sto vise od pola uposlenih u UIO nema pojma da postoji Zakon o carinskoj politici a o tarifi i tarifiranju da ne govorimo.Kako ljudima nije jasno da je njihiva glavna preokupacija koliko uzeti sebi a sve drugo nije vazno.Uvoznicima j jako tesko sto su pod pritiskom i ako ne daju pinku i koja nije mala onda su u problemima.

ODGOVORITE
Name

Dezinfekcija

02.08.2020 15:28

Čaljina firma bivseg ministra preuzima poslove dezinfekcije u RS

Name

Samo Malo

02.08.2020 15:39

Onda bi i asvaltne baze trebale platiti akcizu. Katran je neka vrsta preradjevine od nafte.

ODGOVORITE
Name

Nasmijan

02.08.2020 15:43

Prica stoji, da su vas sad ojadili. Ali nigdje ne pise da je prvobitno bio EUROHEM, koju je na isti nacin sahrani uzeo kes, napravio sebi neke mreze na jezeru u Bočcu. I da ne placa te kako narod kaze "pekaru hljeba", da ste promijenili hiljadu radnika, da ste iste varali, zakidali i sta sve ne bolje da ne nabrajam.

ODGOVORITE
Name

Direkt

02.08.2020 19:29

Kupujemo domaće, dok država u saradnji uvoznim lobijem nije pogasila i ono malo domaće proizvodnje što imamo.

ODGOVORITE
Name

Re

02.08.2020 19:59

Sve je manje domaćih firmi. Nemaju dovoljno za %.

Name

Direkt

02.08.2020 19:33

Ovim država poručuje da se obavljanje biznisa u BiH ne isplati, dok kriminal povezan sa režimom se itekako isplati (slučaj Prointer).

ODGOVORITE
Name

Sasa

02.08.2020 20:00

UIO ne razmislja o privredi a nije im ni stalo do domace proizvodnje, samo gledaju sebe kako da obezbjede.

ODGOVORITE
Name

AAA

02.08.2020 20:49

Ljudi bjezite iz ove korumpirane zemlje glavom bez obzira,ovdje nece biti nikad bolje,malo im je.. Jos kazu smanjuje se broj nezaposlenih na Birou,pa kad ljudi odlaze mora se smanjivati....

ODGOVORITE
Name

Banjalučanin

03.08.2020 01:03

Hoće li Prointer otkupiti i EuroLab? Zinuli su na sve, dabogda im u grlu stalo.

ODGOVORITE
Name

Odgovornost

03.08.2020 14:43

Da li će neko snositi odgovornost za gašenje firme? Da li su ovi radnici samo broj? Šta će im ponuditi država na birou?

ODGOVORITE
Name

Re

03.08.2020 14:49

Radnicima treba posao, a ne socijalna pomoć sa biroa. Radnici žele da rade i zarade platu. A država im to otima.

Name

Radnik

04.08.2020 19:21

Radnici su preživjeli KORONU ali gubitak radnih mjesta neće.

Name

Pomoć

03.08.2020 15:15

Ljudi su proizveli tečnost za šajbe. UIO je unazad (od 2016.godine) za svu uvezenu sirovinu rekla da je to alkohol i obračunala im akcizu. Dodali su "malo" kamata i došli do 4 miliona. I onda su na "FIN" način ponudili "kompromis": platite pa ćemo vam vratiti. A pošto znaju da to niko ne može platiti, cilj je ispunjen - UNIŠTENJE!

ODGOVORITE
Name

Čiča miča

03.08.2020 16:05

... i na kraju su svi napustili čarobnu zemlju BiH. Samo njih par je ostalo da žive u izobilju koje oteše... Čiča miča gotova je priča.

ODGOVORITE
Name

Nepravda

03.08.2020 16:12

Zbog duplih "aršina" uvijek najviše plate oni kojima je najteže, radnici. Oni ostaju bez posla dok se neko u kancelariji igra egzistencijom njihovih porodica. I kako se čini to zadugo neće stati.

ODGOVORITE
Name

ABC

03.08.2020 16:20

Ako ste detaljno procitali ovaj tekst mozete zakljuciti da vlastima nije stalo da spase domacu proizvidnju i jadne ljude koji ce ocigledno ostati bez posla. Idu izbori...,samo me zanima jel opet ocekuju da ce ljudi i pored ovakvih propusta i namjernih gresaka glasati za iste???

ODGOVORITE
Name

Saban

03.08.2020 17:09

50 porodica puta minimalno dva clana......ranije se to zvalo genocid...

ODGOVORITE
Name

Danas, sutra...

03.08.2020 17:14

Danas Euro Lab, sutra neka druga firma. Narod mora reći šta misli, ovo se tiče svih nas.

ODGOVORITE
Name

Tragično

03.08.2020 17:38

Mi smo zemlja gdje pojedinci iz vlasti “umiru od smjeha”, dok “žive od tuđe nesreće”. Ko god da se namjerio na ovu ili firmu sa istom sudbinom mora znati da je “oteto prokleto”.

ODGOVORITE
Name

Sektor

03.08.2020 17:45

Šta kaže Sektor za poreze? Morali smo blokirati račun. Šta kaže Sektor za carine? Novim propisima će to biti bolje regulisano. Hahahahahaha.....Hahahahahaha..... Ma normalno. Sad otimajte, a poslije regulišite.

ODGOVORITE
Name

Pitam se

03.08.2020 19:38

Svakodnevne vijesti: Bez posla za četiri mjeseca ostalo 9.028 radnika, zatim Korona "gasi" radna mjesta ili Pošte Srpske u gubitku za jos 1.7 milion maraka. Pošto nam je malo uticaja te više sile, hajde da i mi "Oci privrede" nesto učinimo za našu privredu, pa onda možemo procitati vijest poput ove Vlasti i UIO BiH gase domaće firme. A znate li šta je najžalosnije? Što je ovo samo još jedna u nizu informacija koju brzinski pregledamo i pređemo na druge, valjda lakše za shvatiti. I tako vijest o igri sa unucima bude najčitanija i ima najviše komentara. Pitam se... da li zaista shvatamo koliko se nemarno vodi privreda, da li zaista shvatamo da se igraju sa radničkim životima i sudbinama, da li zaista shvatamo šta se konkretno ovom preduzeću dogodilo. Da li zaista misle da će poslije ovog fijaska imati pristalice u ove 53 porodice?!

ODGOVORITE
Name

BL

03.08.2020 19:39

Ako ljudi iz vlasti ne stoje iza svega protiv Euro Laba, tj ako nemaju svoj licni interes , onda sam siguran da ce se ovo zavrsiti pozitivno u najkracem mogucem roku...

ODGOVORITE
Name

Sistem nas laže

03.08.2020 19:43

I dalje su na vlasti lažovi, marionete; prate naređenja i sve otimaju za sebe. Džabe hiljadu kanala i sve društvene mreže; u ekran nabijamo glavu i od sukoba svi beže. Sistem te kaže, ne veruj šta ti kaže; život je borba; od rođenja do groba; zato ustani odmah.

ODGOVORITE
Name

Sistem nas laže, opet

03.08.2020 19:51

A ćutao si, verovao, nadao se, glasao; Sad ne veruješ kako na dnu da si se našao. Zato trgni se na vreme, kad te boli glasno reci; To nisi dužan banci, al' si dužan svojoj deci. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže; Ovaj život je borba; Od rođenja do groba; Zato ustani odmah.

ODGOVORITE
Name

Sasa

03.08.2020 19:54

KAZU KORONA GASI RADNA MJESTA, IZGLEDA DA JOS NEKO GASI RADNA MJESTA ??? LJUDI STA SE DESAVA U OVOJ ZEMLJI, ZA KOGA CEMO GLASATI KADA NAM GASE RADNA MJESTA.

ODGOVORITE
Name

Alexa

03.08.2020 20:42

Uništite i ovo malo firmi što je ostalo, samo na ulicu nema druge, drugačije nema opstanka.

ODGOVORITE
Name

Duda

03.08.2020 21:11

Ljudi, podrzimo proizvodnju, ali u pravom smislu .... Ovo je bruka nevidjena, sta se radi....

ODGOVORITE
Name

Tenis

03.08.2020 21:14

Zaigrali se reketima ovi u UIO. A Vlado sudija.

ODGOVORITE
Name

Drina

03.08.2020 21:21

Kazu, treba podrzati domacu proizvodnju, pa ide kampanja, "Kupujmo domace", a oni uniste domaci proizvod i ugase radna mjesta.

ODGOVORITE
Name

Ringe ringe raja

03.08.2020 21:26

Kad ovi Bajini preuzme firmu, biće pjesme. Ne može nam niko ništa! :)

ODGOVORITE
Name

dizni

03.08.2020 21:47

Nadati se da ce neko staviti prst na celo, razmisliti jos jednom i zaustaviti ovaj sunovrat....

ODGOVORITE
Name

Sule

03.08.2020 21:56

Ovo je cista volja pojedinca, sramotno sta nam se radi...

ODGOVORITE
Name

Režirani spor

03.08.2020 22:01

Ima li zivota poslije demokratije, dok vjecno vladaju tri iste partije. Prolaze izbori, nacionalni torovi, rezirani sporovi, uvijek isti folovi...

ODGOVORITE
Name

Drina

03.08.2020 22:04

Kazu podrzite domacu proizvodnju, pa onda ide kampanja "Kupujmo domace", a oni uniste domaci proizvod i ugase radna mjesta.

ODGOVORITE
Name

paja patak

03.08.2020 22:49

Koja je steta i nepravda nanesena tom preduzecu. Vracati se retroaktivno , cija je odgovornost???? ovo je uradjeno s ocitom namjerom da se uniste. Zaposleni preko noci na ulici...a sto nam je privredni ambijent...

ODGOVORITE
Name

Putovanja

04.08.2020 00:25

Ovaj članak treba da ide pod rubriku Putovanja - putujte iz BiH sa kartom u jednom pravcu.

ODGOVORITE
Name

Alo, alo

04.08.2020 00:37

Javi li se Zora?

ODGOVORITE
Name

Niko nikud

04.08.2020 00:41

Nema otpuštanja radnika! Naredi Ranka Mišić.

ODGOVORITE
Name

Slaven

04.08.2020 06:50

Biće kao sa Sector Security-om, al na drugačiji način.

ODGOVORITE
Name

AAA

04.08.2020 09:19

Bas tako ce izgleda biti,samo sto nece Prointer biti kupac vec NN lice iza cega ce stajati Bajina porodica. UZAS.

Name

Ko je taj?

04.08.2020 11:41

Ko je uopšte direktor Sektora za carine? Hoće li razjasniti ovu situaciju?

ODGOVORITE
Name

Budućnost

04.08.2020 12:25

2021. godina Ko pronađe gdje se može kupiti domaći proizvod, dobija vrijednu nagradu. Čik pronađi!

ODGOVORITE
Name

dizni

04.08.2020 13:55

Japanci imaju sobu za plakanje, koji amateri. Mi imamo drzavu za plakanje....

ODGOVORITE
Name

Tatatatira

04.08.2020 18:27

Kocka do kocke kockica, nas uči bez mnogo muke. Tamo drugari pružaju jedni drugima ruke.

ODGOVORITE
Name

Apsurd

04.08.2020 22:21

Da li bi neko iz UIO iznio svoj komentar? Da kaže iskreno šta misli o ovome. Znate li Vi iz UIO koliko je potrebno energije da se stvore uslovi za proizvodnju, da se nešto proizvede, upakuje, isporuči, izloži na police, privuče potrošača, proda, naplati i pretvori u novac koji pripada radniku. Novac koji ste OTELI, oteli ste od radnika koji su radili. Od onih što predano i pošteno rade. Ko je oteo? Neko iz kancelarije ko “stručno” tumači zakone i tarifu, ko ne zna povezati par članova i izvesti suštinu. Šta znači stav da treba da se nešto plati, da bi se vratilo? Zašto da se plaćaju propusti carine? Vi ste udružena organizacija za otimanje. Čast poštenim radnicima iz UIO, pa ću reći razdružena organizacija. Da radite u normalnoj državi neko bi odgovarao za ovo što ste učinili. Jednu državu održava privreda, te i institucije trebaju biti u funkciji iste. Zakon treba da omogući rad, privređivanje a ne uništavanje. Da li ste toliko stručni da ste u svemu i uvijek u pravu? Priznali ste da nije bilo zloupotrebe. Priznali ste da postoji dvojba. Zašto uništiti firmu? Zašto uništiti radna mjesta? Zašto uništiti domaći brend? Znate li šta znači stvoriti i održati brend?

ODGOVORITE
Name

Dokle više

04.08.2020 22:22

Apsolutno se slažem sa prethodnim komentarom! Ovo je zemlja apsurda! Šta je poenta cijele ove nebuloze – da se dezinfekciona sredstva i sve što ova firma proizvodi uvozi iz Tešnja (uz dužno poštovanje kompaniji i njihovim radnicima), iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije,…, Moldavije… Evo, odlično – pošto se očekuje novo “talasanje” ovog bajnog virusa (vjerovali mi u to ili ne), granice će sigurno, “predostrožnosti radi”, biti zatvorene i, opet, ćemo biti u svojim kavezima.. Šta ćemo jesti, piti,…, čime ćemo se dezinfikovati,… Zar je to uopšte bitno ovoj vlasteli… Šta su za Zoru Vidović, Miru Džakulu i njima slične, 53 gladna radnika, 53 gladne porodice… Što bi onaj bolesnik, karakterno sličan njima, Staljin rekao – samo statistika! E pa, onda – evo prijedloga-zatvorite sve fabrike u BL ili RS (tu šaku jada koju držite “na respiratorima”), zatvorite sva preduzeća osim, naravno, Prointer-a (neka ima bar nešto/neko da dočeka strane delegacije i medije kada dolaze u posjetu – ko će frizirati st(r)anje u zemlji), svi ćemo na ulicu (jer kredite nećemo imati čime vraćati), pa pasi narode travu i korov… Možda postanemo svjetska senzacija (ljudi – krave), pa privučemo turiste i napunimo budžetsku kasu (obnovimo Zori i “Zorama” odjevne kombinacije)… Možda je ovo i najbolji scenario… Najrealniji je, već, onaj nekadašnji rumunski… Zato, držite se gospodo na vlasti… Možda baš o vašoj sudbini budu određivale te 53 gladne porodice..

ODGOVORITE
Name

Bahatost

04.08.2020 22:29

Možda nekada čovjek sebi i može dozvoliti da bude bahat. Treba pokatkad razumjeti i takvo ponašanje. Ali teško je prihvatiti da se neko tako ponaša učestalo ili da je čak po tome prepoznatljiv. Na duge staze, takvo ponašanje će mu zasigurno donijeti više štete nego koristi.

ODGOVORITE
Name

Apsurd apsurda

04.08.2020 22:32

Neobjašnjive pojave u društvu... Nešto nije u redu, ali je teško shvatiti šta.

ODGOVORITE
Name

Vlast

04.08.2020 22:34

"Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale, ako se domognu vlasti, kvare vlast."

ODGOVORITE
Name

Progres

04.08.2020 22:51

Ako sam dobro shvatio, vozaćemo automobile stare nekoliko godina, ali ćemo šajbe čistiti starom, dobrom patokom?

ODGOVORITE
Name

Mađioničar

04.08.2020 23:18

Zamislimo da se na jedan mjesec zamijene mjesta zaposlenih iz državnih institucija sa radnicima iz realnog sektora - to su preduzeća u kojima se radi i stvara. Naravno, određen broj zaposlenih iz državnih institucija, jer ne bi za sve bilo mjesta. Kako bi se poslije toga bolje razumjeli!

ODGOVORITE
Name

Ne razumijem

04.08.2020 23:57

Kako čovjek da razumje kad ne može da razumje?! A šta da razumje kad ništa ne razumje?

ODGOVORITE
Name

СССС

05.08.2020 08:27

Само Србин Србина срозава!

ODGOVORITE
Name

Zdrav razum

05.08.2020 10:55

Ovo je još jedan dokaz ludila vlasti prema domaćoj privredi - proizvođačima. Dilu između tajkuna i pojedinih nosioca vlasti nema kraja! U ovom slučaju, nisu precizni carinski propisi, pa kao da ih je "Euro Lab" donosio, ili platite 4 miliona pa će vam biti vraćeno, a unaprijed znaju da je to nemoguće. Kakva prozirna lakrdija. Pokazaće se da iza svega stoji veliki tajkun u sprezi sa nekim nosiocima vlasti, da bi došao u posjed i bescijenje atraktivne lokacije i objekta što je, do sada, u nekoliko slučajeva i dokazano, a za uzvrat pojedinci iz vlasti će biti nagrađeni. Idu izbori, trebaju pare za glasove, paketići od 20 KM za naivne glasače. Pa zar se narod nije opametio za prozeklih 20 godina! Domaća proizvodja ne treba, ima uvoz "bez carina i akciza", a štetu državi podijeliti sa tajkunima (već viđeno). Samo naprijed, ali dokle? Sav kriminal mora jednom doći na naplatu.

ODGOVORITE
Name

BL

06.08.2020 19:23

Neprecizni zakoni o akcizama i carinskoj tarifi BiH, dvostruki aršini Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, neusaglašeni propisi između entiteta i nerad vlasti domaćoj privredi otežavaju poslovanje, a pojedine firme su bukvalno zatvorili. https://dns2.rtvbn.com/3989317/vlast-i-uio-bih-gase-domace-firme-za-dezinfekciju

ODGOVORITE
Name

Euro Lab

07.08.2020 07:53

Ovo je zločin i ubistvo s predumišljajem. Hajde da vidimo tko sve uvozi sredstvo protiv smrzavanja za potrebe proizvodnje, a tko mešetari ?

ODGOVORITE
Name

Petar Kocic

07.08.2020 13:10

Prezivjeli smo rat, poplave, pozare i koronu, a ovi nasi dusmani nas ubise bez zrna baruta! Zasto?

ODGOVORITE
Name

Lav

08.08.2020 17:09

Zasto privrednici cute, sutra mozda i vas ceka ovako nesto. Zasto se narod ne probudi, kako cemo zivjeti u ovakvoj drzavi, niko se ne brine za obican narod, samo kada treba glasati oni su kao nesto uz narod, sta poslije.....sta ce sutra biti na rafama, koji proizvodaci, uvozimo sve i svasta a svoje unistavamo....

ODGOVORITE
Name

duda

09.08.2020 18:07

Vidi se koliko su ljudi nasopani rialiti souima, malo ih zanima pitanje egzistencije. Nema empatije sa ovim radnicima koji su ostali bez posla.

ODGOVORITE
Name

paja patak

09.08.2020 19:02

" Kupujmo domace" ocito je neko "krivo" shvatio kampanju.

ODGOVORITE
Name

dizni

09.08.2020 19:06

Neobrazovani i neodgovarajuci kadar, moze da napravi stete, koje ne mogu ni dosegnuti u svojim glavama.

ODGOVORITE
Name

Upoznajmo Srpska

09.08.2020 22:10

Ovo je ovdje Srpska, zemlja iz sna u kojoj zaposlenima u Zavodu za zaposljavanje treba uvesti drugu smjenu da bi stigli uraditi svoj posao.

ODGOVORITE
Name

Radnik

11.08.2020 11:03

Radnici u Zavodu za zapošljavanje ne treba da brinu za svoja radna mjesta.

Name

dam ti dam

11.08.2020 18:31

Problematikom ovog preduzeca se niko ne bavi, svi su zauzeti, odmaraju, nemaju vremena. Ugasiti u danasnje vrijeme proizvodno preduzece, ugasiti domace brendove, radnike ostaviti bez posla. Pravi privrednik shvata i razumije koje su ovo vrijednosti, potencijal je u iskusnim i obucenim radnicima. A da li ce i kada shvatiti odgovorni koji nisu nista poduzeli da se zaustavi ovaj krah????

ODGOVORITE
Name

BL

11.08.2020 22:13

Ljudi, da li je moguce da se niko od nadleznih nije oglasio vezano za ovu problematiku jadnih radnika koji su se prijavili na Biro??? Zasto se ova vijest ne objavi na TV? Nisu valjda sve TV privatne? Jadan smo mi narod kad sve ovo gledamo i trpimo, treba nas sve poslati na Biro, mozda se opametimo i stanemo u kraj ovom bezvlascu i privatnoj zemlji!!!

Name

duda

13.08.2020 22:24

Ni Sicilija nam nije ravna, ne moze nam niko nista, jaci smo od sudbine....ali dokle????

ODGOVORITE
Name

Re

14.08.2020 18:50

Dokle ko može da podnese. Sve se vrti oko interesa. Ako možeš-kupiš mir, a ako ne možeš-ugušen si! UIO (prvenstveno carine sa sjedištem u BL) su zadužene da odlučuju o sudbinama po subjektivnom odabiru.

Name

Janko

21.08.2020 08:30

Evo, kaze predsjednica Zeljka da je sad vazno da sacuvamo privredu jer nas jedino ona moze spasiti krize izazvane virusom korona. Jos samo da budu saglasni i kolege iz drugog entiteta i problem ovog preduzeca je rijesen za koju godinu ;-)

ODGOVORITE
Name

dam ti dam

23.08.2020 18:55

Vratite nam nase proizvode na rafe, dajte radnicima da rade kako bi bilo bolje za sve nas.

ODGOVORITE
Name

Farsa

24.08.2020 09:23

Od ponedjeljka će se glavni početi baviti problematikom privrede samo da se završe godišnji odmori. Sve po prioritetima kako i dolikuje institucijama ove države!

ODGOVORITE
Name

Dizni

27.08.2020 09:21

Prošlo je isuviše vremena, dajte rješavajte ovaj problem , ispravite vi iz carina svoju grešku i pustite ovo naše domaće preduzeće da radi.

ODGOVORITE
Name

dam ti dam

29.08.2020 19:43

Mozda svi koji trebaju odreagovati spavaju " zimski san".....virus poremetio mozdane vijuge...

Name

Mirko

28.08.2020 12:49

Kupujmo domaće iz UVOZA, zar je moguće da politika radi svog interesa želi da uništi ovako preduzeće - PROIZVODNJU koje više maltene nepostoji u BiH??? Ljudi šta se ovo dešava?

ODGOVORITE
Name

doris

30.08.2020 12:23

Nije ni UIO bezgresna institucija, ali se postavlja pitanje zasto nisu reagovali prilikom prve isporuke, vec su pustili ...pa onda obracunali / nesto sto se vraca/ kada su stigli do nekoliko miliona...Zdrav razum kaze da je neko imao namjeru da unisti domaceg proizvodjaca. Vrijeme ce pokazati...

ODGOVORITE
Name

B

25.05.2021 15:22

O kakvom povecanju plata oni govore?Ovo je kao kad u brod pocne prodirati voda,a vlast hoce da jos optereti brod da ima veci teret.Realno iako nepopularno plate i troskove treba srezat SVIMA,a pricu vracat ce nam unuci zaboravite,trebaju oni prvo odobriti reprogram duga,sta se nece desiti,tj nece unuci ni stici prije nas u red za naplatu

ODGOVORITE