“BiH nije sklonjena iz javne nabavke EU lijekova”

BiH nije sklonjena iz javne nabavke EU lijekova, već je uključena u procedure javne nabavke EU u okviru rezervnih količina, kao i neke druge zemlje, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Bosna i Hercegovina 20.07.2020 | 20:42
“BiH nije sklonjena iz javne nabavke EU lijekova”

Ministarstvo civilnih poslova je pristupilo prikupljanju potreba za nabavku lijekova “remdesivir”, “hidroksihlorokin”, “kaletra” i “interferon beta”, tragom dopisa Evropske komisije Savjetu ministara u kojem Savjet obavještavaju o njihovoj odluci da u skladu sa mehanizmima JPA pokrenu proceduru javne nabavke za navedene lijekove.

U saopštenju je istaknuto da je Ministarstvo civilnih poslova odmah prikupilo presjek potreba, koje je proslijedilo na dalje postupanje.

– Želimo istaći da je ovo bila aktivnost kojom se pokazao značaj brzog koordinisanja u kriznim situacijama između entiteta i koristimo priliku da zahvalimo resornim ministarstvima zdravstva za dobru saradnju – navedeno je u saopštenju.

Ukupna vrijednost nabavke biće poznata onog trenutka kada bude završena procedura javnih nabavki, koja je u nadležnosti Evropske komisije, i kada resorna ministarstva definišu konačne potrebe shodno cijenama, a finansijska sredstva za nabavku lijekova su u nadležnosti entiteta i resornih ministarstava.

– Lijekovi će se pojaviti u BiH onog trenutka kada sve procedure budu okončane i ne nabavljaju se za tržište, nego za zdravstvene ustanove – navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je, reagujući na informacije objavljene u medijima da BiH nije uključena u proceduru javne nabavke EU za lijekove, istaklo da je ono na temelju iskazanih potreba nadležnih ministarstava zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta dva puta dostavilo tabelarni pregled potreba za BiH, s ciljem uključivanja u proceduru javne nabavke EU za lijekove.

 

Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara se, elektronskom porukom od 12. juna, poslatom nakon radnog vremena (17.15 časova), obratilo Ministarstvu civilnih poslova sa zahtjevom da se dostave treći put, do 15. juna u 12.00 časova, usaglašene liste potreba radi pokretanja procedure javne nabavke EU za lijekove.

– Odmah 15. juna je upućen dopis resornim ministarstvima sa zahtjevom da iskažu potrebe u najkraćem roku i 17. juna su stigli odgovori iz entitetskih ministarstava, a 18. juna iz Brčko Distrikta. Istog dana je kompletirana lista proslijeđena Ministarstvu inostranih poslova – navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo civilnih poslova, je u skladu sa zakonom definisanim nadležnostima, bilo u obavezi da zatraži konačnu potvrdu potreba od nadležnih ministarstava zdravlja i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta.

U saopštenju je istaknuto da je ovo ministarstvo u dva navrata dostavljalo Ministarstvu inostranih poslova tabelarni pregled potreba za BiH, iz kojeg su, nakon treće kompletirane liste, obaviješteni da se BiH može uključiti u rezervnu nabavku, kao i sve druge zemlje koje do navedenog datuma nisu dostavile finalnu potvrdu potreba.

Ministarstvo civilnih poslova je, posredstvom Ministarstva inostranih poslova, zatražilo od Direkcije za zdravlje Evropske komisije da BiH bude uključena u procedure javne nabavke EU u okviru rezervnih količina lijekova, s obzirom na to da će i te količine lijekova biti planirane procedurom javne nabavke EU.

(Srna)

Komentari / 0

Ostavite komentar