Od toga osam je novih, sedam iz Tešnja i jedan iz Bosanskog Novog, dok je u dva slučaja riječ o retestiranjima. 

(Faktor)