– Što se mene lično tiče, za mene Milorad Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog i ja nemam potrebu da se pravdam bilo kome. Što se nas tiče u Republici Srpskoj, za nas je Milorad Dodik više od Tita, izjavila je Vulićeva.

Sandić smatra da je iz navedene izjave jasno da Sanja Vulić poistovjećuje predsjednika SNSD Milorada Dodika sa Bogom. 

– Sa imaginarnim bićem koje se kroz religiju i religijske knjige (Biblija, Kuran, Talmud i dr.) predstavlja kao stvoritelj svega materijalnog i nematerijalnog na planeti Zemlji kao i šire, te kao biće koje odlučuje o ponašanju, odnosno upravlja svim živim bićima na planeti Zemlji.

Odnosno, jedan od termina kojim se opisuje Bog je savršeno, nadljudsko biće, za koje mnogi ljudi vjeruju da je tvorac univerzuma, naveo je Sandić u obrazloženju svog zahtjeva.

  

Advokat Sandić ističe da je ovakvom izjavom Sanja Vulić jasno i javno ispoljila “patološko ponašanje i patološki sadržaj koji može, u određenim situacijama, da bude opasan po građane i okolinu, a posebno imajući u obzir funkciju koju navedeno lice obavlja kao poslanik, te imajući u vidu da je isto lice zaposleno u obrazovnoj instituciji, odnosno školi, te predstavlja odredjeni autoritet za djecu sa kojom radi”.

– Gore navedenom izjavom navedeno lice je nesporno i jasno istakla da na njeno odlučivanje i ponašanje neuslovno može da utiče Milorad Dodik kao personifikacija Boga, odnosno kao sami Bog, objašnjava Sandić svoj zahtjev.

(Istinito)