Kako je gradnja HE "Bočac 2" sa 5 završila na 42 miliona maraka?

Izgradnju Hidroelektrane Bočac 2 na Vrbasu prate brojne nepravilnosti koje su nanijele višemilionsku štetu preduzeću HE Vrbas, a sumnja se da je u sve uključen i sam politički vrh Republike Srpske.

Republika Srpska 07.12.2019 | 19:18
Kako je gradnja HE "Bočac 2" sa 5 završila na 42 miliona maraka?
Tri dana pred Opšte izbore 2018. godine puštena je u rad Hidoelektrana Bočac 2 u Mrkonjić Gradu u koju su uložena 42 miliona KM. Tada je ovaj projekat predstavljen kao jedan od najvećih ovog tipa u regionu, govorilo se o prednostima koje će osjetiti svi građani, ali niko nije spominjao šta se sve dešavalo iza kulisa u godinama koje su prethodile početku gradnje i u toku samih radova na ovoj hidroelektrani.

Dokumentacija koja je u posjedu našeg portala jasno pokazuje da je plan za izgradnju MHE Bočac 2 postojao još 2008. godine, kada je on procijenjen na 5.000.000 KM. Zatim, planom investicija iz 2013. godine ukupna vrijednost izgradnje Bočca 2 je planirana na 25.000.000 KM, da bi na kraju od planirane došli do cijene koja je iznosila 42.000.000 KM.Da je izgradnja MHE Bočac 2 prepuna propusta na štetu preduzeća i da su namjerno uvećane cijene radova priznao nam je i jedan od bivših radnika HE Bočac, Zdravko Kovačević, koji je u to vrijeme obavljao funkciju izvršnog direktora za organizaciono-pravne i kadrovske poslove.

On je detaljno prepričavajući kako su se konstruisali tenderi otkrio za naš portal i da je svojevremeno urađena studija koju su radili energetski stručnjaci i na osnovu koje je procijenjeno da ukupni građevinski radovi za Bočac 2 iznose 5,6 miliona KM. Na kraju su oni plaćeni 19,3 miliona!

Tvrdnje Kovačevića potvrđuje dokument koji smo pronašli u arhivi HE Vrbas, a koji se odnosi upravo na izgradnju HE Bočac 2. U njemu su jasno vidljive procjene stručnjaka, koje se poklapaju sa tvrdnjama našeg sagovornika.Da konačna cifra koja je potrošena za izgradnju Bočca 2 nije slučajno skoro za duplo prerasla prethodne procjene pokazuju dokazi o brojnim netransparentnim tenderima i raznim zloupotrebama prilikom javnih nabavki, zbog čega su neke od njih i poništavane.

Odmah na početku, prilikom izrade idejnog projekta u Zavisnom preduzeću HE Vrbas, koje je bilo investitor, su pokušali povećati cijenu. Tako je planska cijena po kojoj je pokrenut postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta iznosila 200.000 KM. Ipak, Kancelarija za razmatranje žalbi je usvojila žalbu Instituta za građevinarstvo Banjaluka i poništila tender. Tek nakon toga je cijena smanjena na koliko-toliku prihvatljivu cifru od 50.000 KM!

Za “Izradu Glavnog projekta za MHE Bočac 2” izabrana je firma “Jaroslav Černi” iz Beograda, koja je jedina dostavila ponudu te dobila posao vrijednosti 948.000 KM. Prema tvrdnjama Zdravka Kovačevića, bivšeg izvršnog direktora, riječ je o previsokoj cijeni.

Zanimljivo je to da je pomenuti projekat planiran na iznos od 500.000 KM, na koji je dobijena saglasnost matičnog preduzeća. Međutim, onda su rebalansom u HE Vrbas povećali cijenu na 940.000 KM i to bez saglasnosti Elektroprivrede RS.

“Inače, planom investicija iz 2007. godine izrada glavnog projekta je planirana u iznosu od 250.000 KM, a studija opravdanosti 150.000. Pored toga, inžinjerski kadar HE Vrbas je bio u potpunosti isključen iz svih aktivnosti po pitanju izgradnje Bočca 2“, rekao je Kovačević.

Njegove riječi potvrđuje i Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju glavnog projekta čija vrijednost je trebala biti 500.000 KM, a koja je u posjedu našeg portala.Firma Jaroslav Černi iz Beograda u decembru 2014. godine dobija još jedan posao, vrijedan 1,4 miliona KM, i to “projektantske, istraživačke, konsultantske i aktivnosti stručnog nadzora tokom izgradnje Bočca 2”.

Pomenuta firma je radila idejni projekat, glavni projekat, tendersku dokumentaciju za elektromašinsku i hidromehaničku opremu i vršili nadzor izgradnje.

Zanimljivo je to da je po ovom tenderu IG Banjaluka uložio žalbu koja je prihvaćena od strane Komisije za žalbe kao osnovana. Ipak, IG je ubrzo odustao od žalbe a nedugo nakon toga i sam dobio unosne poslove u HE Vrbas.

Da apsurd bude još veći, ugovor od 1,4 miliona sa firmom Jaroslav Černi se odnosio samo na 2014. (ugovor potpisan u decembru), 2015. i 2016. godinu. Tako je nesavjesnim radom ili svjesnim postupcima uprave HE na Vrbasu pričinjena šteta za dodatnih 407.400 KM bez PDV koliko je koštao dodatni nadzor, jer je Bočac 2 završen tek 2018. godine.Kovačević tvrdi za naš portal i da je 17,8 miliona maraka koje je izdvojeno za “isporuku i ugradnju elektromašinske i hidromehaničke opreme” nerealno visoka cijena.

“Izvršni direktor za proizvodnju u pisanoj formi je iznio niz primjedbi na ovu nabavku, ali to nije uvaženo”, rekao je Kovačević.

Sama izgradnja Bočca 2 povjerena je “Integral indženjeringu” iz Laktaša, po cijeni od 16.533.091 KM bez PDV-a. Ovaj ugovor je zaključen u julu 2015. godine, a Integral je bio jedini ponuđač.

Inače, prema idejnom i glavnom projektu koji je uradio Jaroslav Černi planirana cijena građevniskih radova je bila 10 miliona KM. Ipak, rebalansom, i to nakon završenog projekta, ona je podignuta za još 6 miliona.Ovo je posebno neshvatljivo jer je na mjestu izgradnje Bočca 2 već bila izgrađena betonska brana, optočni tunel, ugrađena hidromehanička oprema, izgrađen dalekovod, magistralni put uz branu, dovedene voda i struja…

Pored svega pomenutog, i ovaj put su iskrsli dodatni radovi koje je Integralu HE na Vrbasu platila još 590.000 KM bez PDV-a.Pored toga, od samog starta i dodijele koncesije za izgradnju i korištenje MHE Bočac 2 na Vrbasu počeli su problemi koji bi na kraju mogli koštati Republiku Srpsku dodatnih 100 miliona KM. Prvo je Vlada donijela Rješenje za dodijelu koncesije HE Vrbas u aprilu 2013. godine, u kojem jasno navodi da će resorno ministarstvo zaključiti ugovor sa koncesionarom tek nakon donošenja odluke o izmjeni Vodoprivrednog osnova sliva rijeke Vrbas. Ipak, godinu dana poslije, nakon što se nije ispoštovao ovaj član rješenja, Vlada RS donosi novo Rješenje o izmjenama starog i jednostavno briše članove 5 i 6. Na taj način je otvoren put za dodijelu koncesije HE Vrbas što je učinjeno dva dana poslije.

I tu nastaju prvi ozbiljni problemi za HE na Vrbasu. Naime, dobijanjem koncesije za izgradnju MHE Bočac 2 automatski je onemogućena izgradnja MHE Krupa za čiju izgradnju je dodijeljena koncesija 2004. godine firmi HES Vrbas.

Zbog toga su iz ove kompanije zatražili otkup njihove koncesije od strane Vlade, odnosno HE na Vrbasu kao preduzeća koje je preuzelo rješavanje nastalog problema.
Na osnovu dokumentacije koja je u posjedu našeg portala vidljivo je da su lični interesi igrali veliku ulogu u cijelom procesu koji je prethodio izgradnji Bočca 2. Posebno je to vidljivo iz zapisnika sa 22. zajedničke sjednice Nadzorog odbora i Odbora za reviziju ZP HE na Vrbasu.

Ovdje je tadašnji direktor Zavisnog preduzeća HE Vrbas Nedeljko Kesić otvorio sjednicu sa upoznavanjem prisutnih o izgradnju Bočca 2 iznoseći problem koji je nastao sa HES-om.

Pa tako možemo vidjeti kako jedan od članova odbora, nekadašnji glavni urednik Nezavisnih novina Željko Kopanja, koji je preminuo 2016. godine, prezentuje svoja saznanja o umješanosti vrha Republike Srpske u cijelu priču.

On pominje tadašnjeg ministra energetike RS Željka Kovačevića, koji, tvrdio je tada Kopanja, zarad ličnih interesa blokira mogućnost dogovora i iznalaženja rješenja.

"Ja sam jednostavno šokiran u kakvoj državi živim… Ja sam stekao utisak iz razgovora sa Kovačevićem, svađom sa njim, svađom sa njegovim političkim mentorima, razgovorima neformalnim da je neko tu vidio plijen da se ugrađuje. Da ja to pravim kao privatnik ne bi smio prići. Međutim, kad pravi država, svi kažu eto plijena, eto para. Imam zamjerki, neki ljudi iz MG su kontaktirali HES i počeli pregovore o otkupu koncesije za 3,8 miliona evra… Hoću da vam kažem da sam šokiran činjenicom da se podmeću klipovi iz razloga sve više prepoznatljivih, da se neko ugradi, da neko pokrade pare. U stanju je za nekih 100.000 KM da blokira čitav projekat državni.
Rekao je ovo, između ostalog, tada Kopanja i nastavio da razgolićuje cijelu priču otkrivajući da je bio i kod Milorada Dodika koji mu je rekao tačnu cijenu po kojoj će HES prodati koncesiju.

Opširnije možete pročitati u cjelokupnom zapisniku sa pomenute sjednice, koji je pred vama:Imajući u vidu sve zakulisne radnje nije ni čudo da na kraju nije pronađen kompromis sa preduzećem “HES Vrbas” koje je pokrenulo 100 miliona maraka “težak” arbitražni postupak protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Tako je 16. septembra 2016. godine podnesen zahtjev za pokretanje arbitražanog postupka, a u cilju naknade štete prouzrokovane kršenjem Sporazuma o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija koji je zaključen između BiH i Slovenije i Ugovora o energetskoj povelji čiji su potpisnici takođe BiH i Slovenija.

Zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka podnijeli su preduzeće “Viaduct” kao pravno lice sa sjedištem u Sloveniji te Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček kao fizička lica državljani Slovenije.

Uprava ovog preduzeća izvršila je i dio nepotrebnih radova prije početka same izgradnje Bočca 2 i tako još više nanijela štete Hidoelektranama. Naime, na mjestu sadašnje HE Bočac 2 se nalazila kućica na kompenzacionoj brani koja je renovirana tik pred početak izgradnje nove elektrane.

Na ovaj način je potpuno bespotrebno omogućeno pojedinim privatnim firmama da dobiju određene poslove i u isto vrijeme “bačeno nekoliko stotina hiljada maraka niz Vrbas”.

Tako je urađena sanacija krova vrijedna 57.000 KM, krečenje od skoro 7.000 KM.

Uzeta je ploča za bio disk koja je koštala 34,5 hiljada maraka. Kupljen je i namještaj od 12.000 KM. Stolarija je plaćena 80.000 KM, “nabačena” je fasada, te urađeno nepostojeće deminiranje terena vrijedno 95.000 KM.

Poslanica u Narodnoj skupštini RS Jelena Trivić navodi da je ovo samo jedan od brojnih primjera gdje se putem raznih zloupotreba vrši izvlačenje novca iz državnih preduzeća u privatne džepove.

“Česti primjeri u energetskom sektoru kako se imovinom Republike Srpske upravlja i kako od nečega što treba da odbacuje prinos za Republiku Srpsku i što treba da bude u funkciji Republike Srpske, postane predmet nečijih privatnih interesa. Koncesije su posebna tema preko kojih se na razne načine otima i preprodaje imovina RS i tome je ova vlast sklona i to vidimo na mnogim primjerima, posebno hidroelektrana”, kaže Trivić.

Ona navodi da je šteta koju iza sebe ostavljaju ljudi iz vlasti ili oni koji rade u službi vlasti ogromna, a na kraju će ispaštati samo Republika Srpska i njeni građani.

“Jasno je da su ovdje privatni interesi ispred opšteg. Sve se svodi na to da neko javne resurse stavlja u funkciju ličnog bogaćenja. A onda, u konačnici, kad nastane šteta, kao što bi mogao biti slučaj eventualno nepovoljnog ishoda po Republiku Srpsku u slučaju HES, onda će to pokriti poreski obveznici. Neće se niko uhvatiti za džep od onih koji su doveli preduzeće i RS u takvu situaciju”, rekla je Trivićeva za eTrafiku.

Njezin kolega iz republičkog parlamenta Nebojša Vukanović je rekao da je ovo “već viđeni i uhodani scenario po kojem vlast izvlači novac iz javnih preduzeća”.

“Opšte je poznata stvar da su kod nas javna preduzeća pretvorena u bankomate političkih partija iz kojih oni otimaju koliko im je potrebno. Više nego jasno je da je na taj način i uništena Elektroprivreda. Ovo što se radilo u Bočcu je samo jedan od mnogobrojnih primjera u elektro-energetskom sektoru, a slično nešto se dešava i kod gradnje HE Dabar. Njima nije cilj da se nešto napravi, već da bude što više projekata koji će se finansirati iz budžeta i da se ugrade preko povezanih firmi koje osniva partija. Zbog toga je Elektroprivreda RS uništena, a zavisna preduzeća pred kolapsom, iako imaju monopol”, tvrdi Vukanović.

Prema njegovim riječima, ovdje je vidljivo da je u sve umješan sam vrh vlasti i da i u ovom slučaju ne vrijede zakoni i pravila.

“Jasno je da je u sve to umješan sam vrh vlasti koji na odlučujuće pozicije u ovim preduzećima postavlja nesposobne i korumpirane ljude koji su spremni i da odu u zatvor jednog dana za njih. Nikad nećete vidjeti da na čelo javnog preduzeća dođe ugledni stručnjak. Vladajuća oligarhija je ustrojena piramidalno i svi slijepo i bespogovorno slušaju velikog vođu. Nažalost, ovakve stranke su napravile RS jednim improvizorijumom u kojem ne vlada ni zakon ni pravila, a samo da bi oni mogli da rade upravo ovakve poslove kakvi su urađene u Bočcu”, zaključio je Vukanović.

(Etrafika)

Komentari / 46

Ostavite komentar
Name

Igor

07.12.2019 19:38

Traze se Srpski Sanader , Todoric , direktor Auto cesta . Ima li ih ?

ODGOVORITE
Name

Kleptoman

08.12.2019 01:20

Ha ha ha. Vazno je da je nas Veliki Kleptoman Srbin. A nek krade pozlatila mu se. Srpski narod nije nacisto s glavom. Tu je problem.

Name

Banda

08.12.2019 08:10

Banda lopovska. Nevjerovatno s koliko drskosti ti kradu.I kako nasa drzava stojiiza sljama. Jel sad taj direktor kupuje neku banku. Il se sprema. Takva otimacina novca od naroda nije vidjena u istoriji. Cudo da nisu ukralu i vodu iz Vrbasa.

Name

Jaffa

08.12.2019 08:10

Sve njih čuva Udba.

Name

Nuklearka

08.12.2019 09:08

Dobro je jos dok ovim iz SNSD ne padne na pamet da grade nuklearku. Ima da nas opeljese. Skroz. A onda tu ide partijsko i rodijacko zalosljavanje pa cemo od silnog znanja i kupljenih diploma svi da odletimo u materinu. Sve nesto gledam. Sad ce Kosarac izaci i reci Predlazem nuklearku. Ha ha ha. Ma luda ekipa. Skroz.

Name

Bolnica Foča

08.12.2019 10:07

Moj direktor Radmilo -Miko Maric plati ct_e 1.500.000.A njegova vrijednost 400.000 hiljada.A ne ovi za hidrocentralu Jos sto je najgore od svega,nema radiologa da valja u bolnici!!!

Name

Duduk

08.12.2019 11:12

Ne sjedi tu džaba Dodik, on je odmah uzeo svu razlku do 42 milona KM, malo je ćopiuo Đokica. Eto šta je Dodikovina= privatna RS.

Name

Apis

08.12.2019 11:16

Dodik je na konto skupio 5 milijardi KM, sve negde milion, negde 10, 30, 100...=5 000 000 000 KM. Aferim !

Name

romsok

08.12.2019 13:01

Jesu ovi Ljuti krajišnici lopovi u miru, a u ratu kukavice.

Name

Pantelija S.Milisavljevic

08.12.2019 22:19

Srbovanje je bitno(BiH nije drzava,necemo u NATO) i krade se na veliko, a krezuba Srbadija samo posmatra.

Name

Imase Moze Se

07.12.2019 19:44

Kako bi sin Srecko mogao kupovati akcije petrola a tata Nedo pumpe i poslovne prostore

ODGOVORITE
Name

Brenica

07.12.2019 23:06

Udbas i lopov Kesic, od svake firme koja dobije posao uzimao po 50 posto vise para tako sto naduva projekat. Izmisljao poslove, 3 miliona platio Kaji da naspe zemlju ispred oceve kuce - ispod HE Bocac 1.. Bocas 2 trostruko naduvao. Kum Kaji, a sinu dao kafic Krug, prostor gdje je Nova banka, sad mu kupuje Krajina petrol. Jedina njegova kuca u Mrkonjicu netaknuta kad HVO zauzeo grad.. Mafija..

Name

Tip top

08.12.2019 10:25

Gradio Integral (Stanković), finansirao Bočac (Kesić)...šta očekivati nego milionsku pljačku?

Name

kole

07.12.2019 20:06

evo gdje su djeciji dodaci, penzije, ljudski zivoti.... jbmvm mtr svima koji ste glasali za snsd

ODGOVORITE
Name

Re Kole

07.12.2019 22:23

narodu je bitno da baja ima znacku na reveru. Pare niti su ih zanimale niti ce ih ikad zanimati.

Name

Krezo

07.12.2019 23:44

Meni je bitno i da prechednik pjeva pod satorom i da ima vruce krmetine. Sta drugo od zivota traziti. ima li iđe bolje?

Name

Njegoš

08.12.2019 11:13

Narod je stoka, ka ostala marva, reče veliki Njegoš.

Name

nada pa

07.12.2019 20:20

da bi se pare isisavale do maksimuma izmišljaju se razni poslovi, recimo nosači jaja u krivinama uz redovni nadzor saveza nezasitih, aneks 22 do jaja,,

ODGOVORITE
Name

Rale

07.12.2019 20:30

Neka narod srbuje a oni se bogate, i svi zadovoljni.

ODGOVORITE
Name

Ре

08.12.2019 07:09

Увјек ми је смрт Копање и Милана Јелића била сумљива.

Name

Kovacevic

07.12.2019 20:33

Kovacevic iz Mrkonjica je protiv Kesica Nedeljka podnijeo 30 Krivicnih prijava..Nijedna nije uspjela..A Kesic samo nastvlja da ulaze pojradene pare

ODGOVORITE
Name

Re

07.12.2019 23:42

Sve te prijave su zakljucane u ladicama i on nece biti procesuiran sve dok su ovi pljackasi na vlasti od kojih taj udbas ima zastitu.

Name

kuku nama sa nama

07.12.2019 21:28

Navuci još malo jorgn..stoko sitnog zuba,ali.....imaj na umu da ćeš time otkriti noge i upravo s nogu ćeš se smrznutui i ostati takav u istoriji upamćen

ODGOVORITE
Name

Kesa

07.12.2019 21:43

Ovaj Kesic je titov udbas,pa okorjeli sds-ovac pa sad snsd-ovac...bio bi i mudzahedin samo da moze krasti...

ODGOVORITE
Name

Re

07.12.2019 23:48

Upravo tako.Mrkonjicani najbolje znaju kakav je to hohstapler.

Name

re Kesa

08.12.2019 02:37

Tačno jednom udbaš uvijek udbaš. Takav vam je i Sreto Aničić takođe titov udbaš. Njegova firma obezbeđuje utakmice Igokea. Pohlepni podmukli udbaš.

Name

Ре

08.12.2019 10:41

Само бахато то народ воли ,па већина народа да ишта зна и да су нешто научили не би гледли парове ,задруге и сапунице то је њихова вечерња школа.

Name

Boki

07.12.2019 21:44

To je sektina praksa, u Srpcu, pravili su sportsku dvoranu i predračun je bio 1,80 miliona km, a na kraju, kostala je preko TRI MILIONA km. Neznam šta im onda znači predračun?

ODGOVORITE
Name

Savez Nezasitih nesto

08.12.2019 01:26

Ma to je kod njih uobicajeno,tako je izgradnja dionice auto puta od Banja Luke do Klasnica po predracunu trbala da kostala 66 miliona KM a na kraju je kostala 130 miliona KM,a pare je uzeo (a ko bi drugu) "Integral".To je samo jedan primjer,a ima ih na stotine,na taj nacin su nam pokrali milijarde KM,sve smo mogli duplo napraviti.

Name

Sve Znam

07.12.2019 21:52

Ima tu i moje dividende.Za sve je kriv SNSD i negovi glasači iz M G.Oni su to omogućili.

ODGOVORITE
Name

Betoven

07.12.2019 23:33

Kako bi drugacije Kesic kupovao Krajinapetrol.

ODGOVORITE
Name

Trt

08.12.2019 00:25

Pa ima li kraja?

ODGOVORITE
Name

Bosnjak

08.12.2019 01:25

Ma hajde kada ste mogli strovaliti banku mozete i elektroprivredu. Aferim!

ODGOVORITE
Name

Ре

08.12.2019 11:40

Одоше и Жељезнице у стечај, џаба 100 мил , нема помоћи али ухљеби и не битни радници који су примљани да би гласли за ДНС мислили су да то вријеме никад неће доћи , лагано до пензије .

Name

Boze

08.12.2019 02:03

Sta vise reci ... Covek kupuje Krajina Petrol, poslovne prostore, stanove, restorane a ti tj mi glupi nsrode cuti i govori doce to sve na svoje! Ovo je stvarno tuga al iskreno sta nas je zadesilo! TUGA

ODGOVORITE
Name

Mrkonjic

08.12.2019 03:20

Keso keso odnijece te taj Vrbas kad tad

ODGOVORITE
Name

Dado

08.12.2019 05:56

Mrkonjicki klan je najjaci tu ne treba zaboraviti i sadasnjeg direktora Gorana Milanovica koji vodi taj projekat ,za nagradu postao je direktor

ODGOVORITE
Name

Santrac

08.12.2019 12:46

A dragan santrac u septembru sto je pokretao radove iz februara sad je unaprjedit sto je tako stimovo papire

Name

Keso-Dodo

08.12.2019 06:49

Keso-Dodo hahaha, keso u ratu spašavao dodu, a sada dodo spašava kesu. Hm

ODGOVORITE
Name

Boki

08.12.2019 07:48

Oteto-prokleto.

ODGOVORITE
Name

Nedjo

08.12.2019 08:14

Ja sam za Kesice i treba tako da rade imaju oni Pumpi i u Srbiji i Lokala po Mozgu mogu cuvati ovce a sada mogu kupiti sta hoce sve je to Narodno i vratice se Narodu gdje je PORIJEKLO IMOVINE GDJE SU ZAVRSNI RACUNI PA DA SE VIDI

ODGOVORITE
Name

bRb

08.12.2019 08:37

Hocu svoj deo, necete da me prevarite!

ODGOVORITE
Name

Krle

08.12.2019 08:42

Milioni razlicitih dokaza nisu dovoljni da ove hijene skinu sa vlasti i da zavrse u zatvoru. Sve je korumpirano do bola , za potkivanje imaju previse ukradenog novca.

ODGOVORITE
Name

Realno

08.12.2019 09:57

A sta mislite odakle Kesicu pare da kupi Krajina Petrol.

ODGOVORITE
Name

Re-Istinito

08.12.2019 12:36

Od glasova naroda.

Name

Мирослав

08.12.2019 10:36

Увјек су му неки смртни исходи људи који су били блиски власти били сумљиви , има пар случајева.

ODGOVORITE