Firme “Terex” i “Kontinental” traže milione od RiTE „Ugljevik“

Trinaestogodišnji spor bijeljinske firme “Terex inženjering” i Rudnika i termoelektrane (RiTE) “Ugljevik” nastavljen je danas u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini gdje je održano pripremno ročište po tužbi “Terexa” radi naknade štete zbog neosnovanog bogaćenja.

Republika Srpska 06.11.2019 | 08:55
 Firme “Terex” i “Kontinental” traže milione od RiTE „Ugljevik“
Branislav Đokić, rukovodilac Sektora za pravne i korporativne poslove u RiTE „Ugljevik“ rekao je da je prvobitni parnični postupak, iniciran 2006. godine, trenutno u fazi odlučivanja pred Ustavnim sudom BiH po apelaciji RiTE „Ugljevik“ i po apelaciji preduzeća „Terex inženjering“.

„Vezano za taj postupak iz 2006. pokrenut je i ovaj postupak u kojem „Terex“ zahtijeva naknadu od osam miliona KM, a što se odnosi na finansijska sredstva koja su vratili RiTE „Ugljevik“ u provedenom protivizvršnom postupku. Odluke  kojima je „Terex inženjering“ u prvobitnom izvršnom postupku naplatio određena finansijska sredstva stavljene su van snage od strane viših sudskih instanci.

Zbot toga je RiTE „Ugljevik“ zahtijevala povrat novca sa zateznim kamatama. Nezadovoljan time, „Terex inženjering“ pokreće parnični postupak kako bi naplatio ono što je odlukama suda bio dužan i vratio RiTE „Ugljevik“, kazao je Đokić.

Osim pomenutog postupka „Terexa“ protiv RiTE, uslijedila je protivtužba  RiTE „Ugljevik“ protiv „Terexa” zbog sticanja bez osnova, jer ta firma nije vratila sav novac koji je bila dužna RiTE.„To je razlog što je RiTE „Ugljevik“ povela spor protiv „Terexa“ za povrat 2.978.556 KM, sa zateznom kamatom počevši od 19. februara 2014. godine“, pojasnio je Đokić.

Advokat preduzeća „Terex inženjering“ Faik Muhić, podsjećajući na to koliko je do sada održano postupaka i ročišta na različitim sudskim instancama, kratko je prokomentarisao da je sve to rezultat, odnosno posljedica neefikasnog pravosuđa.

RiTE u sporu i sa firmom “Kontinental”

U toku je i spor RiTE “Ugljevik” sa preduzećem „Kontinental“ iz Ugljevika.

„Kontinental“ je u postupku, pokrenutom takođe 2006. godine, dobio 1.140.000 KM od RiTE „Ugljevik“, te je u izvršnom postupku naplatio taj iznos, sa zateznim kamatama i troškovima postupka.

„Međutim, sada se RiTE „Ugljevik“ suočava sa novim sudskim postupkom koji je „Kontinental“ poveo protiv RiTE zbog navodnih procesnih kamata koje „Kontinental“ traži za period od  sedmog juna 2016. godine do momenta kada je naplatio navadenea finansijska sredstva. S obzirom na to da iznos zakonske zatezne kamate ne može preći iznos glavnog duga, smatramo da je tužbeni zahtjev „Kontinentala“ u cjelosti neosnovan“, istakao je Đokić.

(Capital)

Komentari / 0

Ostavite komentar