Vlade RS i FBiH obavezale su se na "zajedničku socioekonomsku reformu"

U dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019. - 2022. godina" dogovoreno je da se svi nivoi vlasti obavezuju na ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolizitaciju državnih preduzeća i reformu zdravstvenog sistema. Podršku za provođenje ovih mjera vladama Republike Srpske i Federacije BiH dale su američka, njemačka i britanska ambasada u BiH.

Bosna i Hercegovina 10.10.2019 | 19:57
Vlade RS i FBiH obavezale su se na "zajedničku socioekonomsku reformu"
Oba entiteta će, kako se tvrdi, revidirati svoj portfolio državnih preduzeća i klasifikovati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi se unaprijedio njihov rad, što uključuje sve modalitete restruktuisanja.

Entiteti će, kako se navodi, preduzeti korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući praćenje finansijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.

U ovom dokumentu je navedeno da će oba entiteta, Republika Srpska i federacija BiH, preduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi potakli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plata.

U slučaju FBiH biće smanjena ukupna stopa doprinosa, dok će Republika Srpska smanjiti fiskalno, ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja.

FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, dajući mu pravnu snagu, te će preduzeti prve korake ka njihovom smanjenju. Dva entiteta će uskladiti zakone o porezu na dobit kako bi dodatno potstakli  investicije u proizvodnju robe i usluga, nastaviće usklađivanje svojih poreznih zakonodavstava, uključujući stope oporezivanja dividende, a planirano je i usvajanje i provođenje kredibilne i relevantne okvirne Strategije upravljanja javnim finansijama BiH sa sistemom monitoringa i izvještavanja na osnovu učinka.

Predviđeno je i pažljivo praćenje fiskalnog učinka ovih i svih drugih mjera navedenih u nastavku, a s ciljem smanjenja utaje poreza.

S ciljem unapređenja poslovnog okruženja i jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora, oba entiteta će pojednostaviti i uskladiti postupke registracije preduzeća, te procedure izdavanja licenci i dozvola. Uprava za indirektno oporezivanje BiH će znatno skratiti procedure izdavanja PDV broja, dok će sva tri nivoa raditi zajedno na punoj primjeni svojih zakona o elektronskom potpisu i osiguranju interoperabilnosti sistema elektronskog potpisa u cijeloj zemlji.

FBiH će uspostaviti jednošalterski sistem poslovanja, dok će RS uspostaviti sistem online registracije za preduzeća i poduzetnike i promoviisati korištenje e-usluga.

S ciljem borbe protiv sive ekonomije oba entiteta će ojačati svoje inspekcije i poboljšati koordinaciju i komunikaciju između inspekcijskih uprava. Oba entiteta će raditi na uspostavi fiskalnih sistema koji se zasnivaju na prijavama u realnom vremenu. S ciljem povećanja transparentnosti i praćenja efekata, RS će uspostaviti registar svih podsticaja koji se pružaju kompanijama.

FBiH će usvojiti već pripremljen okvir za sanaciju duga i insolventnost kako bi podržala efikasno i ravnopravno učešće kreditora i dužnika u predstečajnom postupku, odnosno omogućiti spašavanje održivih preduzeća.

Javna ulaganja bit će povećana na osnovu strategije ulaganja. Državni nivo i oba entiteta će stvoriti fiskalni prostor za javna ulaganja radi ubrzanja razvoja transporta, održive energije i digitalne infrastrukture te boljeg povezivanja BiH s globalnom ekonomijom.

Infrastruktura

Projekti digitalizacije za javni sektor, kao i za poslovnu zajednicu biće prošireni i ojačani. Izdaci za plate u javnom sektoru biće ograničeni, radiće se na boljem i pravičnijem usmjeravanju socijalnih transfera.

Što se tiče modernizacije i proširenja infrastrukture u državi, bit će ubrzana izgradnja na Koridoru 5C, a FBiH će poboljšati svoju željezničku i vazdušnu infrastrukturu, ubrzati izgradnju ostalih brzih cesta prema Travniku, Goraždu i drugim gradovima, usvojiti niz zakona s ciljem zaštite okoline i energetske efikasnosti. Za privlačenje potrebnih investicija, svi relevantni nivoi će modernizirati svoje zakone o koncesijama i zakone o javno-privatnim partnerstvima.

Za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u BiH i nastavak reforme javnog sektora, Savjet ministara BiH i vlade oba entiteta će nastaviti raditi na ograničavanju zaposlenosti i ukupne potrošnje na plate u javnom sektoru, unapređivati efikasnost i produktivnost javne uprave.

Državni nivo će izmijeniti Zakon o porezu na dodatnu vrijednost s ciljem usklađivanja s direktivama Evropske unije i podrške privrednim društvima, konačno usvojiti Zakon o osiguranju depozita, čime će zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu s Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivom o oporavku i sanaciji banaka. Oba entiteta će ojačati nadzor banaka, dodatno ojačati nezavisnost svojih agencija za bankarstvo, unaprijediti upravljanje, poslovni model i transparentnost rada svojih razvojnih banaka.

Kao korak za poboljšanje upravljanja i transparentnosti, svi nivoi će izraditi javno dostupne i harmonizirane registre javnih preduzeća s ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenicima i sveobuhvatnim finansijskim izvještajima, uključujući stanje duga preduzeća.

Oba entiteta će unaprijediti postupke imenovanja nadzornih i upravnih tijela u javnim preduzećima. FBiH će formirati Odjel za centralizirano planiranje i praćenje efikasnosti javnih preduzeća i donijeti uredbu o transparentnosti, planiranju, kontroli, spoljnoj reviziji i nagrađivanju.

Plan za javna preduzeća

Efikasnost javnih preduzeća će, između ostalog, biti unaprijeđena kroz uvođenje OECD-ovih principa korporativnog upravljanja, a oba entiteta će revidirati svoj portfolio državnih preduzeća i klasifikovati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi bio unaprijeđen njihov rad, što uključuje sve modalitete restruktuiranja.

Konkretnije, nakon završetka dubinske analize dvaju telekoma FBiH će poduzeti naredne korake ka poboljšanju njihovog poslovanja i razmotriti sve modele restrukturisanja.

FBiH će poduzeti konkretne korake za unapređenje turizma i jačanje poslovne veze sa stranim državama i kompanijama. U ovom pogledu je ključna modernizacija svih aerodroma, posebno Međunarodnog aerodroma Sarajevo. FBiH će posvetiti posebnu pažnju restruktuisanju svojih rudnika uglja, s ciljem omogućavanja nesmetanog snabdijevanja svojih proizvodnih kapaciteta. RS će dovršiti restrukturisanje svojih željeznica.

Oba entiteta će poduzeti hitne korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući detaljno praćenje finansijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.

Zajedno sa Svjetskom bankom entiteti će izvršiti popis svih obaveza svojih zdravstvenih ustanova. Uspostaviće modele za rješavanje tih obaveza i mehanizama kako bi bilo spriječeno nagomilavanje novih zaostalih dugovanja. Sistem trezorskog poslovanja biće proširen na sve domove zdravlja i bolnice u RS, dok će FBiH početi raditi na uvođenju svog zdravstvenog sektora u trezorski sistem poslovanja. Oba entiteta će poboljšati prikupljanje, analizu i distribuciju podataka o efikasnosti zdravstvenog sistema i uskladiti svoju infrastrukturu podataka u cilju osiguranja usporedivosti.

Biće osigurano adekvatno i održivo finansiranje s ciljem olakšavanja reforme zdravstvene zaštite i osiguranja efikasne uprave, kvaliteta i dostupnosti javnog zdravstva i to za sve građane, uključujući marginalizovane  kategorije društva.

Za rješavanje pitanja dupliiranja usluga i povećanja efikasnosti, oba entiteta će preduzeti korake ka racionalizaciji i stvaranju efikasnije mreže usluga. FBiH će raditi na smanjenju neusklađenosti između kantona kada je riječ o pokrivenosti osiguranjem i kvalitetu pruženih usluga.

Plan za zdravstvo

Kako bi bili povećani efikasnost i uštede fondova zdravstvenog osiguranja, oba entiteta - u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama i kantonima u FBiH - utvrdiće prostor za centralizovanje nabavke lijekova, posebno za skuplje lijekove i veće količine lijekova. Biće urađena revizija ugovora sa zdravstvenim osiguravateljima i aranžmana za plaćanje s pružaocima zdravstvenih usluga kako bi bili potstaknuti kvalitet i efikasnost.

Obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene biće odvojeno od funkcije posredovanja kod zapošljavanja pri zavodima za zapošljavanje, kako bi bili oslobođeni njihovi kapaciteti za aktivniju podršku onima koji traže zaposlenja.

Svi relevantni nivoi biće angažovani na boljem mjerenju i prevenciji zagađenja, što uključuje bolju primjenu propisa o zaštiti okoline  i energetsku efikasnost.

Konačno, biće poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite jačanjem preventivne njege i širenjem obuhvata i dubine primarne zdravstvene zaštite.

Svi relevantni nivoi će osigurati poticaje i posebne programe finansiranja preduzetničkog kapitala i preduzetništva mladih kako bi mladim ljudima bilo pojednostavljeno osnivanje preduzeća, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacijske tehnologije i kreativne industrije.

Posebna pažnja biće poklonjena unapređenju digitalnog ekosistema i potsticaju digitalne transfornacije zemlje, kako bi bio oslobođen potencijal IT sektora u unapređenju inovativnosti, konkurentnosti i razvoju. S ciljem unapređenja digitalnih vještina, biće preduzete mjere poboljšanja IT obrazovanja, počevši od nivoa osnovnog obrazovanja. Biće provedena digitalna transformacija usluga svih nivoa vlasti kroz veće korištenje e-uprave i e-usluga kako bi bio upostavljen predvidljiv, transparentan, efikasan i odgovoran sistem za podršku građanima i preduzećima. Ovaj sistem će omogućiti i nove načine u borbi protiv korupcije.

Oba entiteta će razviti i ulagati u svoje predškolske obrazovne sisteme kako bi povećali upis u predškolska obrazovanje. Traba započeti reformu obrazovnog sistema s ciljem njegove bolje povezanosti s potrebama tržišta rada. Svi relevantni nivoi će pristupiti reviziji politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi bila poboljšana njihova povezanost s trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada.

Nadležni će pristupiti izmjenama relevantnih zakona o obrazovanju u koje će uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata, kako bi mladi ljudi brže sticali osnovna radna iskustva komplementarna njihovim studijskim programima te ujedno omogućili prilike poslodavcima. Nadležne vlasti, preduzeća i obrazovne institucije će raditi na osiguranju programa stručnog osposobljavanja i prekvalifikaciji dugoročno nezaposlenih.

RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a svi nivoi vlasti će podržavati naučno-istraživački rad koji stvara inovacije za privredu.

FBiH će razmotriti različite mogućnosti usklađivanja naknada za porodiljsko odsustvo na teritoriji FBiH. Biće uveden jedinstveni minimalni nivo naknada i zaštite za vrijeme porodiljskog odsustva u cijeloj zemlji, navedeno je u Zajedničkim socioekonomskim reformama za period 2019.- 2022. godine.
                                                                                                                                        
(Agencije)                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                

Komentari / 21

Ostavite komentar
Name

Boki

10.10.2019 18:16

Pa gdje će "bolji" dio sa lošijim dijelom.

ODGOVORITE
Name

ZNANJE

10.10.2019 18:33

Koliko li je samou ovim dokumenttu prenešeno nadležnosti na nivo BiH. Sutra će reći da je to neko drugi uradio, a ne vlada SNSD-a.

Name

Re Znanje

10.10.2019 19:08

Nije prenesena ni jedna nadležnost.Nisi razumio napisano.SNSD nikad nije bio protiv saradnje RS sa FBiH kao ni sa drugim geopolitičkiim entitetima.Saradnaj da ali ne potčinjavanje pa bilo to potčinjavanje i u formi zajedničkih institucija.

Name

Zavrcite do kraja, i ..aja

10.10.2019 19:20

Opa bato. Zavrnuse vam ruku, a malo i jajca. Natjerase vas. A Viskovic kaze uz pomoc britanske ambasade. Stranci, vidite da moze. Ovi nasi sami nece nista uraditi, a nisu ni u stanju. Sve morate da ih natjerate, i da vidite kako ce da igraju. Ko prepelice. Ptice. Nastavite tako i narod ce vam biti zahvalan. Narod ce sam izaci na referendum i izglasati ulazak u nato. Ali, ako budete radili kao do sada, niko vam ni dalje nece vjerovati. Svi mislimo da ste uz ove nase lopove. Oni samo poznaju rijeci sile i prisile. Nastavite zavrtati i dalje

Name

Kakvi Medjedi

10.10.2019 19:36

Sigurno cete vas dvojica nrsto resiti,i unaprediti...Samo ih pogledaj i sve ti je jasno kakav su medjedi

Name

jadni

10.10.2019 19:40

Reforme koje se provode pod pokroviteljstvom MMF i svjetske banke sta reci nego nagrabusili smo jos gore jadni narod.bice jos gore

Name

Minjo

10.10.2019 20:19

Saradnja i samo saradnja. i gledat od cega cemo bolje zivjeti.Od nacionalizma se necemo njeba najest Pozdrav svim dobrim ljudima

Name

re re znanje

10.10.2019 20:20

Nema zajedničkih institucija. Pročitaj Ustav Bosne i Hercegovine. Nadalje, u državnim institucijama sjede i Srbi. Smiješno je ljudima objašnjavati da su državne institucije neprijatelj, kao da u njima sjede samo Bošnjaci, a sjede i Srbi, izabrani iz Republike Srpske. Ingerencije se znaju. Zašto RS ne bi pristala na pretpočinjavanje državnim institucijama u ingerencijama koje je čak i originalni Dejton dao državi, poput migracija?

Name

re

10.10.2019 20:42

NE VRIJEDJAJ MEDVJEDE

Name

BiH Krajina

10.10.2019 18:27

Jel ja ovo sanjavam ili je ovo istina.?

ODGOVORITE
Name

Ne Sanjaš

10.10.2019 20:13

Ovo su čiste gluposti!

Name

Damir

10.10.2019 19:00

Kad ste zaduzili da je nemoguce sve to vratiti sve je opljackano i niko neidgovara sve vas treba u zatvor pa onada revidiraj te sta ste pokrali mamu vam lopovksu

ODGOVORITE
Name

nenad

10.10.2019 19:05

Uvesti socijalna davanja za nezaposlene, kao u drzavama EU. Takodje uskladiti plate i penzije kao u zemljama EU.Kad vec diktiraju sta se treba uvesti sto i to ne predlozise.Tako, treba smanjiti plate funcionerima, i uskladiti sa prosjecnom platom.To bi bilo realno.

ODGOVORITE
Name

Posmatrac

10.10.2019 19:18

Tresla se gora rodio se misko

ODGOVORITE
Name

Hm

10.10.2019 19:33

Otkud sad ovo?!

ODGOVORITE
Name

SMIJEŠNI DODIK

10.10.2019 19:35

Hahahahahahahah, sto se nasmija pravo!!! Po ovome znaci da su se dobro prepali politicari zbog odlaska radne snage u zapadne zemlje, jer samim odlaskom radno sposobnih manja su i primanja, odnosno moraju biti rezanja javnog sektora. SNSD, SDA I HDZ zive na osnovu krezubih, nepismenih nacionalista i mislili su da ce i dalje moci ove nove generacije sa sela djece motati svojom pricom o nacionalizmu i da im rade za 500 KM, ali nasi kriminalni politicari nisu se nadali jednoj stvari koja se sada desava, a to je da sva djeca sa sela od krezubih glasaca imaju mobitele, odnosno pogled u svijet, a samim tim i informacije kako drugi zive, pa vide da neide zivot sa 500 KM i nece da rade za te pare. Dosada je vecina pismenih ljudi otisla iz BiH, a sada polako odlaze i djeca krezubih na zapad pa mrski politicari nam ne znaju sta da rade, pa sada lupaju po medijima ovakve informacije, a najvise se nasmijem kada plasiraju informacije da je Njemacka u recesiji, toliko se trude ovi stranacki nasi mediji da plasiraju lose informacije o Njemackoj da je to stvarno postalo smijesno. Dabogda vam sva radno sposobna snaga otisla iz BiH, a u njoj ostali samo penzioneri zajedno sa vama propali politicari!!!

ODGOVORITE
Name

Bejha je propao projekat

10.10.2019 20:58

Nema u ovom dokumentu ništa zajedničko pa naslov članka ne odgovara dokumentu.Riječ o popisu različitih mjera koja FBiH i RS svaka za sebe treba da sprovedu.

ODGOVORITE
Name

Otkud

11.10.2019 04:25

odjednom da dodik radi po preporuci britanske ambasade???? Prpa bato! sve manje novca stize !!!

ODGOVORITE
Name

veliko postenje

11.10.2019 04:27

slozilese svekrva i snaja da zajedno zive a jedna drugu ocima nemogu videt

ODGOVORITE
Name

veliko postenje

11.10.2019 04:28

gdje to ima da fratar i hodja zajedno cine misu

ODGOVORITE
Name

Титаник

11.10.2019 04:34

Има у редовима владајућих што каже Тривићева људи који ви радили добро да им није наредби од Додика. ДНС је највише притиснуо због резултата избора -осетио претњу СНСД-у . Проблем је Павић који нема м.да за напуштање коалиције па има притисак из врха своје странке који би одмах напустили Додика . Сви су они упрљали прсте у лоповлука па их Додо сад уцјењује а Ђокић са несмије ни јавити.

ODGOVORITE