Prihvaćeno zaduženje zA HE na Trebišnjici

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod "Kreditenštalt fir Videraufbau" /Kreditanstalt fur Wiederaufbau - kfW/ u Frankfurtu na Majni po projektu rehabilitacije Hidroelektrane /HE/ na Trebišnjici, faza tri, u iznosu od šest miliona evra, te je uputila u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Srpske.

Republika Srpska 06.12.2012 | 10:19
Prihvaćeno zaduženje zA HE na Trebišnjici
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod "Kreditenštalt fir Videraufbau" /Kreditanstalt fur Wiederaufbau - kfW/ u Frankfurtu na Majni po projektu rehabilitacije Hidroelektrane /HE/ na Trebišnjici, faza tri, u iznosu od šest miliona evra, te je uputila u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Srpske.Ovom Odlukom prihvataju se sredstva finansijskog doprinosa po ovom projektu, koja se bespovratno odobravaju Republici Srpskoj u iznosu od četiri miliona evra, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću. Republika Srpska trebalo bi da vraća kredit u 24 jednake polugodišnje rate, a prva rata dospijevala bi šest mjeseci po okončanju Projekta ili najkasnije 30. decembra 2016. godine. Kamata bi bila obračunata prema proceduri "KfW-a", uvećana za maržu 1,1 odsto godišnje. U saopštenju se navodi da bi mjere revitalizacije koje obuhvataju tri faze trebale obezbijediti da Hidroelektrana Trebinje jedan može raditi bez većih dodatnih investicionih mjera u narednih 20 godina, sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od više od 500 gigavat časova. Vlada je donijela i Odluku o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine - za sedmu emisiju obveznica u iznosu od 21,8 miliona KM. Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi 1,5 odsto godišnje. Kamatna stopa računa se kao godišnja kamatna stopa obveznica na glavnicu, a kamatna stopa kupona obveznica iznosi 1,5 odsto, što po jednu KM obveznica iznosi 0,015 KM. U grejs-periodu vlasnik obveznice ima pravo na kamatu obračunatu na ukupan iznos glavnice. Prva isplata kamate biće izvršena 24. decembra 2013. godine za period od 24. decembra ove do 24. decembra 2013. godine. Sljedeće kamate isplaćivaće se godišnje prema planu - 24. decembar 2014, 24. decembar 2015, 24. decembar 2016, 24. decembar 2017, 24. decembar 2018, 24. decembar 2019, 24. decembar 2020, 24. decembar 2021, 24. decembar 2022, 24. decembar 2023, 24. decembar 2024. i 24. decembar 2025. godine. Ministarstvo finansija će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o emisiji podnijeti Centralnom registru zahtjev za upis obveznica i izvještaj o verifikovanim obavezama po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i vansudskih poravnanja kojima je priznato pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, koje se izvršavaju emisijom obveznica. Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stiče se danom upisa obveznica u Centralni registar, a o čemu će vlasnici biti blagovremeno informisani. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu imovine preduzeća Rudnika željezne rude "LJubija" iz Prijedora, koja se nalazi u Biogradu na Moru u Hrvatskoj i u Rogaškoj Slatini u Sloveniji, na Republiku Srpsku. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu imovine Rudnika mrkog uglja "Miljevina" u stečaju, koja se nalazi u mjestu Gradac u Hrvatskoj, na Repubilku Srpsku.

Komentari / 0

Ostavite komentar