Milioni djece prisiljeni na rad

Širom svijeta 152 miliona djece uključeno je u dječiji rad - to je više od ukupnog broja djece u Evropi. Kada bi se napravila nova država u kojoj žive djeca radnici, bila bi to deveta zemlja u svijetu po veličini.

Svijet 12.06.2019 | 13:35
Milioni djece prisiljeni na rad
Prema prikupljenim podacima iz Ministarstva sigurnosti BiH, u prošloj godini identifikovano je 36 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, s različitim oblicima eksploatacije, najčešće uključujući prosjačenje i seksualno iskorištavanje. Među potencijalnim žrtvama nalaze se 24 maloljetna lica, a 28 je bh. državljana.

Na Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada, 12 juna, "Save the Children" podsjeća da je hiljade djece u regiji svakodnevno izloženo prisilnom prosjačenju i životu na ulici. Još veći broj njih u opasnosti je da postanu djeca uključena u život i/ili rad na ulici.

Istraživanja pokazuju kako se ova djeca suočavaju s brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu. Dnevno provedu od 3 do 9 sati na ulicama, bez obzira na vremenske uslove, često sami. Rijetko ili neredovno pohađaju školu, njihovi roditelji ili skrbnici uglavnom su nezaposleni, neobrazovani i s izuzetno niskim mjesečnim prihodima. Porodice se u velikoj mjeri oslanjaju na prihode od prikupljanja sirovina, socijalnu pomoć, prosjačenje ili prodaju na ulicama.

To su djeca iz disfunkcionalnih porodica koje žive u siromaštvu, neformalnim naseljima, mnoga su pravno nevidljiva, prepuštena sama sebi i izložena različitim oblicima eksploatacije.

Prije deset godina, organizacija Save the Children se pridružila naporima nevladinih organizacija i institucija da se identifikuju kvalitetna rješenja za hiljade dječaka i djevojčica izloženih štetnom radu ili životu na ulici. Dnevni centri za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici pokazali su se kao jedno od najboljih rješenja za ovu djecu. "Save the Children" je pomogao u jačanju ovog modela podrške i povezivanju s lokalnim referalnim mehanizmima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

"Save the Children" trenutno podržava rad sedam dnevnih centara, u Banjaluci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, te u Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori. Danas se u svih sedam centara održavaju aktivnosti koje imaju za cilj predstavljanje dnevnih centara kao važnih resursa za podršku porodicama u stanju socijalne potrebe, kao i jačanje saradnje predstavnika socijalnog sektora i obrazovnih institucija s ciljem adekvatnog i pravovremenog djelovanja u situacijama kada je dijete izloženo nekom od rizika, poput nasilja u porodici ili napuštanja školovanja. Poseban fokus aktivnosti sa roditeljima, djecom i drugim akterima je na ukazivanju važnosti obrazovanja, kao najjačeg mehanizma za sprječavanje dječijeg rada.

"Dnevni centri su mjesta koja djeci pružaju sigurnost i osjećaj da neko brine o njihovom blagostanju. Djeca u centre dolaze dobrovoljno, kako bi dobila obrok, zadovoljila higijenske potrebe, ostvarila pomoć u savladavanju školskog gradiva, ali i provela svoje vrijeme u igri sa vršnjacima", izjavila je direktorica organizacije "Save the Children", Andrea Žeravčić.

"Fokus u radu dnevnih centara stavljamo na kvalitet usluga u okviru kojih radimo i sa roditeljima, razvijajući njihove roditeljske vještine, te na taj način obezbjeđujući dugoročni efekat naših usluga na cijelu porodicu. Posebnu pažnju usmjeravamo ka promoviranju rada dnevnih centara, nastojeći da lokalne vlasti, ali i stanovništvo, uvide korist od postojanja ovakvih centara, te da osiguraju njihovu dugoročnu održivost", dodala je Žeravčić.

(Nezavisne novine)

Komentari / 0

Ostavite komentar