Dukić najavljuje krivične prijave

Bez obzira koliko se gospodin Neđo Trninić, Ministar saobraćaja i veza u prethodnoj i sadašnjoj Vladi, trudio da sebe predstavi stručnjakom i dobročiniteljem za Republiku Srpsku, odnosno poreske obveznike, nazivajući druge, koji argumentovano ukazuju na nezakonite postupke i štetnost zaključenog Ugovora, laicima, on svojim istupima obmanjuje javnost, ne iznoseći ni jedan valjani argument koji bi išao u prilog opravdanosti izgradnje auto-puta Banja Luka-Prijedor, pod uslovima kakvi su u Ugovoru.

Republika Srpska 24.01.2019 | 20:23
Dukić najavljuje krivične prijave
Ovo tvrdi predsjednik Boksita iz Milića Rajko Dukić, čiji tekst, objavljen na sajtu te kompanije prenosimo u cjelini:

- U intervjuu, datom Večernjim novostima, 22. januara, ove godine, želeći da potkrepi svoju tvrdnju, da je to najbolji ugovor, koji je iko ikada sklopio sa Kinezima i uopšte u Jugoistočnoj Evropi, kada je u pitanju izgradnja auto-puteva, navodeći neprimjeren primjer da kilometar auto-puta u Slovačkoj košta 15.000.000 evra, u Irskoj 20.000.000 evra itd., izbjegavajući pritom da kaže da je, tek završeni auto-put Doboj-Banja Luka, koji je gradilo preduzeće „Integral“, u dužini od 75 km, koštao 402.000.000 evra, ili 5.360.000 evra po kilometru, odnosno manje za cca 1.700.000 evra po kilometru nego koliko treba da košta, po Ugovoru, auto-put Banja Luka-Prijedor. Siguran sam da trasa, pomenutog auto-puta, nije nepovoljnija nego Doboj-Banja Luka a siguran sam i da neće ni kineska kompanija napraviti bolji auto-put nego što je napravio „Integral“.

Da bi potkrepio priču o fantastičnom Ugovoru on navodi podatke da će kineska strana ulagati značajna sredstva u tekuće investiciono održavanje, isplatu plata za 91 zaposlenog itd., što nije sporno. Nije ni sporno da Koncesionar treba da oprihoduje mjesečno 32,5 miliona evra, odnosno za 30 godina, koliko traje koncesioni ugovor, 975.000.000 evra, da bi mogao pokriti troškove izgradnje od 297.000.000 evra. Ako je uzeo kredit sa uobičajenom kamatom od 3 %, taj bi ga trošak koštao još oko 147.000.000 evra, pod uslovom da uzeti kredit otplaćuje u jednakim ratama, tokom 30 godina.

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja ne bi trebali da prelaze više od 350.000 evra po kilometru, koliki je prosjek u Evropskoj uniji, što bi godišnje iznosilo cca 15.000.000 evra, ili za 30 godina koncesije, 450.000.000 evra.

Za 91 zaposlenog, ne ulazeći u diskusiju da li toliko treba, sa mjesečnom bruto platom 800 evra, godišnje bi trebalo izdvojiti oko 874.000 evra ili, za 30 godina, 26.200.000 evra. Sve ukupno, kineski Koncesionar bi imao trošak, za 30 godina, oko 910.000.000 evra. Razlika, odnosno dobit, bila bi negdje oko 65.000.000 evra, ili oko 2.166.000 evra, na godišnjem nivou. Zbog čega će i zašto najveći iznos, cca 680.000.000 evra, Koncesionaru platiti poreski obveznici, govore sledeći podaci:

U Ministarstvu, koje vodi gospodin Trninić, rečeno je da nemaju najnovije podatke koliko u prosjeku, dnevno ili mjesečno, prođe automobila, putem Banja Luka-Prijedor i obrnuto. Podaci koji su korišteni, za pripremu studijske dokumentacije, za potrebe izrade Generalnog projekta, su da, od 6-18 časova, iz Banja Luke ka Prijedoru, 7. oktobra 2015. godine, u mjestu Ramići, prošlo je 14.234 vozila, u Prijedor ušlo 8.479 vozila a oko 5.855 vozila koristilo je međudestinacije.

Povećanjem broja vozila za 30 %, za noćni period, od 18-06 sati, dobijamo da cca 11.022 vozila saobraća od Banja Luke do Prijedora i obrnuto i negdje oko 7.481 vozilo koja koriste kraće destinacije, što sve ukupno iznosi 18.503 vozila. Sa cijenom putarine od 2 evra po vozilu, na liniji Banja Luka-Prijedor, ili isponderisanoj cijeni, imajući u vidu prethodne podatke, od 1,5 evro, to je cca 27.000 evra dnevno ili, na godišnjem nivou, oko 9.855.000 evra. Ovaj iznos je i te kako diskutabilan ako se ima u vidu da je JP „Autoputevi Republike Srpske“ predvidjelo, na auto-putevima Banja Luka-Doboj i Banja Luka-Gradiška, u dužini 105 km, prihod za 2019. godinu, od cca 7.000.000 evra. Takođe treba imati na umu da će veliki broj vozača, kao što je i sada praksa, koristiti alternativne puteve, da, zbog iseljavanja stanovništva, neće doći do bitnog povećanja broja vozila. Pa i pod uslovom da ostanemo pri tome, da će godišnji prihod biti 9.865.000 evra, proizilazi da će se, od putarine, prikupiti ne više od 296.000.000 evra. Sigurno je za očekivati, a spreman sam založiti svu svoju ličnu imovinu, pod opkladu, da će poreski obveznici, platiti najmanje 680.000.000 evra Koncesionaru, kao i troškove eksproprijacije, koji se nigdje ne pominju, ko će i kako će ih platiti, ali je očigledno da će biti ogromni.

Očekujem da gospodin Trninić odgovori na pitanja, zašto i zbog čega davati ogroman novac koji se može i te kako upotrijebiti korisnije, što ne isključuje i potrebu, da se postojeći put, Banja Luka-Prijedor dovede u funkcionalnije stanje, za neuporedivo manje pare. Ako se pod ovakvim uslovima mogu davati koncesije, štetne i besmislene, znači li to da bi koncesionaru, koji bi dobio koncesiju, na izgradnju hidroelektrane, trebalo garantovati da će imati dovoljno vode i adekvatne cijene, a ako ne, biće obeštećen, ili, na primjer koncesionaru, koji je uzeo poljoprivredno dobro, da će mu biti nadoknađeno, ako ne ostvari adekvatnu proizvodnju ili, zbog tržišnih i drugih razloga, bude imao gubitak.

Više je nego očigledno da gospodin Trninić, plašeći se da mu se fotelja, u novoj Vladi, ne izmakne, a time i značajna sredstva, jer je njegova Fabrika iz Srebrenice, radeći branike i druga zaštitna sredstva na auto-putevima u Republici Srpskoj, dobro profitirala, tri dana prije izbora nove Vlade, potpisuje Ugovor, koji sada, bez valjanih argumenata, brani a da nije našao za shodno, da famoznu tehno-ekonomsku studiju, ako ista uopšte postoji, koja nije i ne može biti povjerljiv dokumenat, u odnosu na primjer na Ugovor, predoči javnosti. Gospodin Trninić, kao visoki funkcioner DNS-a i bliski saradnik Marka Pavića, koji stoluje u Prijedoru, i te kako je i politički motivisan, da se gradi auto-put do Prijedora jer bi to, njega i njegove političke saborce, afirmisalo, bez obzira na štetne posljedice koje će drugi da snose a koliko ih je za to briga pokazuje i njihovo mešetarenje oko prodaje državnog vlasništa Rudnika Ljubija stranom investitoru, zbog čega je izgubljeno više desetina miliona konvertibilnih maraka.

Gospodin Trninić imaće prilike da, kada je u pitanju njegova uloga, kao promotera ove štetne i besmislene investicije i potpisnika ugovora, da svoju stručnost i dobronamjernost dokazuje pred Nadležnim organima jer će ovih dana protiv njega biti podnešena krivična prijava, nadležnom tužilaštvu u Banja Luci.

Krivična prijava biće podnešena i protiv Dušana Topića, direktora JP „Autoputevi Republike Srpske“, kao učesnika u ovim nezakonitim i štetnim radnjama. Bez obzira što pomenuti auto-put, 30 godina ne bi bio u njegovom vlasništvu, odnosno vlasništvu „Autoputeva Republike Srpske“ koji, očigledno štiteći druge i sebe daje izjave koje su neprimjerene, obmanjujući javnost, po pitanju isplativosti izgradnje auto-puta Banja Luka-Prijedor. Ako će za 5-6 godina, kako on zvanično tvrdi, naknada od putarine biti dovoljna, da pokriva potrebe Koncesionara, kako je onda moguće da on, na auto-putevima, koji su i frekventniji i dva i po puta duži, nego put Banja Luka-Prijedor, ima planiran prihod, za 2019 godinu, 7.000.000 evra, što je svega 22 % od sredstava koja, na godišnjem nivou, treba da oprihoduje kinseki Koncesionar.

Da JP „Autoputevi Republike Srpske“, kojim on rukovidi, ne može ni približno da se finansira iz prihoda od putarine, na putevima koji su značajniji i značajno frekventniji, govori podatak da je u njegovom planu, za ovu godinu, kao i za iduću, predviđena dotacija iz Budžeta Republike Srpske, od 35.000.000 KM ili oko 18.000.000 evra, što čini oko 72 % njegovog prihoda. Razumno je i sigurno očekivati da će ovaj procenat subvencije kinskom koncesionaru, biti i veći.

Krivična prijava biće podnešena i protiv Radenka Đurice, predsjednika Komisije za koncesije Republike Srpske, zbog nepoštovanja zakonskih procedura, po pitanju izdavanja koncesije. Kod njega je očigledno, iznad društvenog i javnog interesa, kao Prijedorčanina, preovladao lokal-patriotizam, kao i komformizam jer bi, auto-putem, komfornije i brže, iz udobnog kabineta, stana ili kuće, u Banja Luci, stizao do svog imanja i kuće u Prijedoru.

Krivična prijava biće podnešena i protiv pravobranioca Milimira Govedarice, iz razloga što nije zaštitio javni i društveni interes, odnosno interes građana Republike Srpske, učestvujući u nezakonitim aktivnostima, koje su dovele do sklapanja veoma štetnog ugovora.

Pozivam gore navedene da, ako mogu, moje navode opovrgnu, bez floskula i kojekakvih filipiki a da javnosti Republike Srpske, koja nije nepismena, predoče famoznu teno-ekonomsku studiju opravdanosti izgradnje auto-puta.

Zakonska je i moralna obaveza, svake narodne vlasti da, onima koji daju novac - poreskim obveznicima, predoči javano, na transparentan i stručan način, gdje se njihov novac troši.

Koliko je ovaj projekat poguban i besmislen govore sledeći podaci:

Prema poslednjem popisu stanovništva, 2013. godine Republika Srpska imala je 1.170.000 stanovnika. Krajem 2018. godine, prema nezvaničnim podacima, taj broj je oko 1.000.000. Iste, 2013. godine, rođeno je u Republici Srpskoj 9.510 djece, dok je 2018 godine, broj novorođenčadi iznosio 8.802. Sa druge strane, na porast mortaliteta ukazuju podaci da je 2013. godine umrlo 13.980 a 2018. godine 14.663 lica. Razlika između broja umrlih i broja rođenih, u prošloj godini bila je 5.861. Ukoliko bise ovaj trend nastavio, u narednih 33 godine, koliko bi trajala izgradnja i koncesija auto-puta Banja Luka-Prijedor, a očekivati je da bude još nepovoljniji, s obzirom da iz Republike Srpske odlazi mlađa, a ostaje starija populacija, pa se tako dolazi do podatka da bi razlika između broja umrlih i rođenih iznosila 193.400 lica.

Sa druge strane, zbog ekonomskog razloga, odnosno iseljavanja, koje je sve prisutnije, a očekivati je da će ono biti veće od 25.000 lica, koliko je približno bilo prošle godine, imajući i u vidu da je evropsko tržište sve otvorenije za mlađu i kvalifikovanu radnu snagu, dolazimo do sumorne brojke 825.000 lica. Kada se ovaj broj sabere sa brojem koji se odnosi na natalitet i mortalitet, premašuje se cifra od 1.000.000 lica, pa se postavlja zlokobno pitanje - KO BI NAKON ISTEKA KONCESIJE PREUZEO OD KINEZA AUTO-PUT I ČEMU BI ISTI SLUŽIO?

Ako se zna da je svaki stanovnik Republike Srpske danas zadužen za 5.000 KM, po osnovu državnog duga, a da se navedenom koncesijom zadužuje za najmanje 1.500 KM, ukljjučujući i nerođene, nameće se, ne samo stručno i političko, nego i moralno pitanje, ko će vraćati te kredite? Gradnja pomenutog auto-puta, koja nema nikakvu svrhu, izuzev da se zadovolje određene političke ambicije, ne bi povećala natalitet, smanjila mortalitet, povećala kvalitet obrazovanja i kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva. Obzirom da je ovaj veoma štetni projekat nastao kao rezultat kompromisa sa Markom Pavićem i njegovom strankom, zbog ucjena koje je, kao koalicioni partner, vršio na prethodnu Vladu, a imajući u vidu, na sreću i sadašnje Vlade pa i građana Republike Srpske, da se situacija bitno promijenila, očekujem da nova Vlada svestrano sagleda štetnost i nesvrsishodnost izgradnje pomenutog auto-puta i da raskine  Ugovor. Kineskom Koncesionaru treba ponuditi izgradnju dionice Doboj-Bijeljina-granica sa Srbijom jer je ovaj koridor od izuzetnog značaja i za Republiku Srpsku, a posebno kada je riječ o povezivanju sa Srbijom.

Koristim priliku da odbacim insinuacije koje se pojavljuju u nekim medijima da kritikujem i napadam sadašnju Vladu, naprotiv ja, napadajući pojedince koji su, očigledno, iz određenih interesa, činili nezakonite radnje i zaključili veoma štetan Ugovor, podržavam novu Vladu jer, s razlogom očekujem da će, sa kineskim Koncesionarom, dogovoriti se da umjesto da gradi auto-put ka Prijedoru, koji je slijepo crijevo, graditi auto-put koji će povezati Banja Luku i Krajinu sa istočnim dijelom Republike Srpske i Srbijom.

(Kompanija Boksit)

Komentari / 19

Ostavite komentar
Name

Tegletina

24.01.2019 20:32

Mućkama nema kraja. Zlo moj narode.

ODGOVORITE
Name

Pokazatelj

24.01.2019 20:58

Na autoputu Laktasi-Doboj mozete na prste izbrojati broj vozila a prema Prijedoru situacija ce biti jos gora. Te potrebe je sasvim sigurno dugorocno mogla obezbjediti brza cesta.

Name

Babakluk & Papakluk

24.01.2019 21:35

Pa kome je stalo jos u vladi da promucka glavom? Dok pametan pita ako ne zna, nasi politicki lideri presipaju iz supljeg u prazno bez ikakve revizije. Nesnosan teror nad zdravim razumom, kulturnim nasledjem i svim do sada razvijenim dostignucima ljudskim.

Name

Banja Luka

24.01.2019 22:52

Mozetw pisati sta hocete, ali ovaj Rajko Dukic je jedan od vecih frajera ne samo u Srpskoj,BiH, vec i na Balkanu. Covjek je imao srecu u zivotu da postane broj 1 u Boksitu, ali ocigledno je da je imao znanja, pameti i mudrosti da u teskim vremenima vodi Boksit i da bez obzira na razne pokusaje,nasrtaje i druge stvari za koje mi obicni smrtnici i ne znamo, ostane tolike godine u razlicitim politickim okolnostima na vrhu Boksita. Respekt Rajko! Za ovo sto pise je 100 posto u pravu.

Name

Narode!

24.01.2019 20:54

Ima i gore od ovoga! Sutra se sprema VELIKA PLJACKA. Ako metuzalemu poklone Rudnik za nase pare koje je dobio za nepostojece predstavnistvo u Izraelu, to nece znaciti samo jos jednu otimacinu, nego i najvjerovatnije tjeranje renomirane firme svjetskog glasa iz Prijedora. Cini se da je stogodisnjem hazaru malo mauzolej koji smo mu napravili u Banjaluci, vec hoce kcerci da pokloni i jedan Rudnik. Pavicu, ako su poceli da ti se vracaju bivsi otpadnici, to znaci da stranka ponovo okuplja snagu - ne zaboravi sta si obecao biracima. Od tebe se ocekuje da sprijecis sutrasnju otimacinu u Gradu koji ti godinama ukazuje povjerenje!

ODGOVORITE
Name

Kum

24.01.2019 21:09

Postade deda Rajko i strucnjak za infrastrukturu. Da mu nema one zemlje sto je kopa i prodaje(jednostavno,zar ne) narod na opstini Milica bi bio i go i bos. Otvarao je mlijekare,susare,kartonaze..ulagao milione maraka(naravno,hipotekarni krediti koje ce naredih 20 god. vracati radnici Boksita),i sve je naravno-zatvoreno! Ko je odgovoran za te propale investicije? Niko,naravno. I sad bi on da objasni kako i kuda bi trebalo graditi auto-put,i pod kojim uslovima..Crni Srbine,sta sve neces docekati.

ODGOVORITE
Name

Re

24.01.2019 22:19

Tako je i grdje sto puta!

Name

Indira

24.01.2019 21:53

Lopov lopova uvek oseti...Pozdrav za Dukica i Trninica

ODGOVORITE
Name

OSA

24.01.2019 22:56

Ne mogu da vjerujem zasto narod na sve ovo cuti. Ovde je svima jasno sta kriminalci ministri rade.Jel moguce da na ovu javnu pljacku ministra Trninica, svi cute. Dukica ne volim, ali svaku njegovu rijec potpisujem, covjek je hiljadu posto u pravu.Ima li u ovoj zemlji ko da kaze ovim kriminalnim politicarimaDOSTA!!!! Gospodo ovo je bitnije i vaznije od imena drzave, ovde pojedinac ministar legalno rusi i unistava drzavu svi znate a svi CUTITE!!!!!!!!

Name

MIRA LAZINCA

24.01.2019 23:54

Pa bolje je da kontroliše svog NAČELNIKA U MILIĆIMA što krade i na sitno a i na krupno, pravi vikendicu u Šadićima a sav materijal prikazuje na sporsku dvoranu, gorivo standarno sipa bratičina na račun opštine, sve što kupi po marketima za djecu po Novom Sadu donese u opštinu i naplati kao troškove, ogradio se na svakom tenderu pa i ovom poslednjem za obalu, sve to znaju radnici opštine a i gradjani Milića, a da pije na radnom mjestu to se uveliko zna.....

Name

JA

24.01.2019 23:09

Covjek je detaljno sve izracunao, objasnio i predocio nam dokaze o regularnoj kradji drzave i gradjana od strane ministra Trninica.Svi cute, vidim po komentarima da narod ovo ne interesuje. Pitam vas, jel vazniji naziv jedne drzave ili unistenje te drzave i stanovnika u njoj.

ODGOVORITE
Name

RE JA

25.01.2019 00:44

PA DA LI TI STVARNO MISLIS DA JE OVO DUKICEV RAD U INTERESU NARODA...ETO SAM SI SPOMENUO A TO CU TI I POTVRDITI- ISTA LAFINA KO SA ZASTAVOM I NAZIVOM RS....ZAMAJAVANJE NARODA OKO SRPSTVA, PATRIOTIZMA ZAJEDNICKOG, INTERESA I STA SVE NE,DOK SE ONI U MEDJUVREMENU BOGATE...TO IM I JESTE I CILJ I SREDSTVO A GOSN DUKIC JE U EKIPI, TAKO DA JE OVO JOS JEDNA PATKA..

Name

Mirko

24.01.2019 23:36

Ovo je covek prezentovao da ne moze bolje.A gde su pare od poskupljenja goriva itd koje se odvajaju za autoputeve.Trninic i takvi kao on ce zavrsiti u KPZ Foca

ODGOVORITE
Name

DE BO'

25.01.2019 00:38

MAN'TE VISE SR*NJA, KOD VAS BAS VAZI ONA- DOGOVOR KUCU GRADI, ZAVADI PA VLADAJ...NE PROLAZI VAM VISE TO GOSN DUKICU, NI VAMA NI SARADNICIMA..

ODGOVORITE
Name

Srki

25.01.2019 02:05

Nedjo Trninic najgore ocijenjeni ministar u istoriji vlade RS.

ODGOVORITE
Name

Milko

25.01.2019 02:08

Ovo bi trebao biti posao opozicije, da raskrinkava kriminal i podnosi prijave. Ali, njima je ljepse da sjede uz skute Miloradu Dodiku koji ih pravi budalama svaki dan.

ODGOVORITE
Name

Wodolija

25.01.2019 07:09

Koliko je narod u RS frustriran.... akceptiraju sav kriminal koji dolazi od vladajuće garniture.... Par građana na trgu je veća opasnost nego svakodnevne milionske javne krađe? Kome će još biti potrebna opljačkana RS? Nikome , čak ni onima koji danas štite "institucije" .....Ali bitno je da mi o sebi mislimo da smo ponosni, hrabri i neglupi...?!

ODGOVORITE
Name

RE

25.01.2019 11:12

Ljudi citaju komentare i ne znaju normalno rasudjivati i donositi normalne zakljucke. Niko ne brani Dukica, vec je on izneo sta radi Trninic kako krade drzavu i narod.To ne moze da zna obican i posten gradjanin, vec oni gore u vlasti koji rade iste stvari, kad im se interesi ne piklapaju onda iznose prljav ves.

Name

pukni grome

25.01.2019 15:26

Pobij bagru..ovo je strasno sta rade politicari Srpske..e moj narode pa opet glasaj...daj ljudi unistice nas ...trebamo organizovano traziti azil u nekoj sigurnoj zemlji .ova banda lopovska nas unistava..a sve ispliva kad se oni oko para dohvate .mamu cam lopovsku

ODGOVORITE