Agencija nema čiste nabavke?!

Agencija za javne nabavke BiH u prošloj godini nije imala potpuno čiste javne nabavke.

Bosna i Hercegovina 18.08.2018 | 08:24
Agencija nema čiste nabavke?!
Istina, Kancelarija za reviziju institucija BiH u revizorsko izvještaju tvrdi da u radu Agencije nije utvrdila nepravilnosti kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. Međutim, revizori su ipak imali primjedbe (oni ih nazivaju zapažanjima) koje se odnose na tražene dokaze o sposobnosti ponuđača. Ponuđač je firma koja se javni na tender za robe, usluge ili radove.

– Po našem mišljenju, za određene postupke je opravdano tražiti i dodatne dokaze, pa navodimo primjere: kod dva postupka putem konkurentskog zahtjeva nisu zahtjevani kvalifikacioni uslovi za dokazivanje lične sposobnosti ponuđača, pa smatramo da je bilo opravdano tražiti dokaze o plaćanju indirektnih i direktnih poreza jer su sa ponuđačima zaključeni okvirni sporazumi na period od tri godine (nabavka usluga fiksne telefonije i održavanja hardverske opreme) – navodi Kancelarija za reviziju.

U drugom pimjeru postavljeni su uslovi za dokazivanje lične sposobnosti, ali bez postavljanja ostalih uslova (obavljanje profesionalne djelatnosti i tehnička i profesionalna sposobnost).

– Prema prezentovanim informacijama, uslovi za dokazivanje ostalih kvalifikacija ponuđača nisu postavljeni jer su poznate iz ranijeg perioda, kada je ponuđač implementirao softver čije održavanje je predmet nabavke – zaključuju revizori BiH.

No, vratimo se na primjer koji se odnosi na to da Agencija za javne nabavke BiH od ponuđača nije tražila dokaze o plaćanju indirektnih i direktnih poreza. Ako pogledamo praksu u drugim institucijama, vidjećemo da se zbog tog bitnog detalja čak poništavaju postupci javnih nabavki.

Primjera radi, Predsjedništvo BiH je početkom avgusta 2018. poništilo postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za održavanje vozila marke „škoda“ u garantnom roku, u Banjaluci. Kako su naveli u obrazloženju, jedan od razloga za poništenje bio je taj što je najpovoljniji ponuđač, „Autokomerc“ Banjaluka, dostavio uvjerenje UIO BiH u kome se navodi da ima dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

Postavlja se logično pitanje: ako je ovo bio jedan od razloga da Predsjedništvo BiH odustane od najpovoljnijeg ponuđača, zašto onda revizori nisu naveli da je Agencija za javne nabavke počinila ozbiljan prekršaj kada od ponuđača nije čak ni tražila dokaz da li je državi platio poreze?! Tim prije što Agencija za javne nabavke mora da bude kristalno čist primjer svim drugim institucijama u BiH.

Srpska.info 

Komentari / 0

Ostavite komentar