Sedmica sudske nagodbe

Sudska nagodba može uštedjeti novac jer se plaća polovina propisane sudske takse, ali I vrijeme. Zbog toga je, radi boljeg upoznavanja građanstva sa prednostima ovakvog načina rješavanja sudskih sporova, u organizaciji Osnovnog suda u Bijeljini je održan okrugli sto povodom projekta ''Sedmica sudske nagodbe''.

Bosna i Hercegovina 10.04.2018 | 17:46
Sedmica sudske nagodbe
U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima BiH od 16. do 27. aprila biće realizovana "Sedmica sudske nagodbe" radi bržeg i ekonomičnijeg rješavanja što većeg broja sporova mirnim putem, sa akcentom na zadovoljstvo stranaka, na ishod spora i uslugu suda. Mirnim putem najčešće se rješavaju predmeti male vrijednosti. 

“Zašto je najefikasniji? Zato što se pokazao kao dobro rješenje u smislu brzog rješavanja sudskog spora, izbjegavaju se troškovi kroz taj intitut, I što je, po mom mišljenju najvažnije, posebno sa aspekta sudije koji sam I sam bio, tu je izražena volja stranaka da dođu do zajedničkog rješenja,” pojašnjava Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini.

Ako imate volju i želju da riješite spor dogovorom -sudska nagodba će vam uštedjeti novac jer se plaća polovina propisane sudske takse u odnosu na iznos predviđen okončanjem parničnog postupka presudom, ali i vrijeme. Riješićete sve na samo jednom ročištu i izbjeći proceduru pribavljanja i izvođenja dokaza, zakazivanje dodatnih ročišta, dugotrajni postupak pomirenja i eventualni drugostepeni postupak.

“Sud provodi sudsku nagodbu tokom čitave godine, ali u toku Sedmice sudske nagodbe sudije su u obavezi da pokušaju da na svakom ročištu koje održavaju strankama ponude sudsku nagodbu vodeći računa da pri tome budu nepristrasni te da pokušaju da približe zajednički interes stranaka. To je malo različito od normalnog toka gdje sudija mora da balansira da li može ponuditi nekome sudsku nagodbu ili ne da ne bi bio pogrešno shvaćen od strane stranke,” dodaje Hnušić.

Praksa je pokazala da su za zaključenje sudske nagodbe najpogodniji komunalni predmeti, te sporovi nastali iz privrednih, ugovornih, porodičnih i radnih odnosa. 2015. godine mirnim putem riješeno je 178 predmeta, u 2016. 241 predmet, a prošle godine 247 predmeta. Bijeljinski Osnovni sud je mimo sedmice sudske nagodbe 87 predmeta već riješio sudskom nagodbomove godine.

BN televizija

 

 

Komentari / 0

Ostavite komentar