Milioni nestaju, šefovi spavaju

BiH godišnje gubi milione maraka zbog izgubljenih sudskih sporova, a njene institucije ni za tri godine nisu sprovele preporuke revizora usmjerene ka smanjenju broja sporova i iz njih proisteklih izdataka.

Bosna i Hercegovina 16.01.2018 | 19:40
Milioni nestaju, šefovi spavaju
Na to je upozorila upravo Kancelarija za reviziju institucija BiH u novom izvještaju pod nazivom "Praćenje realizacije preporuka revizije učinka" u kojem su revizori popisali šta je vlast uradila, a šta ne kako bi bilo poboljšano stanje u vezi sa sudskim sporovima.

Revizija učinka "Izdaci za sudske sporove" objavljena u oktobru 2014. godine pokazala je da institucije BiH ne mare mnogo za tužbe koje pristižu na njihovu adresu i da nema ni sistemskog pristupa rješavanju tih problema. Revizori su na adresu rukovodilaca institucija poslali šest preporuka s ciljem poboljšanja stanja, ali su provjerama zaključili da su samo dvije sprovedene u djelo. Dvije preporuke su sprovedene djelimično, a za dvije su preduzete tek početne aktivnosti.

- Rezultati praćenja ukazuju na izvjestan napredak, ali se još izdvajaju milioni maraka za izgubljene sudske sporove. Broj sporova protiv institucija BiH je smanjen i manji su izdaci za izvršne postupke. Smanjeni broj tužbi i izgubljenih sporova pokazatelj je unapređenja sistema i praksi rada institucija BiH. Nažalost, iako je smanjen broj izgubljenih sporova, njihova vrijednost je veća, pa su ukupni izdaci za sudske sporove veći u odnosu na period kada je revizija obavljena - navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su sabrali da su institucije BiH od 2010. do kraja oktobra 2017. godine izgubile sporove vrijedne 31,86 miliona maraka, a taj novac je isplaćen iz džepova poreskih obveznika.

- Iako institucije tvrde da ima više pokušaja mirnog rješavanja sporova, nisu nam ponuđeni konkretni dokazi za navedene tvrdnje. U Pravobranilaštvu BiH ističu da nema značajnog pomaka kada je u pitanju mirno rješavanje sporova. Ključni razlog za to je nedostatak sredstava u tekućem budžetu institucija za mirno rješavanje sporova. S tim u vezi ističu primjer izgubljenih presuda na osnovu radnih sporova zaposlenih u Sudu i Tužilaštvu BiH. Iako se ovi radni sporovi gube, tužene institucije ne koriste mogućnost mirnog rješavanja spora i izbjegavanja dodatnih troškova jer u budžetu nemaju sredstva za isplate onima koji su podnijeli tužbe - kazali su u Kancelariji za reviziju institucija BiH.

U većini institucija obuhvaćenih revizijom tvrde da su nakon objavljivanja revizorskog izvještaja iz 2014. godine počeli da detaljnije analiziraju sudske sporove, a posebno one sa većom vrijednošću i koji se ponavljaju, te da preduzimaju potrebne aktivnosti na otklanjanju uzroka njihovog nastanka.

Ministarstvo finansija i trezora BiH tvrdi, kako je navedeno u revizorskom izvještaju, da institucije upozorava na sporove koje gube i na slabosti sistema koji ih uzrokuju, a Pravobranilaštvo BiH da analizira sporove i šalje drugim institucijama svoj stav o tome kako bi bili izbjegnuti i umanjena šteta. Visoki sudski i tužilački savjet BiH se, kako je navedeno, nije izjašnjavao o analizama vlastitih sudskih sporova. Visoki sudski i tužilački savjet je, međutim, istakao da je za veće korišćenje mirnog rješavanja sporova potrebno izmijeniti zakone i da je u okviru reforme pravosuđa pokrenuto nekoliko projekata koji za cilj imaju povećanje efikasnosti sudova.

Sa pravobraniocem BiH Mariofilom Ljubićem juče nismo uspjeli da stupimo u kontakt, a iz parlamentarne Komisije za finansije i budžet naglašavaju da rukovodioci treba da se uozbilje, jer mnogo novca odlazi za nadoknadu štete na osnovu izgubljenih sporova.

- Izvještaj revizije pokazuje stvarno stanje i potrebno je da se odgovornije postupa prema tim poslovima jer će se, u suprotnom, sve ponavljati. Smisao revizije učinka jeste da pokaže probleme i bude putokaz kako ih riješiti. Svaki rukovodilac mora da se uhvati u koštac sa problemima. Istina je da se dio sporova vuče od ranije, da se na neke nije ni moglo uticati, ali ima i onih koji su mogli biti izbjegnuti - rekao je član Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamenta BiH Dragutin Rodić.

Gubici na nebu

Kancelarija za reviziju institucija BiH analizirala je šta su institucije BiH uradile i kada je riječ o kontroli neba. Revizija je 2014. godine upozorila da BiH gubi milione KM jer nije preuzela kontrolu nad nebom iznad svoje teritorije. BiH je nedugo nakon objavljivanja izvještaja preuzela kontrolu vazdušnog prostora u donjem dijelu neba, ali planovi za preuzimanje kontrole u gornjem dijelu još nisu doneseni, niti su definisani rokovi za preuzimanje potpune kontrole.

Izvor: Glas Srpske

Komentari / 0

Ostavite komentar