Građani Srpske su izgubili nadu

Republika Srpska može i mora bolje, Republika Srpska mora biti mjesto gdje se može živjeti od svog rada, odakle se njeni građani neće masovno iseljavati, gdje će penzioneri imati svoje dostojanstvo, stabilan zdravstveni i penzioni sistem, a porodice uslove za podizanje djece, beskompromisno i efikasno zaštićeni od svih vidova kriminala i korupcije, naveo je predsjednik GO SDS-a Teslić dr Milan Miličević.

Republika Srpska 09.08.2017 | 14:59
Građani Srpske su izgubili nadu
"Građani ove zemlje danas nemaju ni nadu da se bilo šta od toga u skorije vrijeme može desiti, što je za mnoge od njih razlog privremenog ili trajnog odlaska iz Republike Srpske.

Aktuelna vlast na čelu Republike Srpske ne zna, ne želi, niti može da im omogući bilo kakav napredak, što je jasno iz činjenice da od 2010. godine prosječne plate su rasle za tek 6%, a penzije za samo 22 KM, uz gotovo dvostruko povećanje troškova života, što se teško može nazvati napretkom.

Da bi se građanima Republike Srpske omogućio dostojan život, najniže plate, to jest minimalne obavezne zarade moraju biti usklađene sa potrošačkom korpom i to u iznosu od namanje 30%. To se može i mora postići reformom poreskog sistema, koji je nepravedan i tereti na isti način najmanje i najveće zarade, što je uzrok stagnacije rasta plata, ali i opterećuje privredu, samim tim i rast bruto društvenog proizvoda

Reformom poreskog sistema podstakla bi se legalizacija po mnogim procjenama ogromnog sektora sive ekonomije, što bi podstaklo novi rast ukupne ekonomije Republike Srpske, nove investicije, rast plata i bruto društvenog proizvoda. Time bi se smanjila potreba za kreditima i smanjila zaduženost Republike Srpske, koja dostiže kritičan nivo.

U budžetsku potrošnju mora da se uvede red od vrha, rasipništvo se mora suzbiti, čime bi se u budžetu Republike Srpske uštedilo najmanje pola milijarde KM godišnje, koje mogu da se usmjere u dalji ekonomski rast stimulisanjem privrede i novih radnih mjesta, ali i nataliteta koji treba biti jedan od glavnih prioriteta državne politike.

Republici Srpskoj neće pomoći ni MMF, ni ruski ni kineski krediti, ni nove akcize, ni povećanje PDV-a, ni štampanje novca, Republici Srpskoj neće pomoći niko ako mi ne pomognemo prvo sami sebi.

Građanima Republike Srpske mora da se vrati vjera u institucije, vjera u napredak i boljitak, jer sa prirodnim bogatstvima sa kojima raspolaže, ova zemlja nesumnjivo može da održi i nekoliko puta veći broj stanovnika, nego što ih sada ima, samo kada bi se sa tim prirodnim dobrima domaćinski odnosilo i gazdovalo!

U Republici Srpskoj svima je već odavno jasno da sistem ne funkcioniše i po svim pokazateljima ne daje nikakve znake napretka niti perspektive građanima ove zemlje. Može se reći da Republika Srpska stagnira, stoji u mjestu, zadnjih najmanje 7 godina. Ono što bi se i moglo nazvati nekim koracima naprijed toliko je beznačajno i simbolično, da nas prestižu i zemlje sa začelja Evrope po standardu, poput Albanije.

Da bi Republika Srpska i njen narod zaista krenuli naprijed potrebne su korijenite promjene koje trebaju da krenu od vrha, pri čemu je nužno primjeniti pozitivna rješenja iz iskustava drugih zemalja sa sličnim problemima, bez potrebe za bilo kakvim eksperimentisanjem.

Sa zaduženošću koja čini blizu 60% bruto društvenog proizvoda (35% u FBiH) i godišnjim rastom BDP-a od nula do 2% zadnjih nekoliko godina, Republika Srpska ne može da priušti i mora da zauzda nova zaduživanja, pogotovo kredita koji se plasiraju u budžetsku potrošnju umjesto u razvoj!

Nakon više od 10 godina prekomjernog zaduživanja i udvostručavanja duga Republike Srpske možemo sa sigurnošću da kažemo da je potpuni promašaj takva rasipnička politika zasnovana na nekontrolisanoj budžetskoj potrošnji, korupciji i kupovanju socijalnog mira zapošljavanjem hiljada partijskih „vojnika" u državna preduzeća poput Elektroprivrede i u republičke institucije.

Taj prenaduvani balon samo što nije pukao.

Željeznice Republike Srpske prije 10 godina su bile profitabilno preduzeće, u koje je u međuvremenu natrpano novih par hiljada ili više nego duplo radnika nego što je Željeznicama bilo potrebno, a za koje nije bilo dugoročno moguće obezbijediti plaćanje plata i doprinosa. Te hiljade radnika su prethodnih godina služili kao glasačka mašina, a danas su poniženi, obespravljeni i izmanipulisani.

Ono što se sada dešava sa Željeznicama Srpske koje do kraja godine otpuštaju oko 500 radnika, slika je i prilika šta sa ovom vlašću čeka takođe izmanipulisane radnike Elektroprivrede, kojima su već umanjena neka primanja, ali i cijeli sistem, sve one koji plate i penzije dobijaju iz budžeta Republike Srpske, u kojem samo do kraja ove godine nedostaje 400 miliona KM, a već sledeće godine 920 miliona, koje neodgovorna SNSD-ova vlast pokušava da „premosti" novim kreditima i novim zaduženjima, koja im zbog sumnjive likvidnosti ne da niko, ni Rusi ni Kinezi ni svjetska banka.

Neodgovorna SNSD-ova vlast riješenje grozničavo traži u povećanju akciza, PDV-a, štampanju novca, čime srljaju i vode Republiku Srpsku u još teže stanje. Primjeri drugih zemalja koje su prošle kroz slične dužničke krize pokazuju nam da povećanje poreza, akciza i dodatnih opterećenja privredi dovode do usporavanja ili pada proizvodnje, usporavanja rasta ekonomije, a istovremeno do povećanja potrošačkih cijena i nezaposlenosti.

Upravo to se desilo i kod nas jer je odgovor ove Vlade na ekonomsku krizu bio povećavanje doprinosa na bruto plate i poreza na dohodak, koji su za samo jednu godinu doveli povećanja broja nezaposlenih i do pada broja zaposlenih za oko 20.000 u Republici Srpskoj!

Republika Srpska nema novca za bacanje i niko nama njenim stanovnicima neće pomoći sa strane, neće nas spasiti bilo kakvi novi krediti, niti novi nameti, ako mi ne pomognemo sami sebi.

Republici Srpskoj i sebi samima možemo pomoći jedino stabilnim rastom ekonomije, koji ćemo postići zaustavljanjem rasipništva i štednjom u budžetu Republike Srpske i javnim preduzećima, beskompromisnom borbom protiv korupcije vezane za državne institucije, a s druge strane stimulisanjem privrede i radnika stepenovanim smanjenjem nameta i stepenovanim podsticajima za nova radna mjesta, kao i poboljšanjem poslovnog okruženja.

Najveće zamjerke na poresku politiku Republike Srpske odnose se na apsurdnu činjenicu da su minimalne zarade opterećene porezima i doprinosima u istom omjeru kao i najveće zarade. Da bi se stvorio osnov za povećanje najnižih plata u realnom sektoru, neophodno je da poreski sistem u Republici Srpskoj bude pravedniji, prilagođen većini radne snage, koja ima neto zaradu ispod 600 KM.

Nije logično, niti pravedno ni prema radnicima, a ni prema poslodavcima, da neko ko ima platu od 400 KM plaća doprinose u istom omjeru kao neko sa zaradom od 4.000 KM. Upravo zbog takve poreske politike imamo ogroman sektor sive ekonomije, koji po nekim procjenama nosi i do 30% radne snage čiji poslodavci ili ne plaćaju obaveze prema državi ili dio zarade koja prelazi „minimalac" dobijaju „na ruke". Time je na gubitku i država koja gubi prihode, ali i radnici u sivom sektoru ekonomije, koji nisu zaštićeni zdravstvenim i penzijskim osiguranjem, dok njihovi poslodavci posluju van zakonskih okvira.

Umanjivanjem poreza na dohodak i doprinosa za najniže plate, to jest neto plate ispod 600 KM, koje dobija preko 100.000 radnika u Republici Srpskoj, to jest vraćanjem poreza na dohodak na bruto zarade sa 10 na 8% ili dodatnim umanjenjem na 5-6% i doprinosa na bruto plate sa strane poslodavca sa 33% na 30% ili više za ove kategorije, a proporcionalnim povećanjem istih stavki za neto zarade koje prelaze 2.000 KM, ne samo da će se postići veća pravičnost u poreskom sistemu, nego i stimulisati privreda smanjenjem opterećenja na plate radnika.

Sa prihodovne strane u budžetu bi se na ovaj način postigao balans, ali i potencijalno veći prihodi, gubljenjem motivacije tzv. sektora sive ekonomije, jer poslodavci i njihovi radnici u ovom sektoru dobijaju dodatni motiv da svoje poslovanje i svoje radnike uvedu u poreski sistem Republike Srpske i fondove osiguranja.

Siva ekonomija od pošasti, na ovaj način može postati naša najveća šansa za veliki kratkoročan rast ukupne ekonomije Republike Srpske!

Sa ovako rasterećenim najnižim zaradama i prevođenjem značajnog dijela sive ekonomije u legalne tokove, stiču se uslovi za povećanje najniže zarade koja mora da se veže za potrošačku korpu i to u iznosu od najmanje 30% potrošačke korpe, što bi u današnjim okvirima iznosilo oko 560-570 KM.

Da je ovo potpuno realan i izvodiv scenario možemo zaključiti i po činjenici da rast prosječnih plata i penzija u Republici Srpskoj stagnira u zadnjih 7 godina i potpuno je zanemarljiv u odnosu na rast bruto društvenog proizvoda. Prosječna plata je u zadnjih 7 godina rasla za tek 6%, a prosječna penzija za tek 22 KM! U isto vrijeme neodgovornom politikom Vlade predvođene SNSD-om troškovi života su enormno rasli i umjesto 60% pokrivenosti potrošačke korpe prosječnom platom od prije 10 godina, danas je to tek 40%!

Imajući u vidu činjenicu da je u zadnje 4 godine potrošnja u Republici Srpskoj opala za 10%, sasvim je jasno da vezanje minimalne zarade za potrošačku korpu na način koji je naveden nema alternativu, pogotovo ne sa željama aktuelne Vlade za novim zaduženjima i novim poreskim i drugim nametima, ukoliko ne želimo dalje siromašenje stanovnika Republike Srpske i opadanje njihove kupovne moći!

Stimulisanje ekonomije u kojoj više ne bi bilo opravdanja za sivi sektor, postiglo bi se i jačanjem poslovnog okruženja, pri čemu ne smije se dozvoliti kao što je sada slučaj da je nekim čak velikim privrednim subjektima dozvoljeno da izbjegavaju obaveze prema državi, a da se u isto vrijeme kažnjavaju zatvaranjem mali kafići i konobari za manjak od 20 KM! Zakon i inspekcija mora biti jednaka za sve! Sa sadašnjom situacijom, šalje se jako loša poruka svim potencijalnim investitorima.

Subvencije za zapošljavanje u privredi na republičkom nivou umjesto privremenih mjera, koje vrlo često i izostanu, moraju da budu uređene posebnim pravilnikom i progresivnim iznosima po stepenu školovanosti i kvalifikovanosti radne snage, što je pokazalo značajne rezultate na planu povećavanja zaposlenosti u nekim lokalnim sredinama.

Refundiranje naknada za trudničko bolovanje umjesto preko poslodavaca, gdje dolazi do čestih zloupotreba, mora da se prenese na Centre za socijalni rad, ali i da se doprinosi takođe refundiraju od strane države, umjesto od strane poslodavaca što je sada slučaj, a nije praksa u većini zemalja svijeta.

Republika Srpska mora da ima Fond za svako novorođeno dijete, umjesto za svako treće i četvrto što je sada slučaj i diskriminacija ostale djece, a koji bi bio u iznosu od 20-50 miliona KM, kojima bi se pokrila jednokratna pomoć u iznosu od 3.000 do 5.000 KM za svako od 9.000 djece koja se godišnje rađaju u Republici Srpskoj. Ukoliko ima novca za razne luksuze poput helikoptera od 10 miliona KM ili skupocjenih automobila, može i mora da se nađe novac za ovakav fond, koji bi bio podrška prostoj reprodukciji i opstanku naroda na području Republike Srpske!

Aktuelna Vlada je u svom programu rada od 2014-2018 godine imala samo jednu predviđenu mjeru u sklopu pronatalitetne politike, to jest najavljeno finansiranje trećeg pokušaja vještačke oplodnje, da bi i ta jedina mjera od prije nekoliko dana bila proglašena kao neizvodiva zbog nedostatka novca, a resorni ministar tim povodom je nečuvenom izjavom i sa ljudskog i sa ljekarskog stanovišta preporučio ženama da trebaju rađati prije tridesete godine.

Zdravstveni i penzioni sistem koji su na rubu propasti sa dugovima, koji se više ne mjere milionima nego milijardama, potrebno je restruktuirati iz korijena. Nije moguće da su za samo posljednje 4 godine dugovanja za doprinose u okviru zdravstva rasla sa 12 miliona KM na 113 miliona, a da za to neko nije odgovoran i da je to činio i dozvolio da se dogodi bez određene namjere!

Nije realno ni to da su ogromna većina zdravstvenih ustanove na čijem su čelu kadrovi SNSD-a do guše u dugovima i posluju negativno, dok u domovima zdravlja na lokalnom nivou gdje su na čelu kadrovi Saveza za Promjene poput Kotor Varoša, Bijeljine ili Teslića, nemaju dugova i posluju pozitivno.

Sistem koji je loš i ne daje očekivane rezultate potrebno je mijenjati. Međutim, vlast koja je na čelu Republike Srpske u zadnjih više od 10 godina očigledno nema namjeru, a pogotovo ne znanje da mijenja takav besperspektivni „status kvo", a taj odnos vlasti prema sopstvenom narodu najbolje oslikava nedavna izjava ministra rada koji je konstatovao da ljudi odlaze iz Republike Srpske i da oni, to jest Vlada, ne mogu to da zaustave.

Tragedija ovakvog priznanja je da narod nema šta da očekuje, da nema budućnosti sa ovakvom vlašću, koja kao jedinu perspektivu nudi odlazak iz ove zemlje!

Dramatični podaci koji govore da je Republiku Srpsku napustilo nekoliko stotina hiljada ljudi, da se broj djece do 15 godina skoro prepolovio, da je broj rođenih svake godine za oko 6.000 manji od broja umrlih, da plate i penzije stagniraju zadnjih 7 godina dok se u isto vrijeme potrošačka korpa gotovo udvostručila, a potrošnja opala za 10% u zadnje 4 godine, bili bi signal za uzbunu za svaku odgovornu vlast da nešto mora da se preduzme.

Republika Srpska ako ostane bez naroda biće prazna ljuštura, a oni koji ne znaju, ne žele ili nemaju interes da od Republike Srpske naprave mjesto gdje ljudi mogu živjeti od svog rada, vraćati se i dolaziti, a ne odlaziti, neka odu sami umjesto naroda i ustupe mjesto drugima koji vole svoj narod, koji žele narodu dobro i koji znaju šta treba činiti za dobrobit naroda", naveo je predsjednik GO SDS Teslić dr Milan Miličević.

(SDS Teslić)

Komentari / 50

Ostavite komentar
Name

pitanje

09.08.2017 15:13

Pa što onda falsifikujete parking kartice u Tesliću? Je li zbog toga da nam svim bude bolje?

ODGOVORITE
Name

haha

09.08.2017 16:11

Pa vi ste na vlasti na onom nivou gdje su plate duplo veće.

Name

plejada Teslicana

09.08.2017 16:17

Cvijanovicka - najgora premijerka, Bogdanic - najgori ministar, Majkicka - najomrazeniji poslanik, Stankovic - potpisao predaju vojske R.S...... pa dokle vise Teslicani - nema vas nigdje gorih!!!

Name

Teslicani

09.08.2017 16:40

Gospodine koji se zoves PITANJE odgovor potrazi kod placenika ministra zdravlja koji pise anonimna pisma a posao lopovluka provodi da bi se rijesio milicevica.Odavno se ministru tresu gace i interesuje ga kandidovanje milicevica na iducim izborima.zna da bi na regularnim izborima bio potucen kao i na lokalnim.

Name

Djuro

09.08.2017 16:59

Pitaj ministra sto je stampo kartice

Name

Teslic

09.08.2017 17:25

Imamo banju sta hocete?

Name

Darko Miha

09.08.2017 15:14

Jedina perspektiva koju ova vlast nudi je odlazak iz zemlje

ODGOVORITE
Name

re Darko Miha

09.08.2017 18:34

Izgleda da je nashoj djeci lakshe pokupiti se i otici nego izaci na izbore?Tako dozvoljavaju matorim senilnim i neupucenim ljudima da odluchuju u njihovo ime.A izbori su jedini nachin da se neshto promjeni.

Name

Radojko

11.08.2017 21:34

Eh, sve su to vec stare konstatacije. Djeca vec odlaze na veliko, i malo ko pomislja da ostane. Mladi ne vide nikakvu buducnost u srpskoj, a stariji ne vide nikakvu buducnost za svoju djecu. Ko zadnji izadje nek' ugasi svjetlo.

Name

Objavite bar nesto

09.08.2017 15:18

Da ste htjeli uskladiti ne bi cijene ,svega ali bas bas svega, povecavali a prihode smanjivali...dosta vise i vas i pametovanja i cijedjenja nas koji odavno ne zivimo.

ODGOVORITE
Name

Kiki

09.08.2017 15:21

Ako ovako nastave jos 10 godina da ekonomisu bit ce Republika Sejdici i Finci.

ODGOVORITE
Name

Analiza

09.08.2017 15:21

Ako tome jos dodamo sve neradne dane, praznike, svetce itd, na kraju racun kaze propast

ODGOVORITE
Name

Obicni gradjanin

09.08.2017 15:27

Do pobjede buduci predsjednice drzave.Uz tebe je Teslic, a narod drugih gradova ce prepoznat vrijedost ovog covjeka.To je covjek koji je pobijedio premijerku i ministra.

ODGOVORITE
Name

Uh

09.08.2017 15:42

Jeste i bilo tesko pobijediti ne samo najgoreg ministra u istoriji Srpske, nego i generalno najveceg prevaranta i ljigavca!

Name

Nenad

14.08.2017 21:51

Nije bilo tesko ali je bilo skupo.

Name

Напријед

09.08.2017 15:30

Само спријечити да нас краду, али они неће престати док су на власти. Народе, гдје вам је достојанство? Па видите ли да нам се и ругају. Као нпр. "опозиција нема дневни ред".

ODGOVORITE
Name

Mitar

09.08.2017 15:34

Kada bi akcize bile povećane na 30 odsto vlasti ne bi bilo dovoljno

ODGOVORITE
Name

vss

09.08.2017 15:35

Zao mi je doktore, u Srbe vise ne vjerujem.

ODGOVORITE
Name

Jordan

09.08.2017 15:36

Dobro zboriš Miličevću, ali od toga nema vajde. Ni svemoćni Tito nas ne bi mogao izvući iz gov... u koja smo duboku upali.

ODGOVORITE
Name

Sta mislis

09.08.2017 15:40

Da malo obuces bijeli mantil i da ides raditi ono za sta si se skolovao? Ovo vazi i za sve ostale slicne tebi, jer nam ljekari bjeze glavom bez obzira.

ODGOVORITE
Name

Muris

09.08.2017 17:02

Zao mi je sto je doktor otisao u politiku.Predobar doktor i ljudina da bi se nosio sa lupezima

Name

Re Sta mislis?

09.08.2017 17:13

A sta to ti mislis da nije tacno u ovome sto kaze doktor?

Name

A da te pitam

09.08.2017 18:48

Zar je politika rezervisana samo za Milorada?Covjek je bio ljekar prije rata,zatim za vrijeme rata-borac I kategorije,nakon rata, a i dan danas jedan dan sedmicno volontira u domu zdravlja.To je njegov a politika,zato ga narod postuje-on je COVJEK.

Name

Gačanin

09.08.2017 15:57

Svaka čast.Ovo je program opozicije za koji vlast tvrdi da ne postoji.Opširno i konkretno.U pamet se narode,nemoj da te ova kuga crvena obmanjuje.

ODGOVORITE
Name

Dusan

09.08.2017 16:00

Pa kada je to tako a jeste sto opozicija ne povede proteste i srusu Vladu i izaberu bolju sta samo uprazno pricate. Fuj!

ODGOVORITE
Name

Povedi ti

09.08.2017 18:21

Ne vadi se na opoziciju. Imaš izbore.

Name

re-Dusan

09.08.2017 18:32

Znate šta bi bilo kada bi narod goloruk krenuo u obračun sa ovom vlastodršcima? Ja mislim da bi nas gazili bagerima i bili snajperima koliko im je stalo do poštenih i radnih ljudi.Ovo stanje u RS je katastrofa i treba se boriti i dobiti na izborima .

Name

Nije nego

09.08.2017 16:05

Koje god član i simpatizer vladajućih stranaka je dio mafijaške mašinerije. Jasno je da opozicionim redovima ima poštenih ali da li oni mogu doći do izražaja pored onih drugih, ne vjerujem. Pošto vladajuća oligarhija ima vojsku glasača, a drugi koji žele bolje sebi i narodu a radi svog bukvalnog opstanka odlazi tj. smanjuje se broj glasača koje žele bar neki napredak i sprečavanje dalje katastrofe i propasti države i naroda, teško će doći do suštinske promjene. Jedini je spas kad bi se dogovorili na nivoa države i društva da se nađu istinski pošteni ljudi koji će voditi državu jedan prelazni period, malo da je podignu na noge, do novih izbora, na kojima bi se pojavili novi ljudi. Ovo što imamo sad, može pod uslovom da živimo 1000 godina. Pozdrav!

ODGOVORITE
Name

Brže-bolje

09.08.2017 16:08

Narode Republike Srpske, tojage u ruke i istjerajmo ovu nenarodnu i bahatu vlast sa njihovih pozicija, jer su oni došli na vlast krađom glasova, definitivno i glasovima onih koji su nezakonito primani u javne ustanove i državna preduzeća, a za protiv uslugu da u buduće stalno glasaju za njih. Na takav način su firme dovedene pred zatvaranje sa ogromnim dugovima koji se nemogu nikakvom štednjom nadoknaditi ukoliko bi došlo do smjene vlasti.

ODGOVORITE
Name

re

09.08.2017 17:17

I sta onda? Ko god bi dosao nakon njih, radio bi isto. Znam ja nas, jebo ti nas, dobro je rekao Branko Copic.

Name

DS

09.08.2017 16:18

Teslic je uz Milicevica. Uskoro ce i drugi prepoznati njegov trud i rad.

ODGOVORITE
Name

Nenad

14.08.2017 21:53

Upozno sam ovog ljeta u opstini. Nedaj boze nikome...

Name

Izgubljena Nada

09.08.2017 16:24

J..... zemlju kad je najveci uspjeh u zemlji otici iz nje. Doveli su nas do dna

ODGOVORITE
Name

joja

09.08.2017 16:25

U Srbiji pricaju, da je minimalna penzija u Republici Srpskoj 390 evra. Pa bre, vi zivite bilje od nas a stalno kukate

ODGOVORITE
Name

mile

09.08.2017 16:27

Dodik je pobednik i 2018 a narodu treba jos gore da bude

ODGOVORITE
Name

Re Mile

09.08.2017 17:36

Nazalost Mile mozda si u pravu. Ovakvih ovaca za sisanje nema nigdje na svijetu.

Name

Realno, argumentovano i odmjereno...

09.08.2017 16:35

Oni što kažu da opozicija ne nudi ništa bolje i nikakvu alternativu, na ovo mogu samo ostati bez teksta Svaka čast!

ODGOVORITE
Name

T

09.08.2017 23:38

MOGUCA JE POBJEDA SEKTE JER SU GLADACI NAPISALI NA CELU CIJENU GLASA MALO LAZI MALO PIVE I TO JE DOVOLJNO BUDALAMA KADA IM GLAVA SLUZI ZA SISANJE ITO NA VETESIJU

Name

BL

09.08.2017 16:45

Konačno nešto konkretno i od opozicije!

ODGOVORITE
Name

PROROK

09.08.2017 16:46

MILIČEVIĆA ZA PREDSJEDNIKA

ODGOVORITE
Name

OBJEKTIVAN

09.08.2017 16:47

Slikovit prikaz stanja na terenu koji se zove RS pada mi u oči sto je ispod teksta do sad komentara 0. Da li to znači da mnogobrojni posjetioci portala na ovo nemaju šta da kažu ili misle da je bitnije to da nam je predsjednik posrbljeni hrvat a preosvećeni Grigorije sve samo ne vladika SPC pa se onda izredaju za i protiv na stotine komentara. Da se uzalud troši energija troši se a kao rezultat nema odgovora na nedavno Babaljevo otvoreno pismo Dodiku. Dalje ne vidim ni potvrdu niti demant oko pisanija na temu porijekla Dodikovog. Sinod SPC se ne oglašava na sve učestalije napade putem portala na preosvećenog Grigorija. Posjetioci portala su takođe ljudi koji zaslužuju da znaju istinu o svim pominjanim temama, kao i cjelokupna javnost, inače se silna energija bespotrebno rasipa, a narod sve više zaluđuje

ODGOVORITE
Name

Sretko

09.08.2017 16:56

Ovaj covjek je rekao sto treba samo sto ovakve ne slusaju.Ti koji su slusali pametne otisli su iz ove zemlje.Ostali su ograniceni polupismeni glasaci i saka jada onih koji misle svojom glavom

ODGOVORITE
Name

cccc

09.08.2017 17:15

Nismo mi dorasli da imamo svoju drzavu. Mislimo da je RS drzava, ali su nam oci uprte u Srbiju. To ne ide tako, drzava se pravi od poreza koji placamo, a mi porez ne placamo Srbiji. Ne znamo baciti smece gdje treba, a kamoli voditi drzavu...

ODGOVORITE
Name

Djuro

09.08.2017 17:56

Ovaj tip sto se zove pitanje treba to pitanje za kartice da uputi anonimnom piscu Bogdanicu.Znam ja sigurno sta sam napisao.Djuro

ODGOVORITE
Name

pyšimo ga zajedno

09.08.2017 18:23

Nerealna obećanja, nema od toga ništa

ODGOVORITE
Name

BOBA

09.08.2017 22:26

UOPŠTE NE POZNAM OVOG ČOVJEKA. ALI POMNO GA SLUŠAJUĆI SVAKA RIJEČ KOJU JE IZGOVORIO IMA SMISLA. SVE JE REKAO BOLJE OD MNOGIH NOVINARA. NJEGOV RIJEČNIK ČISTA DESETKA. PONAŠANJE TAKOĐE. DOKTOR U PRAVOM SMISLU TE RIJEČI .NA MENE JE OSTAVIO DOJAM PAMETNOG OBRAZOVANOG UMJERENOG ČOVJEKA MOŽDA GRIJEŠIM TO JE ONAJ PRVI DOJAM .NJEGA TREBA VIŠE FORSIRATI.ŽAO MI JE ŠTO SVI DOKTORI IDU U POLITIKU ALI TAKAV AMBIJENT JE NAPRAVLJEN MOŽDA JE IZUZETAK NIKAD SE NE ZNA.SRETNO.

ODGOVORITE
Name

Natalitet

09.08.2017 23:48

Prvi put sam pročitao da je neko adresirao problem negativnog prirodnog priraštaja i odlaska mladih sa konkretnim rješenjima, a danas tek Dodik spominje moguću izradu nekog plana da mladi ne odlaze, sta je radio 11 godina do sada i zbog koga odlaze?

ODGOVORITE
Name

dobar primjer

10.08.2017 22:10

U novoformiranoj opstina Stanari koja se naslanja na O.Teslic,odkako je pocela da radi TE Stanari ,uduplao se broj djece koji se rodi za godinu(52 naspram 26).To sve govori.Asfaltiranje puteva nece nikoga zaustaviti,ko je naumio da ode.A u tome se istice Milicevic na svojoj opstini.Uostalom to radi i Dodik i svi ostali.Nova radna mjesta,to je pitanje svega.

Name

Galeb

11.08.2017 00:23

RS ekonomski nepostoji naj bolje bi bilo da se zamoli dobar okupator daje okupira i spasi narod od gladi a vi ste svi zajedno kriminalci ,plackasi ,nacionalisti pozicija i opozicija i svama nema spasa

ODGOVORITE
Name

cups

11.08.2017 19:39

Nikad nismo ni imali nadu

ODGOVORITE