Hoće li biti promjena u pravosuđu BiH?

Stanje u bh. pravosuđu biće jedna od tačaka dnevnog reda naredne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj će poslanici razmatrati i prijedloge zaključaka o unapređenju rada pravosuđa, koje su prethodno sami dostavili u proceduru.

Bosna i Hercegovina 04.07.2017 | 07:53
Hoće li biti promjena u pravosuđu BiH?
Najveći broj prijedloga zaključaka je dostavio Klub poslanika SDS-a, njih sedam, koji se, prije svega, odnose na reorganizaciju unutar Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

1. Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da u roku od četiri mjeseca Parlamentarnoj skupštini BiH predloži zakone o visokom sudskom vijeću i o visokom tužilačkom vijeću, kojima će VSTS biti razdvojen na Visoki sudski savjet i Visoki tužilački savjet.

2. Mandat članova VSS-a i VTS-a trajaće četiri godine i niko ne može biti član savjeta u dva uzastopna mandata, a uslovi za izbor članova moraju biti strožiji u odnosu na dosadašnje (15 godina rada u profesiji, visok stepen profesionalnosti, moralni ugled itd.)

3. Najmanje polovinu članova VSS-a i VTS-a biraće njihove kolege, a ostatak zakonodavna vlast, pri čemu će se voditi računa o ustavnim principima ravnopravnosti entiteta i naroda.

4. Potrebno je izbor sudija i tužilaca prijedlozima zakona učiniti javnim, uključujući i javno objavljivanje njihovih profesionalnih biografija i imovinskih kartona.

5. Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da prijedlogom/prijedlozima zakona ustanovi obavezu pravosuđa da donese godišnje planove procesuiranja krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije koje će usvajati parlamenti (Parlamentarna skupština BiH i entitetski parlamenti). Takođe, treba da ustanovi obavezu pravosudnih investicija da izvještavaju parlamente o ostvarenju planova.

6. Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da prijedlogom/prijedlozima zakona uredi sistem ocjenjivanja pojedinih nosilaca pravosudnih dužnosti (odgovornost treba sa pojedinca prebaciti na institucije kako bi predsjednici i glavni tužioci preuzeli odgovornost za organizaciju rada, a VSS i VTS odgovornost za izbor rukovodne strukture).

7. Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da Parlamentarnoj skupštini BiH u roku od četiri mjeseca dostavi izmjene i dopune zakona o Tužilaštvu BiH, kojima će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva BiH bira Parlamentarna skupština BiH, a na prijedlog VSTS-a.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović (SDA) predlaže zaključak kojim bi se Savjet ministara BiH i VSTS BiH zadužili da u okviru svojih nadležnosti podnesu zakonske inicijative ili druge potrebne aktivnosti kako bi se:

a) propisale precizne procedure za izbor članova VSTS-a i taj proces učinio maksimalno transparentnim i odgovornim;

b) osigurala efikasnija i funkcionalnija struktura VSTS-a kako u pogledu sastava, tako i u pogledu dominantnijeg uticaja sudija na izbor sudija, odnosno tužioca na izbor tužilaca (moguće uvođenje podvijeća);

c) proces izbora sudija i tužioca što je moguće više objektivnije i učinio potpuno transparentnim, kako bi bili birani najstručniji kadrovi;

d) pooštrili uslovi za izbor sudija i tužioca u Sud i Tužilaštvo BiH, u entitetske vrhovne sudove i entitetska tužilaštva;

e) preciznije uredio sistem odgovornosti sudija i tužilaca za posao koji obavljaju;

f) ustanovila objektivna mjerila rada sudija i tužilaca od čije realizacije će zavisiti propisana plata;

g) imovno stanje sudija i tužilaca učinilo javnim;

h) krivični postupak, posebno faza glavnog pretresa, učinio kračim i funkcionalnijim;

Sve aktivnosti iz navedenih zaključaka bi, ukoliko ih podrži Predstavnički dom, trebale biti preduzete u roku od šest mjeseci, a Savjet minstara BiH bi bilo dužno Predstavničkom domu svakih šest mjeseci dostavljati informaciju o rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH.

Poslanik Damir Bećirović (DF) predlaže obavezu godišnjeg dostavljanja imovinskih kartona nosioca pravosudnih funkcija, što bi se trebalo urediti izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH.

- Potrebno je poslanicima u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostaviti informaciju u kojoj će Tužilaštvo BiH navesti u kojim predmetima koji spadaju u nadležnosti Odjela II i III je naređeno neprovođenje istrage, kao i u kojima je obustavljena istraga. Informacija treba da obuhvati period od 2011. do 2017. godine – predlaže Bećirović, a zatim ističe i potrebu dostavljanja informacije u kojoj bi se imenom i prezimenom naveli svi tužioci, te za svakog na godišnjem nivou od kada je primljen u Tužilaštvo BiH navesti broj podignutih optužnica, broj osuđujućih presuda, broj oslobađajućih presuda, kao i broj predmeta ustupljenih na niži nivo.

Poslanik Momčilo Novaković (PDP-NDP), između ostalog, predlaže ograničavanje vremena trajanja istraga, te za krivična djela za koja je zaprijećena kazna do pet godina zatvora oredlaže maksimalnu dužinu trajanja istrage od tri mjeseca, šest mjeseci za krivična djela za koja je zaprijećena kazna do deset godina zatvora, te devet mjeseci za krivična djela za koja je zaprijećena kazna više od deset godina.

Stanjem u bh. pravosuđu su, čini se, najzadovoljniji zastupnici SBB-a, koji u setu svojih prijedloga navode i mogućnost izdvajanja više novca za nosioce pravosudnih funkcija.

- Predstavnički dom poziva VSTS da Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi prijedloge mjera koje Parlamentarna skupština BiH može preduzeti s ciljem jačanja nezavisnosti i kapaciteta pravosuđa u BiH (veća budžetska sredstva, po stavkama, potencijalna zakonska rješenja...) – navode iz SBB-a, a zatim predlažu i zaključak kojim bi Predstavnički dom podržao VSTS BiH u borbi protiv nezakonitosti, zloupotreba i drugih koruptivnih djela koja počine nosioci pravosudnih funkcija.

Poslanica HDZ-a 1990 Diana Zelenika predlaže da Savjet ministara BiH, u saradnji sa VSTV-om, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjenu i dopunu člana Krivičnog zakona kojim bi se otklonila mogućnost zastarijevanja slučajeva protiv počinilaca kažnjivih koruptivnih radnji (organiziranog kriminala i korupcije).

Nikola Lovrinović (HDZ BiH) traži dopunjavanje dostavljene Informacije sa ocjenom rada Tužilaštva i Suda BiH, kvalitetom istražnih postupaka i kvalitetom podignutih optužnica, te analizom izrečenih mjera disciplinskog tužioca.

Naredna sjecnia Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za srijedu.

(Faktor)

Komentari / 16

Ostavite komentar
Name

KODUS

04.07.2017 08:07

NAJEFIKASNIJE CE BITI DA SE ZA GLAVNOG TUZIOCA TIZULASTVA BiH IMENUJE DALIDA BURZIC. Personalno rjesenje je prioritet, a papiri i slova bez toga su "mrtvo slovo na papiru.

ODGOVORITE
Name

Omladinac_BiH

04.07.2017 08:15

Nece biti promjena. Onaj ko placa sudove nece biti osudjen. Kakvav paradox: Vlada je ta koga treba procesuirati!?

ODGOVORITE
Name

svedok

04.07.2017 10:52

Hrvatski kadrovi i pravosudju su hobotnica kriminala o korupcije a ivjek smece covic prica p ogruzenosto hrvata od kog od cega....

Name

Dobro

04.07.2017 08:18

Dobro je što je glavni tužilac Gordana Tadić juče prisustvovala sjednici parlamentarne komisije u kojoj se nalaze članovi svih parlamentarnih stranaka i u jednom konstruktivnom dijalogu razrješila neke nedoumice.Ipak su poslaNici SDS i NDP -a bili susdržani.Vidjeće se u naredno periodu kakvi će biti rezultati rada Tužilaštva BiH.

ODGOVORITE
Name

075

04.07.2017 09:15

@ Dobro Rođak od frizerke Jukić(ex Krešić) sada zamjenik Mektića zaposlio Gordaninog brata u SIPA Brčko i ženu mu Violetu u pazi sada "Agencija za doping BiH", a Goradana nju od frizereke do sutkinje(kažu da su i rodice), pa vi zaključite ko nam "sudi"!! Pozdrav vama iz Tuzle!!

Name

Dobro

04.07.2017 11:45

Ja smatram da je dobro što se glavni tužilac Gordana Tadić odazvala juče na poziv parlamentarne komisije i odgovarala na pitanja poslanika Aleksandre Pandurević,Borjane Krišto,Damira Arnauta,Momčila Novakovića itd.Gospođa Tadić je između ostalog rekla da je zatekla i loše međuljudske odnose među nekim tužiocima i da radi na tome da to ispravi. O tome je govorio i Dragan Mektić.Salihović dok je bio nije se odazivao na poziv parlamentarne komisije

Name

Dragan

04.07.2017 08:20

Puno uopštenih stvari, koje se mogu tumačiti na 101 način. 1- Zakon o porijeklu imovine 2- Nezavisno sudstvo 3- Politička odluka da se krene u raščišćavanje. Pošto je iz svega jasno da toga nema slijedi zaključak da je i ovo prazna priča.

ODGOVORITE
Name

PRIVATNO

04.07.2017 09:11

Prazna je prica o promjenama u sudstvu na nivou BIH a da se ne spominju promjene u sudstvu RS koje je vlasnistvo jednog covjeka, sve je to sminka farsa, ipak je ovo jedna mala drzava, a kriminal korupcija cvjetaju ja sam za jedinstveno sudstvo na nivou BIH, pa nek ministarstvo i sve institucije pravosudza budu u Banjaluci.

Name

075

04.07.2017 09:16

@ Dragan Jedino što me raduje da su kase prazne i da slijedi "socijalna eksplozija" jer narodu(ima) je svega preko glave odavno!! Mada "našim liderima" bi odgovarao novi rat od koga nema ništa!!

Name

Mitar M.

04.07.2017 10:20

Ima stara pjesmica Korni grupe, "TRLA BABA LAN". Tako mi zvuče ovi zaključci oko pravosuđa. Od ovoliko pravnika u BiH, ministar pravde BiH, filozof, a zamjenik, kriminalista.

ODGOVORITE
Name

svedok

04.07.2017 10:49

Sadasnje VSTS ili ti vijece je leglo kriminala i korupcije na celu sa Arbenom.Njima ne vredi nista prijavljivati. Oni su filter zastite onih koje prijavljujete.

ODGOVORITE
Name

ojadjeni

04.07.2017 11:53

Ovi zlotvori iz VSTS neku vece u apostrofu kazu da je u pravosudju stanje zadovoljavajuce .Njih prvo treba sipa da pohapsi da sve predmete i zalbe ponovno razmotri sipa pa da vidite koliko he tu amnestiranih nezakonitih radnji i kriminala i korupcije i koliko su teski clanovi VSTS.

Name

nezadovoljni građanin

04.07.2017 10:56

Već godinama mediji, nevladin sektor i strane diplomate upozoravaju na loše, odn. katastrofalno stanje u pravosuđu. Razlozi su : mnoge sudije nečasno obavljaju svoju funkciju, dužina postupaka je nerazumna ( na to uporno upozorava Ustavni sud BiH), mnogi predmeti "stoje" u ladicama dok ne zastare , izricanje besramno niskih zatvorskih kazni za najteža krivična djela ( slučaj Stanka Gligorevića) i mnogi drugi razlozi. Dakle, korjenita i opsežna reforma pravosuđa je neminovna, kao i onemogućavanje bilo kakvog pritiska na rad sudija i tužilaca, jer sudska, zakonodavna i izvršna vlast ne smiju se, ni pod kakvim uslovima, miješati. Svaka od nabrojanih sfera MORA biti samostalna u obavljanju svoje djelatnosti.

ODGOVORITE
Name

gradjani

04.07.2017 11:41

A ma ko ce da sudi kada u pravosudju rade krivicno pravosnazno osudjene sudije slucaj u Mrkonjic Gradu sudkinja Nedjija Sehelic..

Name

svedoci

04.07.2017 11:33

Provjerite zasto tuzilastvo BiH skriva aferu sverca cigareta preko granicnog prelaza Strmica od kojih para se finansirao HDZ i u to vrijeme odbjegli general hrvatske vojske Ante Gotovina.Ovo je direktna podrska BiH institucija drzave haskim optuzenicima druge drzave.

ODGOVORITE
Name

prilike

04.07.2017 11:39

Ok a sta je sa nezakonitim prisluskivanjem i pracenjem koji se zloupotrebljava za cin odmazde ili osvete od strane policije ko kontrolise te ljude i agencije.

ODGOVORITE