Uspješan rad ruske banke

"Sberbank" Evrope AG je iskazala neto profit od 33 miliona evra. Uprkos izazovnom poslovnom okruženju, koje je okarakterisano niskim kamatnim stopama, geopolitičkom situacijom i regulatornim zahtjevima, neto kamatni prihod je porastao za 17%, što je rezultat poslovanja korporacije segmenta u Austriji kao i mjerama za optimizaciju likvidnosti na nivou cijele grupacije. Neto prihod od kamata i provizija je porastao za 8%. Neto kamatna marža Sberbank Europe AG je porasla na 2,4%,saopšteno je iz te banke.

Svijet 04.05.2017 | 15:34
Uspješan rad ruske banke
Sberbank Europe grupacija: 2016. godina preokreta, podržana povećanjem poslovnih prihoda, poboljšanom kvalitetom aktive i snažnim fokusom na efikasnost.

“Značajno smo popravili svoj neto rezultat, postali smo samofinansirajuća institucija i povećali svoj udio u tržištima centralne i istočne Evrope, te značajno povećali broj aktivnih klijenata. U isto vrijeme, optimizovali smo naše poslovne troškove”, izjavio je Gerhard Randa, predsjednik Uprave "Sberbank Europe AG" iz Beča.

"Sberbank Europe AG" je iskazala neto profit od 33 miliona evra. Uprkos izazovnom poslovnom okruženju, koje je okarakterisano niskim kamatnim stopama, geopolitičkom situacijom i regulatornim zahtjevima, neto kamatni prihod je porastao za 17%, što je rezultat poslovanja korporacije segmenta u Austriji, kao i mjerama za optimizaciju likvidnosti na nivou cijele grupacije. Neto prihod od kamata i provizija je porastao za 8%. Neto kamatna marža Sberbank Europe AG je porasla na 2,4%.

Kao rezultat unapređenja efikasnosti, opšti administrativni troškovi su smanjeni za 4% u poređenju sa prethodnom godinom.

U prvoj polovini 2016. godine, "Sberbank Europe AG" je značajno pojačala svoju strukturu kapitala pretvarajući 370 miliona evra subordinisanih kredita (dopunski kapital) u osnovni kapital. U poređenju sa 2015. godinom, "Sberbank Europe AG" je značajno ojačala svoju poziciju kapitala, sa stopom osnovnog kapitala (CET1) od 15,4%.

"Sberbank Europe AG" konstantno radi na unapređenju kvaliteta svoje aktive. NPL stopa opada kvartalno, te je dostigla 10% (u poređenju sa 11% krajem 2015. godine) dok je stopa NPL pokrića porasla na 47,7% sa 42,2% koliko je iznosila krajem 2015. godine. Unapređenje kreditnog portfolija i generalno stabilna situacija u vezi sa NPL-om je imala za rezultat smanjenje troškova za rizike.

"Sberbank Europe AG" je povećala svoju bazu aktivnih klijenata za 11%, sa 604 hiljada klijenata krajem 2015. godine na 673 hiljada klijenata krajem 2016. godine. Povećanje broja klijenata je rezultat uspješne akvizicije klijenata iz segmenta stanovništva, posebno u Srbiji i Češkoj.

Austrija i Češka su i dalje dva najveća tržišta u pogledu kreditnog portfolija i oni čine oko 51% ukupnog portfolija kredita "Sberbank Europe AG" grupacije. Zbog porasta depozita iz Njemačke (Sberbank Direct), omjer kredita i depozita se popravio na 111% u 2015. godini i ostao je stabilan na 110% krajem 2016. godine. Baza finansiranja "Sberbank Europe AG" je ostala čvrsta sa podrškom od 71% iz depozita klijenata.

31. decembra 2016. godine, stanje ukupne aktive Sberbank Europe AG grupacije je iznosilo 12 milijardi 710 miliona evra.

"Sberbank Europe" ima za cilj da povezuje Rusiju i Centralnu i Istočnu Evropu, ojačavajući ekonomske i poslovne odnose unutar zemalja u kojima je prisutna Sberbank grupacija. Tokom 2017. godine, Sberbank Europe AG želi da se fokusira na umjereni i održivi rast i u poslovanju sa stanovništvom i preduzećima dok neprestano jača osnove postavljene u 2016. godini: profitabilnost i efikasnost unutar grupacije, dok se ispunjavaju sve finansijske potrebe klijenata,saopšteno je iz te banke.

(BN)

Komentari / 0

Ostavite komentar