Savjet ministara ispunio obaveze

Set zakona čijim je usvajanjem danas Savjet ministara BiH ispunio sve obaveze iz Pisma namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnom postupku.

Bosna i Hercegovina 28.03.2017 | 16:20
Savjet ministara ispunio obaveze
Savjet ministara BiH utvrdio je, većinom glasova, pojedinačne prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, kao i o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Usvajanjem ovih zakona biće obezbijeđeno dodatnih 15 feninga iz akciza na naftu i naftne derivate za izgradnju auto-puteva i puteva, čime se omogućava aktiviranje već zaključenih kreditnih sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/, Kuvajtskim i Opek fondom, te nastavak aranžmana sa MMF-om, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Jednoglasno je utvrđen Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, nakon što ga je usvojio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, u čijem su sastavu ministar finansija BiH, entitetski ministri i guverner Centralne banke BiH.

Novim zakonom omogućava se zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te formiranje fonda za osiguranje depozita u BiH.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je danas odluku o provođenju mjera radi ostvarenja kvantitativnih kriterijuma i indikativnih ciljeva usaglašenih Pismom namjere po Proširenom aranžmanu sa MMF-om za institucije BiH.

Pismom namjere institucije BiH obavezale su se da će ograničiti izdvajanja sredstava za plate i naknade u ovoj godini na iznos od 655 miliona KM, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH obavezao se da tokom ove godine neće mijenjati koeficijente, niti osnovicu za obračun plata, kao ni visinu ostalih naknada zaposlenih, već će se primjenjivati važeći propisi na bazi kojih je planiran budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu.

Savjet ministara će kvartalno izvještavati MMF o realizaciji ove odluke.

Savjet ministara BiH utvrdio je i uputiće u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, uz korekciju na sjednici, s ciljem transparentnijeg procesa naplate administrativnih taksi u skladu sa Reformskom agendom.

Izmjenama i dopunama ovog zakona definiše se postojanje Registra neoporezivih prihoda u elektronskom obliku, te omogućava Ministarstvu finansija i trezora BiH donošenje podzakonskog akta da bi se Registar mogao javno objaviti i održavati.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Švajcarske, koju zastupa Federalna kancelarija za spoljne poslove putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, koju predstavlja Ambasada Švajcarske u BiH, Međunarodne organizacije za migracije, koja djeluje putem svoje misije u BiH, i Razvojnog programa UN u BiH.

Memorandumom je definisana saradnja s ciljem poboljšanja socio-ekonomskih prilika za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenja njihovog kvaliteta života putem snažnije saradnje sa dijasporom u okviru projekta "Dijaspora za razvoj", a na osnovu alociranih sredstava donatora, Vlade Švajcarske.

Prijedlog memoranduma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Makedonije o uslovima putovanja državljana dvije zemlje.

Sporazum omogućava državljanima BiH i Makedonije međusobni bezvizni režim do 90 dana u periodu od šest mjeseci, uz važeće putne dokumente ili važeću biometrijsku ličnu kartu na svim graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika u ime BiH ovog sporazuma predložen je ministar inostranih poslova.

Savjet ministara BiH usvojio je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće rezerve za prošlu godinu u ukupnom iznosu 1.458.528 KM.

Od ovih sredstava, 598.938 KM odnosi se na odobrena sredstva data na raspolaganje po odlukama Savjeta ministra BiH, 359.590 KM odnosi se na interventno korišćenje tekuće rezerve na osnovu pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH, a 500.000 KM rezervisano je za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. godine /EJOF/ prema odluci Savjeta ministara BiH iz prošle godine.

Savjet ministara BiH utvrdio je i uputiće u parlamentarnu proceduru Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu, u kojem se navodi da će Ministarstvo komunikacija i transporta po službenoj dužnosti pribavljati izvod iz krivične evidencije u svrhu dokazivanja dobrog ugleda prevoznika.

Savjet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH 2. aprila povodom predsjedničkih izbora u Srbiji.

Glasanje će trajati od 7.00 do 20.00 časova u prostorijama Ambasade Srbije u Sarajevu i generalnih konzulata Srbije u Banjaluci i Mostaru.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Komisije za provođenje konkursne procedure, za članove Konkurencijskog savjeta BiH imenovao je Stjepu Pranjića, Nebojšu Popića i Amira Karalića, kao najbolje rangirane kandidate nakon provedene konkursne procedure.

(Srna)

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Karadoz

28.03.2017 16:25

Ako je u pitanju novo zaduzenje nema politickih protivnika... valja plate i dnevnice dobit iduci mjesec FUJ

ODGOVORITE