Doboj i Stanari bez podjele imovine

Iako su Stanari, kao nekadašnje naselje u sastavu grada Doboja, još prije dvije godine dobili status opštine, do danas nije izvršena podjele imovine.

Republika Srpska 25.02.2017 | 12:12
Doboj i Stanari bez podjele imovine
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS je 13. februara ove godine obavjestilo grad Doboj i opštinu Stanari o radnjama koje je potrebno preduzeti, kako bi se ispunile zakonske pretpostavke za formiranje arbitraže za podjelu imovine između opštine Stanari i grada Doboj.

Zakonom o teritorijalnoj organizaciji RS, između ostalog, propisan je način podjele zajedničke imovine posredstvom arbitraže.

Definisano je i da se imovina opštine koja se podjelila u dvije ili više novih opština ili se njen dio pripojio susjednoj opštini dijeli sporazumno.

Zakonom je, takođe, regulisano da, ukoliko se ne postigne sporazum o podjeli imovine, opštine se mogu sporazumjeti da rješavanje spora o podjeli zajedničke imovine povjere arbitraži, a da se arbitraža formira od jednakog broja predstavnika strana u sporu, predstavnika Vlade RS i jednog člana iz reda stručnjaka iz oblasti imovinskog prava, koji je istovremeno predsjednik arbitraže.

Sporazumom o iznošenju spora pred arbitaržom, strane u sporu određuju pitanje koje je predmet arbitraže i da arbitraža može odlučiti samo o pitanju koje su pred njom iznijele strane u sporu.

Zakonom je propisano i da je odluka arbitraže konačna i da ima snagu sudskog poravnanja.

"Imajući u vidu gore navedeno, potrebno je da, u konkretnom slučaju, grad Doboj i opština Stanari postupe u skladu sa odredbama Zakona, odnosno da zaključe sporazum o iznošenju spora pred arbitražom kojim će jasno opredijeliti i definisati pitanje koje će biti predmet arbitraže", navela je resorni ministar Lejla Rešić u odgovoru na nedavno pitanje poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Gorana Jerinića.

Ukazujući da se na ovom pitanju radi već više od dvije godine, Jerinić je upozorio da se nije pomjerilo od samog početka zbog različitog pristupa ovom pitanju.

Predstavnici grada Doboja, kako je naveo u pitanju, smatraju da je predmet podjele, imovina koja se nalazi na teritoriji opštine Stanari i obaveze koje terete tu imovinu, kreditna zaduženja, dok je stav opštine Stanari da u imovinsku masu ulazi cjelokupna imovina grada Doboja evidentirana u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2014. godine.

Treba podsjetiti da je opština Stanari prestala sa radom 31. januara 1960. godine i ušla u sastav grada Doboj.

Inicijative na ponovno vraćanje tog statusa u međuvremenu su pokretane nekoliko puta, a status opštine Stanari su dobili u septembru 2014. godine.

Izvor: Fena

Komentari / 0

Ostavite komentar