Kratki rokovi i tajni ugovori najveće boljke

Zaključivanje ugovora u četiri oka, skraćeni rokovi za dostavljanje ponuda i zahtjeva i malverzacije sa tenderskom dokumentacijom najveći su propusti koje su prošle godine činili ugovorni organi u postupcima javnih nabavki u BiH.

Republika Srpska 11.11.2016 | 10:48
Kratki rokovi i tajni ugovori najveće boljke
Krvna slika jednog od najvažnijih procesa u javnom sektoru sažeta je u izvještaju o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu koji je poslije usvajanja u Savjetu ministara objavila Agencija za javne nabavke BiH.

Analiza je pokazala da ugovorni organi u BiH nisu mnogo pažnje posvećivali propisanim rokovima za dostavljanje zahtjeva za učešće jer nisu ispoštovali minimalne rokove za dostavu tih informacija.

Prema zahtjevima ponuđača najveći broj navoda o kršenju zakona odnosi se na dio u vezi sa preuzimanjem tenderske dokumentacije. Ponuđači su se žalili da tenderska dokumentacija nije bila objavljena na portalu e-nabavki i da je ugovorni organi na zahtjev ponuđača nisu proslijedili u skladu sa zakonom.

"Greške koje se i dalje ponavljaju jesu da se kriterijumi za kvalifikaciju stavljaju kao kriterijumi za dodjelu ugovora, a sprovođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja", navedeno je u izvještaju o monitoringu.

U analizi su navedeni i primjeri nekih od najčešćih povreda Zakona o javnim nabavkama BiH koje su konstatovane prilikom monitoringa. Tako je jedno obavještenje o nabavci objavljeno 1. aprila 2015. godine, dok je kao rok za primanje ponuda za učešće naveden 3. april.

"Istina, Zakonom o javnim nabavkama, a ni podzakonskim aktima nisu utvrđeni minimalni rokovi za dostavljanje ponuda za konkurentski zahtjev, ali rok od dva dana je teško opravdati kao primjeren", pojasnili su u Agenciji za javne nabavke.

Na portalu javnih nabavki lani je objavljeno 27.355 nabavki, a najviše je zabilježeno obavještenja o nabavci - 18.735. Iako je portal dizajniran da svede mogućnosti greške na minimum, one još postoje.

"Uprkos činjenici da je aktivnost monitoringa isključivo manuelna za sve ove izvore i uprkos nedostatku kapaciteta, monitoring se pokazao efikasnim. Ugovorni organi su usvojili dosta preporuka iz prethodnih izvještaja o monitoringu postupaka javnih nabavki, a ostvareni su značajni rezultati kroz izvršen monitoring postupaka javnih nabavki u 2015. godini", smatra direktor Agencije za javne nabavke Ćinita Fočo.

Ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora lani je iznosila 1,311 milijardi KM.

Greške koje se ponavljaju

- Kriterijumi za kvalifikaciju stavljaju se kao kriterijumi za dodjelu ugovora

- Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Greške koje se rijetko javljaju

- Cijena tenderske dokumentacije više nije visoka

- Podjela na lotove, grupisanje predmeta nabavke na lotove

(Glas Srpske)

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Dragan

11.11.2016 10:51

Pa kako bi neki dobijali poslove, sa uvećanom cijenom?

ODGOVORITE