Namet privredi: Kazna do 50.000 KM ukoliko..

Poslodavci u BiH dužni su da vode zbirke ličnih podataka i da ih na zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podatka u BiH dostave toj instituciji, jer bi se u suprotnom mogli suočiti sa kaznom od 5.000 KM do 50.000 KM.

Republika Srpska 25.08.2016 | 22:56
Namet privredi: Kazna do 50.000 KM ukoliko..
U cilju efikasnijeg sprovođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podatka u BiH je putem svog sajta uputila poziv za sve javne organe, fizička i pravna lica, agencije ili druge organe – kontrolore zbirki ličnih podataka, da joj u skladu sa zakonom dostave evidencije o zbirkama ličnih podataka koje su dužni da vode.

Poslodavci u Republici Srpskoj su dužni da u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja, obavezno vode evidencije o zaposlenim radnicima, o platama i o nesrećama na poslu.

Sadržaj zbirki koje su poslodavci dužni po zakonu da vode propisan je Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja i to za svaku zbirku odvojeno, a radi se o konkretnim ličnim podacima radnika koji se upisuju u zbirku kao što su ime, prezime, JMBG, pol, datum rođenja, radno vrijeme radnika, neto plata i novčane naknade, da li je radnik ranije pretrpio nesreću na poslu i koliko puta i drugo.

Međutim, obrada podataka, odnosno njihovo prikupljanje, unošenje, čuvanje, korištenje, otkrivanje, može početi tek onda kada Agencija to odobri ili nakon isteka dva mjeseca od dana kada je Agencija zaprimila zahtjev za obradu podataka.

Dakle, poslodavac odnosno kontrolor zbirke ličnih podataka je dužan da prije uspostavljanja zbirki ličnih podataka tavi Agenciji obavještenje da namjerava uspostaviti zbirku ličnih podataka zajedno sa evidencijom o toj.

Agencija zatim provjerava te podatake kako bi utvrdila da li potpuno ili djelimično automatsko vođenje zbirki sadrži rizik za prava i slobode nosioca podataka.

(Pressrs.ba)

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

#

25.08.2016 23:02

Kriza je sve veća, lokvica sve plića a administraciji, koja buja kao korov, treba sve više love, Ne libe se nijednog načina da do nje dodju.Neće ovo izaći na dobrol

ODGOVORITE
Name

vuper

26.08.2016 08:08

Nova agencija, sve nabrojano je nprmalno bilo i bice. Samo agencoja noje mormalna a mora postojati. Koliko ce tu biti zaposleno, kako ce kod njih da cveta proizvodnja, a naravno i plate

ODGOVORITE