Izvršna vlast kriva što korupcija u BiH cvjeta

U Studiji nacionalnog integriteta BiH, koja sagleda institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije, Transparensi internešenel BiH čekirao je izvršnu vlast kao najodgovorniju za loš sistem, ili bolje rečeno -nepostojanje kvalitetnog sistema za borbu protiv korupcije.

Republika Srpska 25.08.2016 | 22:58
Izvršna vlast kriva što korupcija u BiH cvjeta
Izvršna vlast u BiH ima zakonske mogućnosti i resurse, ali problem predstavljaju njena neefikasnost, neodgovornost, netransparentnost i odsustvo koordinacije između različitih nivoa vlasti.

Odmah iza izvršne vlasti na svim nivoima, na listi odgovornih što nam korupcija cvjeta - jesu pravosuđe i političke partije.

U borbi protiv korupcije, najvišu ocjenu su dobili revizori, čak 58 poena od mogućih stotinu. Međutim, tužilaštva ne djeluju proaktivno i nalazi revizora uglavnom sakupljaju prašinu, a ni sudovi se nisu pokazali, pa je ukupna ocjena za rad pravosuđa 31 poen.

Najnižu ocjenu za učešće u kreiranju zakona, odnosno prevenciju i borbu protiv korupcije u BiH, dobila je izvršna vlast - 29 poena. Razloga je više, ali je jedan ključan.

Transparensi godinama vrši pritisak na zakonodavnu vlast kada je riječ o antikoruptivnim zakonima, u prvom redu Zakonu o sukobu interesa. I na postojeći zakon koji smatraju lošim, pripremili su amandmane. Čeka se na uspostavu interresorne radne grupe.

Na kraju, sve počinje i završava sa političkim partijama, koje su glavni kreatori zakonodavno-pravnog okvira za borbu protiv korupcije. Koliko im je stalo do te borbe, najbolje pokazuje primjer imovinskih kartona koje popunjavaju naši političari, a koji, barem za sada, ne služe ničemu osim da budu popunjeni.(BN televizija)

Komentari / 0

Ostavite komentar