Banka Srpske tužila više od 200 klijenata

Banka Srpske u likvidaciji podnijela je od uvođenja privremene uprave do danas više od 200 tužbi protiv klijenata koji ne izmiruju redovno svoje obaveze i od kojih banka potražuje oko 85 miliona KM, otkriva poslovni portal CAPITAL.ba.

Republika Srpska 04.08.2016 | 16:45
Banka Srpske tužila više od 200 klijenata
Likvidacioni upravnik Banke Srpske Petar Mićić potvrdio je za poslovni portal CAPITAL.ba da su od uvođenja privremene uprave intenzivirali aktivnosti koje se odnose na raskidanje ugovora i podnošenje tužbi protiv klijenata koji ne izmiruju redovno svoje obaveze prema banci.

„U toku trajanja privremene uprave i likvidacije doneseno je više od 200 odluka o pokretanju sudskih sporova protiv neurednih dužnika. Potraživanja banke od ovih klijenata u sumi čini potraživanje oko 85 miliona KM“, rekao je Mićić ne želeći da precizira koji su klijenti tuženi.

Kada su u pitanju tužbe koje su klijenti podnijeli protiv banke, Mićić je rekao da se, u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, donošenjem odluke o likvidaciji prekidaju svi upravni i sudski postupci u kojima je banka tužena dok likvidacioni upravnik ne donese odluku o priznavanju ili nepriznavanju potraživanja tužitelja, a izvršni postupci protiv banke se obustavljaju.

„Zbog toga u ovom momentu ne možemo govoriti o pojedinačnim sudskim postupcima“, dodao je on.

Istakao je da će nakon obrade svih prijava potraživanja i utvrđivanja osnovanosti prijava, te konačne procjene imovine banke čije su aktivnosti u toku, početi izrada izvještaja o finansijskom stanju banke u likvidaciji i plana likvidacije.

„Nakon usvajanja ovih dokumenata moći ćemo govoriti o dinamici i detaljima vezanim za prodaju imovine banke“, rekao je Mićić.

Povjerioci od banke traže 250 miliona KM

Inače, rok za prijavu potraživanja od Banke Srpske istekao je 13. jula, a u tom periodu stigle su 492 prijave po osnovu kojih povjerioci od banke potražuju oko 250 miliona KM.

Mićić je ranije rekao da je veći dio ovih prijava obrađen i da će priznata potraživanja biti svrstana u isplatne redove, dok će osobe čija potraživanja budu osporena biti upućene na sud gdje će u parničnom postupku dokazivati osnovanost svojih potraživanja.

Agencija za bankarstvo RS uvela je privremenu upravu u Banku Srpske 17. novembra prošle godine jer nije poslovala u skladu sa zakonom, a šest mjeseci kasnije, polovinom maja, je pokrenut i postupak likvidacije.

U Agenciji su tada naveli da je Banci Srpske oduzeta dozvola na prijedlog privremenog upravnika, te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital banke negativan i da akcionari banke, odnosno Vlada RS kao većinski akcionar, i pored više puta produžavanih rokova, nije obezbijedila povećanje kapitala banke do propisanog zakonskog minimuma.

Samo u prošloj godini Banka Srpske ostvarila je gubitak od 90 miliona maraka.

Izvor: CAPITAL

Komentari / 0

Ostavite komentar