Perić traži poništenje milionske mjenice

„MD Perić Company“ iz Bijeljine zatražila je sudskim putem poništenje mjenica izdatih kao obezbjeđenje za pozajmicu od milion KM koju je firma „Plants Global INC BH“ iz Zvornika dala kako bi bili izvedeni radovi na stambeno-poslovnom objektu „Agrokopa“ u Trebinju.

Republika Srpska 05.07.2016 | 22:44
Perić traži poništenje milionske mjenice
U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, gdje je danas održano još jedno pripremno ročište u ovom postupku, sudija Božana Gužvić konstatovala je da parnične stranke nisu postigle sporazum o drugačijem rješenju spora, osim sudskim putem.

Advokat „MD Perić Company" Risto Kojić u cjelosti je ostao kod tužbenog zahtjeva od 8. novembra 2013. godine, kada je tužba preinačena. On je predložio provođenje više pismenih dokaza i saslušanje direktora

„MD Perić Company" Mitra Perića i „Plants Global INC BH" Slavka Zekića.

Oni na narednom glavnom ročištu treba da se izjasne o međusobnom sporazumu, o popunjenim i blanko izdatim mjenicama, sa osvrtom na dospijeće mjeničnog potraživanja.

I advokat „Plants Global INC BH" Ognjen Avlijaš ostao je kod svih navoda iz odgovora na tužbu, kojim je osporen tužbeni zahtjev. On je predložio da se u materijalne dokaze uvrsti i analitička kartica tuženog sa novčanim iznosima u 2013. godini.

Obzirom da je u pitanju mjenični spor o valjanosti izdatih mjenica, sudija Božana Gužvić je glavnu raspravu zakazala za 19. septembar.

Pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini u toku je i spor u kome stranke imaju obrnute uloge i u kome se rješava po tužbi zvorničkog preduzeća radi naplate potraživanja koje je obezbjeđeno mjenicama koje su i predmet ovog spora.

U toku je i spor po protivtužbi „MD Perić Company", a u kojem je već donesena presuda na koju je izjavljena žalba.

Izvor: Capital.ba

Komentari / 2

Ostavite komentar
Name

Pravnik - Sudija

05.07.2016 18:17

Kad je u pitanju mjenični spor valjanost osnovnog pravnog posla se ne provjerava jer mjenica kao apstraktna hartija od vrijednosti nije vezana za osnovni pravni posao (ugovor). Kod mjeničnog spora trasant odnosno avalisti ako su mjenicu kao jemci avalirali mogu istaći određene mjenične prigovore kao npr: da mjenicu nisu potpisali, da je bjanko mjenica popunjena bez ovlaštenja, da je mjenično potraživanje nije dospjelo na isplatu, da mjenica prije tužbe nije podnošena na isplatu, prigovore oko kamatne stope, bitnih sastojaka na mjenici itd.itd. Ukoliko se protiv imatelja mjenice ne istaknu osnovani prigovori na mjenicu sud će uvijek donijeti presudu kojom će tuženoga obavezati na isplatu mjenične svote sa kamatnim stopama ako su bile u mjenici određene. Pored ugovorne kamate remitenta sleduje i zakonska zatezna kamata na ukupni mjenični iznos počev od dospjelosti mjenice na isplatu.

ODGOVORITE
Name

Ortak

06.07.2016 01:07

Ako pored prava bude i pravde Perić treba da pllati jer je dužan i jer je ucjenjivao ortaka.

ODGOVORITE