Gradiška opština koja se više ne zadužuje

Bez obzira na sve političke probleme, zbog kojih je u prethodnih godinu i po, bila u žiži javnosti, Opština Gradiška spada među ekonomski najstabilnije lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Tome u prilog ide i činjnica da je i prošlu godinu aktuelna opštinska vlast okončala sa suficitom od 1.270.000 konvertiblinih maraka. Za razliku od Vlade RS, koja joj je mnogo više odmogla nego pomogla, aktuelna vlast u Gradišci se nije zaduživala, već je uspjela vratiti značajan dio od blizu 45 miliona maraka dugova koliko je prethodna vlast do 2012. godine zadužila ovu opštinu.

Republika Srpska 04.06.2016 | 10:15
Gradiška opština koja se više ne zadužuje

O tome kako je ova opština i pored svih problema s kojima se suočila u prethodnom periodu uspjela zadržati stabilnost i uspješno servisirati obaveze, razgovarali smo sa  prvim čovjekom Gradiške Zoranom Latinovićem.

"Za razliku od nekih lokalnih zajednica koje imaju usvojen budžet, a nemaju raspoloživa sredstva u Gradišci je situacija obrnuta. Iako nemamo usvojen budžet, Opština redovno izmiruje sve mjesečne obaveze i po osnovu socijalnih davanja, stipendija, finasiranja budžetskih korisnika, plata, poreza, doprinosa... Rezultat je to ukupne aktivnosti koje smo vodili na planu stabilizacije budžeta u protekle tri godine, kako na planu racionalizacije tako i u nastojanju da pospješimo prihode koji su u nadležnosti lokalne zajednice tako da se budžetski okvir povećava", ističe Latinović. 

Kako kaže, sama činjenica da je opština  2015. godinu  završili sa suficitom od 1.270.000 maraka ukazuje na jedan domaćinski pristup. Zahvaljujući tome Opština Gradiška je zaključno sa 31. decembrom prošle godine otplatila preko 13 miliona maraka kreditnih i drugih obaveza, to, kaže načelnik, ukazuje da bi ovaj mandat aktuelna vlast mogla okončati sa vraćenih između 17 i 18 miliona maraka kreditnih i drugih naslijeđenih obaveza iz prethodnog perioda.

Besmisleno zaduživanje vodi u propast

Opština Gradiška je, ističe načelnik, pokazala da se jednim odgovornim radom može na svim nivoima vlasti zauzeti drugačija politika, da se može funkcionisati i sa vlastitim sredstvima srevisirati kreditne obaveze i stvarati perspektiva da se određena sredstva prevashodno usmjeravaju u podizanje privrednih kapaciteta i radnih mjesta, a ne u stvaranje i izmišljanje radnih mjesta i budžetske potrošnje i pravljenje deficita koji dalje prouzrokuje potrebu kreditnih zaduženja. To dalje vodi stvaranju pozicije Republike Srpske da joj sutra neki današnji finansijeri određuju reformski put i diktiraju način funkcionisanja.

"Nažalost, činjenica da se RS u ovom trenutku suočava sa istorijskom zaduženošću, da je evidentno da se ne mogu isplatiti niti penzije niti ostali budžetski rashodi bez emitovanja obveznica ili trezorskih zaspisa, ukazuje na činjenicu da Vlada nije spremna da ulazi u reformske procese i da će po svoj prilici MMF određivati i obim i dinimiku reformskih procesa koji će evidentno biti poprilično teški i bolni. Moramo biti svjesni da je, sve što je rezultat politike kreirane u proteklih deset godina, zasnovano na sredstvima od prodaje Telekoma, od prodaje državnog kapitala u preduzećima koja su prethodne generacaije stvorile, a da se deficiti pokrivaju na uštrb generacaija koje još nisu ni rođene. Takva politika ne daje nam ohrabrenja da RS može biti finansijski i ekonomski održiva", smatra Latinović

Projekti uprkos blokadi

Zbog političke blokade u kojoj se ova opština nalazi nakon prošlogodišnjeg neuspjelog pokušaja grupe odbornika okupljnih oko narodnih poslanika Slavka Dunjića i Zorana Adžića da uz političku podršku vrha Republike Srpske, pa i asistenciju policije preuzmu lokalnu vlast, Skupština opštine Gradiška nije zasjedala još od kraja 2014. godine zbog čega opština nema usvojen budžet za ovu godinu.

Gradiška će zbog toga, do kraja ovog mjeseca, funkcionisati na režimu "privremenog finansiranja", što joj omogućava nesmetano izvršavanje obaveza. Međutim, odluku o nastavku privremenog finansiranja, od 01. jula, odnosno usvajanju budžeta za 2016. na koji je Ministarstvo finansija, kao kontrolni organ dalo saglasnost, u skladu sa zakonom, bi trebao donijeti Okružni sud u Banjaluci. Opština je, kaže Latinović, već pripremila zahtjev koji se upućuje nadležnom sudu preko Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Na ovaj način bi se omogućilo normalno funkcionisanje ne samo uprave i budžetskih korisnika nego i finansiranje lokalnih izbora, za šta su predviđena neophodna sredstva.

Očekuje se da će kroz normalizaciju funkcionisanja organa lokalne vlasti u punom kapacitetu biti otvorene mogućnost za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata na teritoriji ove opštine. Neki od tih projekata su već u poodmaklim fazama realizacije, poput radova na sekundarnoj kanalizacionoj mreži. Nastavljaju se i biće urađeni značajni poslovi na izgradnji obilaznice koja bi uskoro trebala izaći do Žeravičkog puta sa završenim zemljanim radovima u dužini od oko tri kilometra.

Vrši se održavanje lokalne infrastrukture iako je prošle godine došlo do kašnjenja sredstava koja za održavanje puteva doznačavaju "Šume Srpske".

"U ovoj godini ćemo prema usvojenom programu asfaltirati određene lokalne nekategorisane puteve, a nadam se da ćemo na bazi ušteda stvoriti određeni prostor da uz sredstva građana u nekim dionicama pristupimo modernizaciji puteva. Udovoljeno je i našem zahtjevu da se inžinjerijski vod Oružanih Snaga BiH angažuja na održavanju lokalnih puteva, na čišćenju zapuštenih kanala... To bi trebalo na neki način da omogući jednu normalnu komunikaciju  i saniranje šteta  koje su posljedica, jednim dijelom, i poplava i obilnih padavina", ističe Zoran Latinović.

Smještena na obali rijeke Save, Gradiška spada u područja sa velikim rizikom od poplava. Zbog toga zašttita od ove prirodne nepogode predstavlja posebnu obavezu u životu lokalne zajednice.

"Prošle godine smo sa Vodama Srpske uspjeli sanirati tri velika klizišta, manja klizišta su se pojavila i nakon ovog visokog vodostaja rijeke Save, mislim da ćemo to u toku godine sanirati, a uradili smo i projekat gdje bismo trebali u samom slivnom području da rekonstruišemo odvodni kanal, odnosno da izvršimo njegovo  odmuljivanja. Već preko 25 godina nikakve aktivnosti na saniranju tog jednog veoma bitnog kanala u sistemu zaštite od poplava i zaštite od oborinskih voda nisu rađene".

Sportska dvorana – rupa bez dna

Sportska dvorana sa pratećim sadržajima na površini od cca 6.000 kvadrata, kapitalni je projekat započet za mandata prethodne lokalne vlasti. Velika obećanja iz Vlade RS i tadašnjih lokalnih struktura o brzom završetku ovog objekta ostala su samo obećanja. Dolaskom na čelo opštine nakon izbora 2012. godina, načelnika Zorana Latinovića i aktuelne vlasti, na svjetlost dana izašla je ona druga strana gradiškog "Skadra na Bojani".

"To je jedan od megalomanskih projekata koji smo zatekli u fazi potpuno nesređenih odnosa  sa privatnim partnerom "Niskogradnjom" iz Laktaša. Zatekli smo stanje sa neplaćenom  fakturom u iznosu od blizu 700.000 maraka. U međuvremenu uprava za indirektno oporezivanje pokrenula je postupak oduzimanja PDV broja Javnom preduzeću "Servicium" (investitor radova čiji je osnivač Opština, op.a) gdje je obračunato preko 600.000 konvertibilnih maraka neplaćenog PDV-a. Sa zateznom kamatom to je dostiglo cifru od preko 800.000 maraka. Moram reći da smo nakon brojnih razgovora, uspjeli regulisati problem sa PDV-om i dogovoriti da se odustane od blokade JP "Servicium" odnosno moguće blokade opštine kao osnivača tog javnog preduzeća. Istovremeno smo sa preduzećem "Niskogradnja" dogovorili da se dug prepolovi. Druga polovina ovog duga bi bio prilog "Niskogradnje" u prevazilaženju postojećeg stanja", kaže Latinović.

Međutim, suština problema oko izgradnje Sprotske dvorane jeste u čudnovatoj izmjeni projekta kojim je predviđena površina ovog objekta, preko noći, povećana gotovo tri puta.

"Ostaje otvoreno pitanje zašto je, nakon potpisivanja osnovnog ugovora sa privatnim partnerom o izgradnji dvorane na 2.260 kvadrata, projekat preko noći promijenjen i površina dvorane povećana na čak 6.000 metara kvadtratnih i to bez izvora finansiranja, bez rokova izgradnje, već na bazi obećanja iz Vlade RS da će nedostajuća sredstva za izgradnju na toj površini biti obezbijeđena. Istina, Vlada RS, je u 2012. godini doznačila 1,2 miliona maraka, dok je po procjeni građevinskih stručnjaka bilo neophodno između 4 i 5 miliona da bi se objekat stavio u funkciju" kaže Latinović.

Pritisnuti velikim kredintim obavezama i drugim dugovanjima koje su načelnik i aktuelna vlast zatekli kada su došli na čelo Gradiške, u protekle tri godine nisu imali nikakve mogućnosti za nastavak radova na megalomanskom projektu sportske dvorane. Od projekta se sigurno je, ipak neće odustati, jer to bi bila nesaglediva šteta za Gradišku. Načelnik je uvjeren da će ubrzo biti pronađeno rješenje za Sportsku dvoranu koja je više nego neophodna ovom gradu. Oni koji su započeli njenu izgradnju očito su imali i neke "drugačije" računice. Takva vremena, su, prema riječima prvog čovjeka Gradiške opštine, zauvijek iza nas.

Rezultati govore

Iako to zvanično još nije saopšteno, u Gradišci odavno nema dileme oko toga ko će biti kandidat Saveza za promjene za novog, starog načelnika ove opštine.

Latinovića ne interesuje ko će mu s druge strane izaći na crtu jer vjeruje da će građani Gradiške znati da prepoznaju šta je ko za njih i ovu sredinu radio u prethodnom periodu.

 "Očekujem da ćemo u narednom periodu kada se i pokrenu rokovi za kandidaturu i odborničkih lista i kandidata za načelnika ukupnu proceduru i objaviti, verifikovati i našu predizbornu platformu koja će opet biti nastavak onoga što smo definisali 2012. godine, u očekivanju da i građani prepoznaju naš trud i napor, da za razliku od republičkog nivoa vlasti, uvedemo neki novi odnos vlasti prema građanima i prema poslovima koje vršimo. Mislim da možemo reći da smo protekle tri godine, a evo nadam se i u ovoj četvrtoj godini mandata uradili i većinu poslova koje smo i obećali građanima".

Realizovani projekti koje načelnik posebno ističe odnose se prije svega na riješeno pitanje Toplane, povezivanje 20 sela Lijevča i Potkozarja na gradski vodovod, izgradnja sekundarne kanalizacione mreže na koju će se priključiti oko hiljadu domaćinstava čime će dodatno biti zaštićeno vodoizvorište u Žeravici, već pomenutu obilaznicu i druge projekte.... Cilj je i, kako ističe, da se kroz smanjenje administracije i povećanje efikasnosti kroz različite projekte omogući kvalitetniji život svim stanovnicima Gradiške.  Slika ove opštine je popravljena i kada su u pitanju međunarodni donatori.

"Gradiška je jedina opština u Bosni i Hercegovini koja je prošla tri najznačajnija projekta koja finansiraju strani donatori. Tu je projekat razvoja uloge mjesnih zajednica, projekat lokalnog integrisanog razvoja koji je fokusiran prema privredi i takozvani MEG projekat, za koji bi trebali da, kada je u pitanju infrastruktura, polovinu sredstava obezbijedi Opština, dok bi druga polovina bila obezbijeđena iz donatorskih fondova. U prošloj godini je preko 800 hiljada maraka donatorskih sredstava uloženo u različite socijalne projekte. Cilj nam je da se popravi životni standard ljudi, pogotovo onih najugroženijih kategorija, kako povratnika, tako i raseljenih lica, da ih ekonomski koliko toliko osnažimo da mogu živjeti od svoga rada". ističe načelnik Latinović

Poseban akcenat, načelnik, stavlja na podizanje privredne aktivnosti prema agroindustrijskoj zoni u Novoj Topoli, gdje su za tri prethodne godine pronađeni investitori koji bi kroz realizaciju biznisplanova trebali da otvore oko 630 novih radnih mjesta.

Autor: Miljan Kovač

Izvor: Impuls

Komentari / 70

Ostavite komentar
Name

Градишка

04.06.2016 10:20

Браво начелниче, показао си како се домаћински води општина коју је црвена банда уништавала годинама. Напријед до побједе.

ODGOVORITE
Name

Milojko

04.06.2016 10:24

Bravo Gradiška, i pored ignorisanja vlasti uspjeli ste mnogo. Samo tako nastavite. Srečno.

ODGOVORITE
Name

Nikola

04.06.2016 10:26

Svaka čast.Zoran Latinović je svjetla tačka.Živio Zorane.

ODGOVORITE
Name

Gradiska

04.06.2016 10:32

Sve čestitke načelniku Zoranu Latinović.Najbolji načelnik u RS.

ODGOVORITE
Name

Dunjic

04.06.2016 10:35

Izvini Zorane,ja sam kriv.

ODGOVORITE
Name

Najjači smo

04.06.2016 10:37

Još jedan dokaz da je Gradiška neosvojiva tvrđava za SNSD mafiju i njihove kupljene papke. Naprijed Zorane!!!

ODGOVORITE
Name

Mihajlovic

04.06.2016 10:37

Znam da nemam sanse protiv tebe.Izvini Zoka,nisam ja kriv,moj sef je kriv.

ODGOVORITE
Name

VRS

04.06.2016 10:40

Da je REPUBLICI SRPSKOJ vise ovakvih ljudi gdje bi nam bio kraj. Svaka podrska Zoranu Latinovicu pravom domacinu i EKONOMISTI

ODGOVORITE
Name

Gradiska uz Zorana

04.06.2016 10:42

Svi smo uz tebe Zorane.

ODGOVORITE
Name

Knez

04.06.2016 10:44

Svaka cast nacelnice samo naprijed izbori su vasi ubjedljivo!!!!

ODGOVORITE
Name

Z. Adžić

04.06.2016 10:45

Možda bi ja pobijedio ali Dunjić sve uprska. Otkud sam znao da mu je stranka falsifikat !?

ODGOVORITE
Name

Bl

05.06.2016 10:15

Ti si vjeciti falsifikat

Name

Amarela(Mihajlovic)Stanic

04.06.2016 10:50

Hocu upravni odbor.......

ODGOVORITE
Name

Mladjo

04.06.2016 10:57

Puna podrska Nacelniku Latinovicu, zna sta radi, odgovorno i domacinski vodi Opstinu Gradiska ka napretku i prosperitetu!!!

ODGOVORITE
Name

Kragulj

04.06.2016 11:06

Lako je vama i mi bi pobijedili na izborima da imamo ovakvog kandidata umjesto.

ODGOVORITE
Name

Stanovnik

04.06.2016 11:12

Jeste da je to moglo i bolje, ali kada od republicke vlasti nisu dobili ni marke jer nije SNSD na vlasti u ovoj opstini, da bivši stranacki ljudi, tj. sadasnji Izvorni SDS stalno rade protv njih i da im je skupstina blokirana 2 godine, dobro su ljudi i uspjeli, mislim da u iducem mandatu ako pobjede tek mogu odraditi posla.

ODGOVORITE
Name

Gradski

04.06.2016 11:14

Samo da nije megalomanski SNSD, u Gradisci bi ostao samo goli beton na rasvjeti, poslije njih.

ODGOVORITE
Name

Tomo

04.06.2016 11:25

Ovo sto sam procitao,a i cuo je doboljno da podrzim Latinovica.

ODGOVORITE
Name

Blizu Gradiske

04.06.2016 11:31

Samo jos da je SO zasjedala u ovoj godini ja bih prihvatio vas rad, ali odbornici nisu sjeli u klupe preko dvadeset mjeseci. Za to je veliki minus i ne znam da li se to mozda smatra ispjehom i dobrom politikom.

ODGOVORITE
Name

Ure

04.06.2016 12:55

Krivac za neodržavanje sjednica SO-e ja na 17 odbornika (SNSD, ISIL i DNS) SO koji su na nelegalan nacin sazvali sjednicu SO-e i doveli do blokade SO-e.

Name

Нова Топола

04.06.2016 11:36

Само напријед начелниче Топола је уз тебе!

ODGOVORITE
Name

Turjak

04.06.2016 11:44

Turjak je uz tebe Latinovicu.Do pobjede.

ODGOVORITE
Name

Senjak

04.06.2016 11:47

Citav Senjak je uz Vas cestiti nacelnice.

ODGOVORITE
Name

Centar

04.06.2016 11:48

I mi smo uz Latinovica.Nikada vise necemo glasati za snsd i dns.

ODGOVORITE
Name

Gradiska

04.06.2016 13:21

Niste nikada ni glasali za DNS, ne izmisljajte. DNS je imao glasove u Brestovcini, Seferovcima, Masicima, Rovinama i Kozincima. Glasali ste samo za SNSD. Necu nista reci protiv Latinovica, dobar je covjek. Ali je on jedini koji u zadnjih 26 godina vlada a da nema vecinu. Pametnom dosta.

Name

Centar

04.06.2016 13:45

Necemo nikada vise glasati za Dns,glasali smo mi iz centra ali nikada vise.Vas Malešević je pokazao kakav je covjek.Nikada vise za vas iz za SNSD.

Name

Centar 1,2,3

16.06.2016 13:56

Centar je uz SNSD, spameri, pogledajte rezultate republickih izbora...ha ha...bas me nasmijaste.

Name

Stočara

04.06.2016 11:51

Hvala Vam mnogo za sve sto ste uradili.Mjestani Stocare ce glasati za Vas i SDS.

ODGOVORITE
Name

svaka cast

04.06.2016 12:02

Gradiska ima nacelnika Latinovica!!!

ODGOVORITE
Name

Goran

04.06.2016 12:05

Sta je sa Dunjicem koji je prevario glasace na izborima 2014g,koji se kleo u boga da nikada nece otici Mili pod skute,a otisao je. Koji je to prevarant,sada mu je ostalo da laze djeci!!!

ODGOVORITE
Name

Pjanic

04.06.2016 13:08

Zabranili izvornu,sta cu sada!!!

ODGOVORITE
Name

Imovinski karton Dunjica

04.06.2016 13:14

2 stana u Beogradu,2 stana u Gradisci,kuca u Crnoj Gori,Vikendica u Podgradcima,privatna bolnica u Gradisci vrijedna preko milion maraka,stan u Banjaluci,vozila u vrijednosti 300 hiljada km.

ODGOVORITE
Name

Bolnica

04.06.2016 13:34

Dunjicu sta ste uradili pokojnom dr Avramu,sto ne kazete narodu? Gdje ste bili od 1991 do 1996,jeste mozda bili u ratu?

ODGOVORITE
Name

DOM ZDRAVLJA

04.06.2016 13:38

Mihajlović je ostetio Dom zdravlja za 700 hiljada km,uz Dunjicevu pomoc.

ODGOVORITE
Name

mani

04.06.2016 13:48

Bravo Latinovicu i ostali skidam kapu pravo domacinski podrzani ste i sa razlogom samo naprijed do pobjede ne moze vam niko nista ali ja bi malo ubacio kalderu i dao fotelju Adicu I Dunicu papku oni su maheri za budzet pogotovo kad je pun ali malo sutra mislim da su isp....i

ODGOVORITE
Name

Elektro

04.06.2016 13:56

Adzic prodaje trafo stanice.To je Dunjic govorio pred izbore a sada se grle i ljube.Jedan za drugog su javno govorili najgore stvari a sad dobri prijatelji.Pitajte Adžića sto ga 80 % SNSD-a ne podrzava.?

ODGOVORITE
Name

Gradiska Selo

04.06.2016 15:13

Brojanica i Trafostanica su dva okorjela bandita

Name

Milovan

04.06.2016 14:19

Citam ove komentare,nisam mislio izaci na izbore,ali sada cu izaci i glasati za Latinovica i za SDS.Odlučio sam tako jer vidim sta narod pise.

ODGOVORITE
Name

Lazo

04.06.2016 14:48

Gdje je taj Mihajlovic zivio prije rata? Cini mi se da njemu nesto fali,po domu zdravlja postavio svoje slike.

ODGOVORITE
Name

Slavko

04.06.2016 15:33

Ja sam samo vrtio brojanice, a Adžić je obrtao trafostanice

ODGOVORITE
Name

DOM ZDRAVLJA

04.06.2016 15:35

Gospodine Lazo,Mihajlović nije zivio u RS.U Gradisku je dosao prije par godina.

ODGOVORITE
Name

Тихомир Михајловић

04.06.2016 15:53

Тихомир Михајловић је у Градишку дошао 22. Јануара 2000. године.

Name

DOM ZDRAVLJA

04.06.2016 17:53

Nije tacno da je dosao 2000. godine.Poslije je došao.

Name

DOM ZDRAVLJA

04.06.2016 18:13

Mihajlović je dosao poslije 2000- te godine u Gradišku.

Name

Gradoska

04.06.2016 15:51

Ko je Sanja Dodik u domu zdravlja?

ODGOVORITE
Name

Nenad

04.06.2016 17:45

Ma neka zena,pojma nema.Dobila posao preko Dunjica i Mihajlovica.

Name

Milan Đunić

04.06.2016 16:07

Zoka, hoću li dobiti otkaz kad izgubiš u Oktobru?

ODGOVORITE
Name

Predsjednica UO Doma zdravlja

04.06.2016 16:33

Meni je baš cool u ovom Upravnom odboru mogu li ovdje ostati i nakon izbora? Mi i onako ne idemo na izbore?

ODGOVORITE
Name

Tvoj muz

04.06.2016 17:44

E zeno moja.

Name

Amarela- Mihajlovic

04.06.2016 17:36

Ti nisi ni za sela a kamoli za upravni odbor.

ODGOVORITE
Name

Naprijed

04.06.2016 17:54

Naprijed Zorane, pobjeda je zagarantovana!

ODGOVORITE
Name

PDP Gradiska

04.06.2016 18:18

Zorane PDP je uz Vas.

ODGOVORITE
Name

SNS je uz Zorana

04.06.2016 18:20

Mi smo uz vas.

ODGOVORITE
Name

NDP

04.06.2016 18:20

I mi smo uz Zorana.

ODGOVORITE
Name

SDS Gradiska

04.06.2016 18:24

Vaš SDS je uz Vas.

ODGOVORITE
Name

privatni preduzetnik.

04.06.2016 19:35

Ne mogu vjerovati sta sve pise. Kako je sve u Gradisci dobro I domacinski. Pa zar dvije gidine nema skupsnske sjednice. Plate uredne I odbornicke Boze sidji pa vidi sto rece Isus ne znaju sta rade.

ODGOVORITE
Name

Andrej

04.06.2016 19:46

Pa kad su Dunjic,Adžić i Malešević blokirali skupštinu.Zato je nema.

Name

nas a valja...

04.06.2016 19:46

Kada covjek procita ovaj teks ucini mu se da je nemoguce ali nije tako....sve napisano je istina, kazu. Dobri poznavaoci prilika u Gradisci znaju da Latinovic uz podrsku malog kruga saradnika istrajno pokusava pricu o propalom i zaduzenom pretvoriti u pricu ciji pozitivan ishod u krajnjem svi i ocekuju. Ako se pita kako se od prezaduzene opstine moze stvoriti prosperitet odgovor po meni lezi u dvije cinjenice. Prva je da sam Latinovic nije gramziv i ne uzima novac iz kase...sprovodi legalne nabavke i sprovodi rezim apsolutne racjonalizacije svih troskova. Ono drugo, po meni cak i vaznije jeste cinjenica da PARTIJSKE DRUGOVE drzi podalje od opstinske kase. Koliko je bio u tome dosledan vidljivo je iz cinjenice da je OTAC PARTIJE, VELIKI GURU dr Dunjic morao podviti rep i otici praznih dzepova. Zamjericu Latinovicu na malom ucescu u SVAKODNEVNIM STVARIMA, malo sjedi po kafanama i ne pije sa obicnom rajom. Neko bi rekao nije za male i obicne stvari. Fasciniran sam podatkom, cjenim da je tacan, da je vracena znacajna suma po svemu bespotrebnih zaduzenja. Ako je to tacno ocekujem da Latinovic izadje sa novim krugom kapitalnih investicija. Pozdrav Latinovicu od akademske zajednice ...

ODGOVORITE
Name

Milos

04.06.2016 20:07

Sta misle gradjani Gradiske zasto su Dunjuc, Adjic,Malesevic i pojedini odbornici(papck) krenuli u rusenje vecine? Da li su to radili zbog gradjana ili licnog iteresa? Ko tacno odgovori sledi bogata nagrada!

ODGOVORITE
Name

Željko BL

04.06.2016 20:25

Mene je g. Latinović zadivio kako je rješio pitanje Toplane u Gradišci. Kako kazu građani, ne pamte da su se ikad tako ogrijali u svojim stanovima. Otkačio je mazut-sisače budžeta i prebacio se na biomasu. To treba uraditi i u Banja Luci. Drugo, primjetim da se vodi stroža kontrola naplate parkinga. To je za pohvalu, jer čemu naplata i parkomati. Ili naplacuj kako treba ili nemoj uopste!

ODGOVORITE
Name

TITO

04.06.2016 20:32

Gospodo moja vi sto se gurate u fotelje i u upravne odbore sto placate pojedine odbornike i isplacujete sebi sredstva kako vam se cefne vi ste pravi za vas treba glasati , sto kupujete fakultete da ostanete na funkciji vi ste pravi, treba da vas je smarota da uopste se pojavljujete u nekom kontekstu price bilo kakve Gospodo SRAMOTA ustvari vi ne znate sta znaci ta rijec pa vas ne dotice, sramota vas teba da bude da svaki 7 dana sijedite u Topoli a znate gdje i pravite racune od 3500 km a pojedine porodice sa gradiske opstine nemaju krov nad glavom i da naj zalosnije od svega Obecavate radna mijesta zalosno tj. ima posla za tatine sinove, a za dijecu poginulih boraca nema jer oni nemaju tatu hvala i sramotite se...

ODGOVORITE
Name

za milos

04.06.2016 20:37

Pa covjece opstina na rejtingu poz posluje vraceno 13 mil kredita opstina ustabilila budet poz poslovala za proslu godinu nije u tzv.crvenoj zoni tek sada moze dizat i kredite za razvoj. E sad bi na to sve valjalo sjesti na fotelju o sve to pokrasti na to su isli smisljeno to ti je moj odg...

ODGOVORITE
Name

Zoran

04.06.2016 23:14

Slavko dragi prijatelju kad ces mi platiti 23 000 KM za ulicu sto sam asvaltirao u kozincima , vjerovao sam ti na datu rijec da ce to tvoja firma vellmedik platiti i uradio sam sve sto si trazio od mene a sad me ne poznajes i nikako mi te novce ne uplacujes , gdje ti je dusa

ODGOVORITE
Name

Grubesic

04.06.2016 23:20

Mihajlovicu prevarante kad ces mi dati mojih 17 000 km , sto sam nasipao puteve po selu kozara , stalno vices da ces mi dati kad postanes direktor doma zdravlja a od toga nema nista , sta ces mi sad lagati prevarantu jedan

ODGOVORITE
Name

Gradiska za Adzica

16.06.2016 13:52

Joj, narucenih spamera, pa mora Latinovic imati suficit kad ne ulaze ni u sta, a nije se zaduzio, ali je prodao Toplanu. Toliko o domacinskom poslovanju. Mozete se ovdje potpisivati svi kao SNSD ili DNS, ali Latinovic ce u oktobru bizi zgazen tako da ce poslije oktobra biti politicki mrtav. Sam je svojim oponentima uradio kampanju, ne moraju nista ni da rade.

Name

SNSD u srcu

04.06.2016 23:55

Mi iskreni stari članovi SNSD-a radije ćemo glasati za Latinovića jer je dokazao da je pošten i sposoban čovjek za razliku od ovih Dunjićevih poslušnika koji su uzrpirali SNSD u Gradišci na čelu sa ovim starim SDS-ovcem i Dunjićevom marionetom Adžićem.

ODGOVORITE
Name

DNS Gradiška

04.06.2016 23:57

Većina članova DNS Gradiška će glasati za Zorana Latinovića s kojim smo kao stranka imali vrlo korektne odnose dok nas ovaj prevejani lisac Mlašević sve zajedno nije prodao za svoju fotelju u Vladi.

ODGOVORITE
Name

TITO

05.06.2016 00:06

Opstinu ko god da vodi samo nemoj da bude predsednik skupstine nepismen covjek ne znam recenicu da sastavi da ne zapne. Latinovic covjek se izgubio u svom domacinskom vodjenju vracam kredit trpam u džep po osam 8000 KM domacinski nema sta.Gospodo moja j domacini ala vam džezva jos kad ste onog Masica uz sebe zavezali i on vam odlucivao za vecinu onda nema staa Covjek kupio fakultet kupio osnovnu skolu pa cak i srednju koju je navodno zavrsio 1971 u banjaluci hahahaha a dobro je poznato Da je skolu napustio u drugom razredu osnovne skole koju je pohadjao u Brezik Lamincima kod Mackica hahahaha Bravo

ODGOVORITE
Name

RE: Tito

05.06.2016 12:27

Svašta ti znaš, samo ne znaš koliko miliona su maznuli Adžić i njegova bagra koja takve kao što si ti kupuje za deset maraka. Jadniče...

Name

Zoran Latinovic

16.06.2016 13:58

Ma hvala vam na podrsci, ja sam se trudio domacinski da vodim, ali se bojim da padam kao satelit u oktobru bas zbog tog domacinskog poslovanja i savjetnika iz Bijeljine i Njemacke. Da sam bar znao tatu slusati.

ODGOVORITE