Karadžić osuđen na 40 godina zatvora!

Sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo je prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Republika Srpska 24.03.2016 | 16:00
Karadžić osuđen na 40 godina zatvora!

Karadžić je prvostepeno proglašen krivim za genocid u Srebrenici, dok je oslobođen optužbi za genocid u sedam opština, tokom rata u BiH od 1992. do 1995. Po preostalih devet tačaka, Karadžić je proglašen krivim za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dijela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca. Ta krivična dijela kvalifikovana su kao zločini protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata.

Prvi predsednik Republike Srpske snosi odgovornost za genocid u Srebrenici, ima individualnu odgovornost za zločine protiv čovječnosti, ubistva i kršenje zakona i običaja ratovanja u sedam opština, naveo je Sud.

Takođe, vijeće smatra da Karadžić snosi odgovornost za udruženi zločinački poduhvat tokom opsade Sarajeva, za udruženi zločinački poduhvat otmice pripadnika snaga UN. Vijeće nije zaključilo da je postojala genocidna namjera kod optuženog i ostalih u udruženom zločinačkom poduhvatu, niti kod fizičkih počinilaca zločina. Nije moglo da izvede ni zaključak da je počinjen genocid ni na osnovu obrasca počinjenog zločina.

"Nije se uvjerilo da je postojala namjera da se unište grupe bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata. Nema dokaza da je u sedam opština počinjen genocid", rekao je Kvon.

Pogledajte reakciju Radovana Karadžića:

Pogledajte kako je teklo izricanje presude: 

15:40 Radovana Karadžića je Pretresno vijeće osudilo na 40 godina zatvora! Oslobodivši ga krivice po prvoj tački optužnice za genocid u sedam opština. Međutim proglasili su ga krivim po ostalih 10 tačaka optužnice.

Karadžić je proglašen krivim za "genocid pod tačkom dva, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu" tokom rata u BiH.

Presudu je donijelo Prvostepeno vijeće Tribinala kojim predsjedava južnokorejski sudija O-Gon Kvon, a članovi su sudija Hauard Morison iz Velike Britanije i sudija Melvil Ber iz Trinidada i Tobaga.

15:46 Vijeće sada prelazi na obrazloženje kazne.

15:35 Na osnovu sveukupnih dokaza Pretresno vijeće je zaključilo da je optuženi Radovan karadžić dijelio zajednički cilj sa Mladićem, Bearom i Popovićem, da svi vojnosposobni muškarci među bosanskim muslimanima budu pobijeni. Međutim on se ne može smatrati odgovornim za ubijanja prije tog trenutka.

Optuženi je bio jedina ličnost koja je imala moć da spriječi događaje u Srebrenici, ali on je to propustio da spriječi. Vijeće je uvjereno da se optuženi saglasio sa dijelom plana za ubistvo zarobljenika pa nije ni intervenisao kako bi zaustavio ubijanje.

15:30 Vijeće sada prelazi na Karadžićevu odgovornost u svim događajima u Srebrenici.

15:20 Pretresno vijeće je zaključilo da su Srbi imali namjeru da unište muslimane u Srbrenici.

"Karadžić je naredio da se stvore uslovi totalne nesigurnosti i nesnošljivost života mještana u Srebrenici. Restrikcije humanitarne pomoći, što je dovelo do nepodnošljivih uslova. Komandant drisnkog korupa Živanović je izdao naređenje da se napada Srebrenica, kako bi se enklava smanjila samo na veličinu grada."

Karadžić je saznao da postoje povoljni uslovi za napad, naredio je zauzimanje Srebrenice. Grad je pao u ruke bosanskih Srba. Oni su pozvali sve one koji su ostali da napuste grad, navodi Vijeće.

15:10 Sudsko vijeće je konstatovalo da je muslimansko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti opštinu Srebrenicu, te da je to bilo plansko iseljavanje muslimanskog stanovništva iz te opštine.

15:05 Počelo je obrazlaganje presude za dešavanja u Srebrenici.

14:53 Od nastanka udruženog zločinačkog poduhvata koji se odnosio na Sarajevo bio je obaviješten o incidentima u tom gradu, ali nije se postarao da prestanu napadi na civile. Optuživao je Muslimane i skretao pažnju sa tih postupaka. Nije učinjen ni jedan jedini pokušaj da se krivično gone vojnici SRK koji su gađali civile u Sarajevu.

14:51 Vijeće zaključuje da je Karadžić značajno doprinijeo tom planu i pomagao Ratku Mladiću u njegovoj strategiji u Sarajevu.

14:49 Pretresno vijeće konsatuje da je postojao zajednički plan i da je potekao od političkog i vojnog rukovodstva Srba. Cilj je bio širi teror prema civilnom stanovništvu. Nesporno je da je ovaj plan uključivao ubistva, teror i napad na civile.

14: 48 Neprekidnost granatiranja civilnog stanovništva i veliki broj žrtava u gradu Sarajevu ne mogu se objasniti činjenicom da je u gradu bio rat, navelo je vijeće. Političko i vojno rukovodstvo Srba priznavali su i naglašavali vađnost Sarajeva za borbu Srba

14.43 - U zaključku vezano za opštine, optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje, zaključilo je Veće.

"Namjera jedinica Sarajevsko-romanijskog korpusa je bila da gađaju civile i koriste prekomjernu vatru", kazao je Kvon. Vijeće je proglasilo krivim jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa za sve tačke osim za tri, dodao je on.

Pod tačkom jedan, tvrdi se da su u sedam opština pripadnici zaštićenih grupa bili ubijani i podrgavani teškim povredama.

14:31 Veće pak nije moglo da utvrdi da je postojala genocidna namera. Nema dovoljno dokaza veće da utvrdi bez sumnje da je genocid počinjen u tim opštinama.

14: 30 Karadžić je mogao predvidjeti progoni mučenje nesrpskog stanovništva. Optuženi snosi individualnlu krivičnu odgovornost za progon,istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje i za ubistvo

Sudija je naveo da Veće nije zaključilo da je postojala genocidna namera po prvoj tački optužnice, koja se odnosi za genocid u sedam bosanskih opština, kod optuženog, ostalih u udruženom zločinačkom poduhvatu, niti kod fizičkih počinilaca zločina.

“Veće nije moglo da izvede zaključak da je počinjen genocid ni na osnovu obrasca počinjenog zločina. Nije se uverilo da je postojala namera da se unište grupe bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata. Nema dokaza da je u sedam opština počinjen genocid“, rekao je Kvon.

Prvi deo presude, kako je rekao sudija Ogon Kvon, odnosi se na zločine u 20 opština. Od marta 1992. godine, kako je rekao, srpske snage preuzele su vlast i tokom tog perioda imale su "organizovan i jasan nacrt zločina“ protiv nesrpskog stanovništva.

"Srpske snage su ubile mnoge Muslimane i Hrvate tokom napad. Žrtve su streljane i u zarobljeništvu. U drugim slučajevima, žrtve su premlaćene nakon čega su umirale", rekao je Kvon.

Sudija je potom dodao da je optuženi bio od vitalne važnosti u promovisanju paralelnih državnih, vojnih, policijskih i političkih struktura kako bi se sproveo cilj udruženog zločinačkog poduhvata da se bosanski Muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone sa teritorija na koja su Srbi polagali pravo.

Predsjednik Sudskog vijeća Haškog tribunala južnokorejski sudija O-Gon Kvon upravo daje osnovne informacije o suđenju Karadžiću prije nego počne čitati presudu.

"Čak 499 dana je Veće saslušavalo 434 svedoka, pored toga Veće je primilo dokaze 152 svedoka u pisanom obliku, 11.469 pisanih dokaza na više od 48.000 stranica", rekao je sudija O-Gon Kvon koji presedava sudskim većem

Karadžić, koji je bio i lider Srpske demokratske stranke, osumnjičen je u dve tačke za genocid u Srebrenici i još sedam bosanskih opština, tokom rata u BiH 1992-95.

U preostalih devet tačaka, optužnica ga tereti za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje medjunarodnih talaca. Ta krivična dela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata.

14:00 U sudnici je počelo predstavljanje odbrane. Svi koji će uživo pratiti izricanje presude zauzeli su predviđena mjesta u sudnici broj 1, prema najavama iz Haga moglo bi da traje sve do 16 i 30.

13:30 Radovan Karadžić dovezen je u zgradu Tribunala negdje oko 13:30.

Presudu Karadžiću izriče Sudsko veće kojim predsedava Ogon Kvon iz Južne Koreje.

U završnoj riječi, u oktobru 2014. godine, tužilaštvo je zatražilo da Karadžić bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i kažnjen doživotnim zatvorom, dok je Karadžić, koji se branio sam, tražio da bude oslobođen krivice.

Karadžić je uhapšen u julu 2008. godine, a tereti se za "genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu" tokom rata u BiH.

Suđenje mu je počelo zvanično u oktobru 2009. godine, a završeno je 2014.

Tokom suđenja zvanično se branio sam – bez advokata, ali uz pomoć stručnog pravnog tima.

Izvor: BN TV/ Agencije