Javna rasprava o upravljanju vodama

U Brčkom je danas vođena stručna javna rasprava o Prednacrtu Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Save za područje 
distrikta.

Republika Srpska 11.03.2016 | 21:05
Javna rasprava o upravljanju vodama

Projekat je kroz IPA program iz 2011. podržala Evropska Unija, a planovi se rade u saradnji s resornim ministarstvima entiteta i distrikta za period od šest godina i usklađeni su sa okvirnom Direktivom o vodama Evropske unije.

Suština Plana upravljanja vodama finansiranog iz IPA programa sa 2,3 miliona evra, podrška je jačanju kapaciteta institucija entiteta i distrikta u sektoru voda, rečeno je na javnoj raspravi u Brčkom.

Uz usklađivanje zakonodavstva sa evropskom direktivom, planska dokumentacija i strategije s programima mjera za narednih šest godina, usmjereni su na održivo, racionalno i ekonomično korišćenje voda, zaštitu od poplava i naročito ekološku zaštitu, naglasio je rukovodilac projekta Senad Pločo.

„Upravljanja vodama je na nivou entiteta i distrikta, a međudržavna saradnja je u nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na svim nivoima iskazan je visok stepen saradnje, jer je svima jasno da vode ne poznaju administrativne granice. Kritičari svega naći će u planovima puno mana, ali su oni rađeni po strogim zahtjevima EU među kojima su tarifni sistem i sektor ekološke zaštite koji su složeni i zahtjevni“, naglasio je Pločo.

Stručne javne rasprave o upravljanju vodama najavljene su do kraja marta u Odžaku, Bijeljini, Travniku, Banjaluci, Sarajevu i Istočnom Sarajevu, nakon čega će konačni predlozi planova biti upućeni u parlamentarnu proceduru entiteta i Brčko distrikta.

BN TV

Komentari / 0

Ostavite komentar