Skupština o energiji, obrazovanju, vinu...

U Banjaluci će danas biti nastavljena Peta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem Prijedloga zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Republika Srpska 08.09.2015 | 08:00
Skupština o energiji, obrazovanju, vinu...

Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o advokaturi, o vinu, o jakim alkoholnim pićima, o izmjenama Zakona o eksproprijaciji, o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, te o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Biće razmatrani nacrti zakona o prevozu opasnih materija, o metrologiji u Republici Srpskoj, o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji, o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi.

Parlament Srpske razmatraće nacrt strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015. do 2024. godine, konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2014. godinu, te izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za prošlu godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju Radio-televizije Republike Srpske za 2013. i 2014. godinu, te plan rada za 2015. godinu.

Biće riječi i o godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2014. godinu, te izvještaju ombudsmana za ljudska prava BiH o pojavama diskriminacije u BiH za 2014. godinu.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Komentari / 0

Ostavite komentar