Loši krediti Banke teški više od 30 miliona KM

U negativnom revizorskom izveštaju o poslovanju Banke Srpske za 2014. godinu navodi se, između ostalog, da je banka na kraju prošle godine potraživala 166,5 miliona KM po plasiranim kreditima.

Republika Srpska 28.08.2015 | 08:23
Loši krediti Banke teški više od 30 miliona KM

Ono što je sporno su takozvani loši krediti koji prelaze iznos od 30 miliona KM, a za koje moraju postojati sredstva u rezervi banke, koja trenutno ne postoje, a što direktno ugrožava opstanak banke.

Zbog toga je Agencija za bankarstvo Republike Srpske i naložila hitnu dokapitalizaciju banke u roku od 45 dana ili će banka otići u likvidaciju.

Revizori ističu da je rukovodstvo banke pogrešno prikazalo i prihod od kamata na plasirane kredite u vrednosti od 2,3 miliona KM za koje je revizor ocenio da postoji velika verovatnoća da neće biti naplaćeni, te da se ne mogu priznati kao prihodi.

Nadalje, revizija je utvrdila da Uprava Banke nije umanjila vrednost naplativosti kredita u iznosu od 11,3 miliona KM. Osim toga, klijenti banke su osporili njena potraživanja za plasmane u vrednosti od 2,4 miliona KM, a revizori su ocenili da je zbog nenaplativosti tih kredita Banka potcenila svoje rashode za blizu dva miliona KM.

Negativno revizorsko mišljenje usledilo je i jer je rukovodstvo banke prikazalo da je u hartije od vrednosti u inostranstvu uložilo 2,6 miliona KM, ali je revizor utvrdio da Banka Srpske nema validne dokaze o vlasništvu nad tim hartijama zbog čega je trebalo da izvrši smanjenje vrednosti ulaganja u kompletnom iznosu.

Iako se protiv nje vode sudski sporovi u vrednosti 7,7 miliona KM, banka je za sporove formirala rezervu od samo 138.000 KM, navode nadalje revizori.

GUBICI

Banka Srpske je imala potraživanja po plasmanima od dva pravna lica od 13,7 miliona KM kojima su, prema saopštenju Agencije za bankarstvo Srpske od 23. decembra 2014, blokirani računi kao neurednim dužnicima Bobar banke. Ispravka potraživanja Banke po navedenim blokiranim plasmanima je 2,6 miliona KM, upozorio je revizor.

Banka je po propisima trebala ispraviti potraživanja u kompletnom iznosu od 13,7 miliona, a ne samo 2,6 miliona, odnosno banka je trebala prikazati dodatni minus od 11,1 miliona KM.

Izvor: Večernje novosti

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

baš baš

28.08.2015 08:40

Ovi klipani ne znaju računati nego samo na milione. 5cm debele rešetke će ih konačno zaustaviti.

ODGOVORITE