Data saglasnost na projekat „Gornja Drina“

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o izboru strateškog partnera za realizaciju projekta hidroenergetskog sistema "Gornja Drina" i na ugovor o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korišćenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva rijeke Drine.

Republika Srpska 08.11.2012 | 04:06
Data saglasnost na projekat „Gornja Drina“
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o izboru strateškog partnera za realizaciju projekta hidroenergetskog sistema "Gornja Drina" i na ugovor o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korišćenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva rijeke Drine. Projekat hidroenergetskog sistema "Gornja Drina" obuhvata izgradnju četiri hidroelektrane "Buk Bijela", "Foča", "Paunci" i "Sutjeska" instalisane snage oko 237,9 megavata, a procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 450 miliona evra. Ugovorom o strateškom partnerstvu definisan je odnos vlasništva od 60 odsto za njemačku kompaniju RVE /RWE/, a 40 odsto za "Elektroprivredu Republike Srpske" u zajedničkoj kompaniji. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da se realizacijom ovog projekta neće privatizovati državni kapital. Mazalica je istakao da strateški partner ispunjava sve uslove za realizaciju hidroenergetskog projekta „Gornja Drina“. Poslanici opozicionih stranaka smatraju da se realizacijom ovog projekta privatizuje "Elektroprivreda Republike Srpske". Opozicija navodi da se prirodna bogatstva Republike Srpske moraju sačuvati i da se njihova eksploatacija mora zakonski regulisati. Usvojen je Zakon o uslovima i postupku verifikacije opštih obaveza Srpske, kojim se precizira da se pod opštim obavezama podrazumijevaju obaveze propisane Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske. Parlament Srpske usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti naziva Republike Srpske, kojim se ovaj zakon usaglašava sa Zakonom o republičkoj upravi. Usvojen je i Zakon o igrama na sreću, kojim se uređuju sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, kao i nagradnih i zabavnih igara. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, kojim se uređuju oblici zlostavljanja na radu, obaveze poslodavaca za preventivno djelovanje i postupci za njegovo sprečavanje kod svih poslodavaca, bez obzira na karakter vlasništva i oblik organizovanja. Usvojena je Informacija o provođenju člana 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se obezbjeđuje proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa ostalih u organima jedinica lokalne samouprave. Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost na Poseban privatizacioni program Akcionarskog društva "Krajinapetrol" Banjaluka, kojeg čini paket od 5.865.136 akcija u vlasništvu Akcijskog fonda Srpske. Ovaj paket akcija čini i 451.146 akcija u vlasništvu Fonda za restituciju Republike Srpske, što predstvalja 45 odsto akcijskog kapitala Društva. Usvojena je Informacija o realizaciji Omladinske politike Republike Srpske za period od oktobra prošle do oktobra ove godine, čiji su osnovni ciljevi zapošljavanje, stambena politika, obrazovanje i kultura, zdravlje i socijalna politika za mlade, informisanje, mobilnost i omladinski rad. Nakon završetka glasanja, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić zaključio je 22. redovnu sjednicu parlamenta.

Komentari / 0

Ostavite komentar