Rakulj:Vlada Federacije mora primijeniti zakon

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj izjavio je da Vlada Federacije mora u praksi primijeniti zakon prema kojem treba preuzeti isplatu penzija za preko 3.

Republika Srpska 28.10.2012 | 04:56
Rakulj:Vlada Federacije mora primijeniti zakon
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj izjavio je da Vlada Federacije mora u praksi primijeniti zakon prema kojem treba preuzeti isplatu penzija za preko 3.000 korisnika Fonda PIO Republike Srpske koji su povratnici u Federaciju BiH."U tom pogledu ne radi se ovih dana ni o kakvom dogovoru predstavnika Fonda PIO Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje, već o zakonskoj obavezi Federacije da preuzme isplatu primanja za penzionere koji su povratnici u FBiH i penzije stekli prije 30. aprila 1992. godine", rekao je Rakulj Srni. Rakulj je istakao da su se predstavnici Fonda PIO Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje samo sastali da se dogovore, kako da se realizuje zakon kojeg je ranije donijela Federacija BiH. On je rekao da ne želi lično da spekuliše brojkama, ali da Fond PIO Republike Srpske raspolaže podacima da će Federalni zavod preuzeti 3.402 korisnika iz Republike Srpske, dok Federalni zavod penzijskog osiguranja navodi da taj broj neće biti veći od 1.500 korisnika. "Važno je da je taj proces krenuo i penzioneri iz Republike Srpske koji su penziju zaradili u Federaciji BiH time neće stati u rješavanju i ostvarivanju svojih prava", naglasio je Rakulj. Kada je riječ o tužbama koje su penzioneri iz Republike Srpske podnijeli protiv Federacije BiH za neisplaćene penzije, Rakulj kaže da je to dug proces, jer je i druga strana - Federacija BiH tuži Republiku Srpsku za nematerijalnu štetu i za neka davanja otkaza ljudima, zbog čega se moraju pronaći rješenja. Rakulj je apelovao na političare, da struci i nauci daju više prostora za rješavanje ovakvih problema, jer je mišljenja da, gdje se god političari upetljaju, to nikako ne ide. Govoreći o Zakonu o doprinosima koji je ranije vraćen u skupštinsku, zbog čijeg neusvajanja Fond penzijsko-invalidskog osiguranja svaki mjesec ima gubitak od 2,5 miliona maraka, Rakulj je rekao da mu nije jasno kako je moguće da ovaj zakon ponovno bude vraćen u skupštinsku proceduru, iako je prethodno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske prvo u formi nacrta, a zatim i prijedloga. "Tim zakonom je trebala biti ispravljena jedna `kriminalizovana radnja`, jer je Fondu PIO ukraden jedan dio sredstava navodno administrativnom greškom", rekao je Rakulj. Rakulj tvrdi da je stanje u zdravstvu `anarhično i nekontrolisano`, navodeći da mu je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske otvoreno rekao da ima viška 3.000 ljudi u domovima zdravlja koje su zaposlili predsjednici odbora vladajućih stranaka u lokalnim zajednicama. "Da je kojim slučajem primijenjen novi Zakon o doprinosima, zdravstvo bi imalo više nego što ima po važećem zakonu kada `krade` 0,5 odsto od stope penzijskog osiguranja", istakao je Rakulj. Rakulj je na kraju rekao da veliki broj ljudi koji rade na građevini, a nisu u stalnom radnom odnosu, kao i ljudi angažovani na projektima i po ugovorima o honoraru, ne plaćaju nikakve doprinose. Zbog neusvajanja zakona o doprinosima Fond penzijsko-invalidskog osiguranja svaki mjesec ima gubitak od 2,5 miliona maraka, što direktno vodi stvaranju deficita tekućih prihoda, upozorio je ranije direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je ranije da ovaj zakon mora biti upućen u parlamentarnu proceduru do kraja godine jer, kako je istakao, reforma penzijskog sistema u Srpskoj ne može ići dalje bez ovog zakona. Zakon o doprinosima prije godinu dana došao je u parlamentarnu proceduru, ali ga je Odbor za zdravstvo vratio na doradu i od tada nije vraćen Narodnu skupštinu Republike Srpske.