Novi propisi o bezbjednosti hrane

U BiH su danas na snagu stupila četiri propisa o hrani - Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hrani obogaćenoj nutrijentima, Pravilnik o dopunama Pravilnika o upotrebi zaslađivača u hrani i Pravilnik o kvalitetu voćnih vina.

Bosna i Hercegovina 01.09.2014 | 17:17
Novi propisi o bezbjednosti hrane

Iz Agencije za bezbjednost hrane BiH saopšteno je da su ovi propisi objavljeni u "Službenom glasniku BiH", uz podsjećanje da ih je donio Savjet ministara BiH na prijedlog Agencije u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta.

Donošenjem Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani uspostavljen je konsolidovani propis u kome su obuhvaćeni trenutno važeći pravilnik i njegova izmjena, kao i maksimalno dozvoljene količine za melamin i ne-dioksin shodno novoj uredbi Komisije EU sa kojom je i usklađen.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upotrebi zaslađivača u hrani dopunjuje listu odobrenih zaslađivača za upotrebu u hrani za zaslađivač poliglicitol sirup (E 964) i propisuje specifične kriterijume čistoće za taj zaslađivač.

Pravilnik o kvaliteti voćnih vina prvi put u BiH normira oblast proizvodnje voćnih vina, te je od izuzetne važnosti, jer omogućava proizvođačima koji neće uspjeti plasirati svoje svježe voće da kao rezervnu varijantu iskoriste preradu preostalog neprodanog uroda za proizvodnju voćnih vina.

Shodno izmijenjenom Pravilniku o hrani obogaćenoj nutrijentima, prilikom dodavanja vitamina ili minerala u hranu, ukupna količina vitamina ili minerala koja se, bez obzira na svrhu, nalazi u hrani koja je na tržištu ne smije prelaziti količine vitamina i minerala koje se smatraju sigurnim za konzumaciju, određene naučnom procjenom rizika na osnovu opšteprihvaćenih naučnih podataka uzimajući u obzir, po potrebi, različite stepene osjetljivosti različitih grupa potrošača.

Komentari / 0

Ostavite komentar