Ne koriste priliku da bi uštedili

Raspoložive resurse e-vlade, kojima se umanjuju pojedini izdaci i unapređuje poslovanje, trenutno ne koristi više od polovine institucija na nivou BiH, a ne postoje ni prijedlozi, ni inicijative da takva slika bude promijenjena.

Bosna i Hercegovina 01.09.2014 | 12:35
Ne koriste priliku da bi uštedili

Pokazuje to dio iz revizorskog izvještaja Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za prošlu godinu, koji je objavila Kancelarija za reviziju institucija BiH.Raspoložive resurse e-vlade, prema tim podacima, koriste 32 od 75 institucija na nivou BiH. U izvještaju se napominje da je preduslov za korišćenje e-vlada servisa to da institucije implementiraju link do zgrade Savjeta ministara BiH.

Jedna od opcija je povezivanje putem postojećih mreža u vlasništvu institucija BiH, čime bi se, naglašavaju revizori, napravile uštede za zakup vodova do e-vlade.

- Uočeno je da ne postoje inicijative, niti analize o tome kako se institucije koje trenutno nisu korisnici usluga e-vlade, mogu povezati u ovaj sistem putem mreža u vlasništvu institucija BiH. Na ovaj način bi se za većinu njih mogla obezbijediti internet usluga i time bi se značajno smanjili troškovi - navodi se i dodaje da bi se korišćenjem nekih usluga mogao postići i napredak u poslovanju.

Revizori navode da je tu i mogućnost besplatnog korišćenja i drugih usluga, poput i-mejla, internet portala, antivirusnog rješenja, monitoringa, a institucije ne bi morale ni da angažuju sopstvenog IT eksperta, što je takođe značajna ušteda.Određenih prepreka ima i na nivou institucija koje su dijelom zadužene za ova pitanja.

Naime, u izvještaju revizora je navedeno da je Generalni sekretarijat lani zaprimio pet dodatnih zahtjeva za pristup resursima e-vlade, kojima nisu udovoljili, navodeći kako bi proširivanjem broja institucija mogao biti ugrožen kvalitet pružanja usluga za institucije koje trenutno koriste resurse.

 

Komentari / 0

Ostavite komentar