Viškovi naoružanja znače opasnost

Proglašeni viškovi od oko 17.000 tona neperspektivnog i nestabilnog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava već duži niz godina predstavljaju potencijalnu opasnost, kako za pripadnike Oružanih snaga BiH koji su direktno u kontaktu sa njima, tako i za sve građane BiH i šire u regionalnom smislu.

Bosna i Hercegovina 21.08.2014 | 20:20
Viškovi naoružanja znače opasnost

Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da su prijatelji i partneri iz međunarodne zajednice dodatno zabrinuti mogućnošću da zbog neadekvatnih uslova skladištenja i nestandardizovanih mjera i uslova osiguranja ne dođe do moguće proliferacije viškova što bi dodatno stvorilo poteškoće ukupnom sistemu bezbjednosti u BiH.

"Menadžment Ministarstva odbrane BiH u prošloj je godini preduzeo niz mjera i radnji da bi energičnije, sinhronizovanim naporima i pod jednom upravljačkom strukturom, objedinili sve relevantne faktore i
udružili napore da se što kvalitetnije i što brže nastavi sa procesom uništavanja viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava, te da se osiguraju adekvatni uslovi skladištenja i čuvanja zaliha u skladištima Oružanih snaga BiH", navodi se u informaciji Ministarstva.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH pokrenuli su kampanju o temi "Rješavanje viškova naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava" radi informisanja javnosti o izazovima sa kojima se moguće suočiti, značaju procesa uništavanja viškova za BiH i šire i eventualnim opasnostima.

Trenutno se kompletne inspekcije provode na tri lokacije skladišta municije i minsko-eksplozivnih sredstava: "Grabež" Bihać, "Kula" Mrkonjić Grad i "Bukova greda" Orašje sa pet tehnoloških linija.

Cilj inspekcija je da se godišnje pregleda oko 6.000 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, a iz objektivnih razloga za ovu godinu revidirani plan predviđa pregled 3.000 tona.

Zaključno sa 30. junom pregledano je ukupno oko 920 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, što je u odnosu na planirano zadovoljavajući rezultat.

Oružane snage BiH s ciljem realizacije postavljenih planova kontinuirano ulažu napore i pronalaze rješenja kao i potrebnu podršku radi unapređenja produktivnosti i boljeg rezultata radi potpunog izvršenja ove važne zadaće strateškog značaja, kako za Oružane snage BiH, tako i civilnu društvenu zajednicu u BiH.

U Ministarstvu ističu da je izvršena i analiza stvarnih potreba naoružanja i municije i minsko- eksplozivnih sredstava po vrstama, te je utvrđeno da su stvarne potrebe Oružanih snaga BiH 7.000 tona, dok sve ostale količine predstavljaju višak.

Isto je učinjeno i kada je riječ o naoružanju, te se još u skladištima nalazi oko 40.000 komada naoružanja raznih kalibara koje su proglašene neperspektivnim, odnosno viškom za Oružane snage BiH.

Kada je riječ o donaciji viškova naoružanja i municije i minsko-eksplozivnih sredstava, znatne količine donirane su entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova /MUP/, dok je izvan granica BiH donacija upućena Oružanim snagama Avganistana.

"Tako su MUP-u Federacije BiH donirana sredstva u količinama od 28,5 tona, a MUP-u Republike Srpske u količinama od 2,35 tona. Donacija avganistanskim Oržanim snagama odnosi se na haubice tipa `D30` kalibra 122 milimetara, a riječ o ukupno 84 komada oružja ovog tipa", navodi se u informaciji.

Količine municije i minsko-eksplozivnih sredstava koje su u periodu od 2006. do 2014. godine uništene, ukupno iznose 11.790 tona raznih kalibara.

Trenutno se uništavanje vrši samo u vojnim kapacitetima, dok su ranijih godina u ovaj proces bile uključene i civilne firme koje su osposobljene i ovlaštene za ovu vrstu poslova /"Unis Pretis", "Binas" i
drugi/, pa je zahvaljujući tome količina municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja je uništena bila znatno veća.

"Saradnja sa civilnim firmama je trenuno obustavljena, jer se radi na ažuriranju zakonske regulative koja će detaljnije definisati odnose i djelovanje civilnih firmi sa Ministarstvom odbrane BiH, čime će doći do izražaja veća transparentnost, a samim time će se smanjiti mogućnosti malverzacija i zloupotreba", navodi se u informaciji.


Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Oko sokolovo

21.08.2014 20:48

Koliko ga nato pakt ima. I stalno ga gomilaju. Njima nije opasnost.

ODGOVORITE