Kakve su potrebe tržišta rada u BiH?

U BiH ubrzo se približava drugi upisni rok za studente, a početkom nove akademske godine hiljade studenata će krenuti prema svom cilju, a to je dobijanje diplome radi lakeg pronalaska zaposlenja.

Bosna i Hercegovina 28.07.2014 | 09:01
Kakve su potrebe tržišta rada u BiH?

Istraživanja tržišta i podaci sa Zavoda za zapošljavanje govore da profesori matematike i fizike najmanje čekaju na zaposlenje, dok neka zanimanja na evidenciji čekaju i godinama, što se odnosi na novinare i bibliotekare i druge fakultete društvenog smijera.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS su nam rekli da je prilikom izrade upisne politike za akademsku 2014/15. godinu, organizovano niz stručnih rasprava sa svim zainteresovanim akterima u cilju rješavanja pitanja upisne politike i realnih potreba tržišta rada, a na osnovu čijih rezultata je svoju preporuku dao i Savjet za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

“Na stručnim raspravama, koje su organizovane u Banjaluci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu učestovali su predstavnici visokoškolskih ustanova i studenata, Privredne komore, Sindikata, Zavoda za zapošljavanje, kao i drugi društveni partneri, kako bi se napravio što realniji uvid u snage, ali i slabosti našeg obrazovnog sistema. U kreiranju upisne politike za 2014/15. akademsku godinu posebno se vodilo računa o potrebi aktivnijeg pristupa visokoškolskih ustanova potrebama privrede i tržišta rada prilikom kreiranja novih studijskih programa te važnosti analize broja upisanih studenata sa njihovim ishodima učenja, a na osnovu iskazanih potreba tržišta rada”, rekli su iz Odjeljenja za informisanje i informacione tehnologije resornog ministarstva.

Dodali su da je nakon analize utvrđenog stanja Ministarstvo odlučilo da prijedloge visokoškolskih ustanova umanji za 20 odsto na suficitarnim studijskim porgramima iz oblasti Prava, Ekonomije, Fizičkog vaspitanja te na studijskim programima Razredna nastava i Učiteljski studij.

“Ministarstvo takođe stimuliše upis na studijske programe deficitarnih zanimanja od akademske 2008/2009. godine. Studentima ovih studijskih programa omogućeno je besplatno školovanje, stipendija i pomoć u iznosu od 100 KM mjesečno. Vodeći računa o potrebama tržišta rada i broju studenata koji trenutno studira u Srpskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture je studijske programe iz oblasti matematike i fizike definisalo kao deficitarne”, ističu iz ovog ministarstva.

Prilikom kreiranja upisne politike Ministarstvo uzima u obzir podatke iz Strategije razvoja obrazovanja 2010-2014. godina, Zavoda za zapošljavanje, podatke o broju studenata na pojedinim studijskim programima, podatke o broju učenika koji završavaju četvorogodišnju srednju školu, podatke Privredne komore o iskazanim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kadrova visoke stručne spreme, podatke o starosnoj strukturi profesora u školama, podatke o neverifikovanom nastavnom kadru, kao i podatke o cijeni koštanja pojedinog studijskog programa.

Iz Udruženja informaciono-komunikacionih tehnologija Republike Srpske pri Privrednoj komori Srpske ranije su rekli da domaća privreda nedovoljno koristi potencijale informaciono-komunikacionih tehnologija, a pojedinačno preduzećima nedostaje i stručnog kadra iz ovih oblasti.

Sekretar ovog udruženja Slobodan Dragičević rekao je i da bi u narednom periodu trebalo obrazovati što više stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, jer i strani investitora pri donošenju odluka da li da investiraju na određenom tržištu razmatraju i stručnost i kadrovske potencijale iz ove oblasti.

Podsjetimo da su nedavno poslovni portali Posao.ba i Plata.ba  napravili istraživanje o tome koliko se uopšte isplati studirati u BiH, a rezultati ovog istraživanja pokazuju da u BiH najvišu zaradu mogu donijeti elektrotehnički, ekonomski i farmaceutski fakultet.

Analiza na preko 7.500 osoba različite dobi, obrazovne podloge i profila iz BiH je pokazala da osobe koje imaju fakultetske diplome primaju najviše prosječne mjesečne plate. Iako istraživanja pokazuju koja su deficitarna zanimanja naši studenti i dalje upisuju pravni i ekonomski fakultet, kao i  fakultet društvenog smjera.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa 31.5.2014. godine, evidentirano je 415 mastera, 77 magistara nauka i pet doktora nauka.  Od ukupnog broja evidentiranih magistara, 37 lica je prijavljeno u Banjaluci, po pet lica u Bijeljini i Doboju, po četiri lica u Prijedoru i Palama, te po tri u Laktašima i Milićima.

Duško Vejnović, predsjednik Evropskog defendologija centra iz Banjaluke ranije je rekao da je prema strukama u kojima se evidentiraju najviše nezaposlenih iz oblasti ekonomskih nauka, zatim iz oblasti farmacije, te iz oblasti prava.

“Kada su u pitanju lica sa završenim master studijama situacijama je sljedeća: najviše prijavljenih je u Bijeljini i to 66, zatim u Banjaluci 51 lice, Trebinju 38 lica, te u Zvorniku 20 lica. Najveći broj nezaposlenih mastera je iz oblasti ekonomije (69), zatim iz oblasti farmacije (29), iz oblasti saobraćaja (24) i iz oblasti prava (21). Na evidenciji nezaposlenih Zavoda, prijavljeno je pet doktora i to u Banjaluci, Palama, Istočnom Novom Sarajevu, Sokocu i Rudom”, rekao je Vejnović.

Izvor: Buka

 

Komentari / 0

Ostavite komentar