Dato devet pozitivnih mišljenja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u ovoj godini sačinila je 31 revizorski izvještaj, na koje je dato ukupno devet pozitivnih mišljenja, izjavio je danas glavni revizor Srpske Duško Šnjegota.

Republika Srpska 24.07.2014 | 16:19
Dato devet pozitivnih mišljenja

On je rekao da su dva pozitivna mišljenja data uz dodatno skretanje pažnje na neka bitna pitanja, koja ne zaslužuju da budu osnov za kvalifikaciju.

Šnjegota je novinarima rekao da je dato 19 mišljenja sa rezervom, od čega je 17 uz dodatno skretanje pažnje, te tri negativna, i to Javnom preduzeću "Željeznice Republike Srpske", opštini Vlasenica i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

"Ako to posmatramo po segmentima koji čine finansijsku reviziju u dijelu koji se odnosi na reviziju finansijskih izvještaja, 15 je pozitivnih mišljenja, 13 mišljenja sa rezervom i tri negativna", naveo je Šnjegota.

On kaže da je segment usklađenosti izvještaja sa bitnim zakonskim propisima više problematičan nego finansijsko izvještavanje.

"Može se reći da je to logična stvar, jer finansijski izvještaj uglavnom prikazuje sve ono što se od takvog izvještaja zahtijeva, ali ako posmatramo kako se došlo do određenih pozicija, bilo da je riječ o budžetskim rashodima ili nečem drugom, očigledno tu imamo odstupanja od propisa koji su na snazi", dodao je Šnjegota.

On je rekao da su dva izvještaja u završnoj fazi i da je, prema planu za ovu godinu, predviđeno da se uradi ukupno 51 revizija. Šnjegota kaže da će sigurno biti i veći broj urađenih revizija od planiranog, te
najavljuje da će u avgustu biti objavljen registar revizorskih preporuka za finansijsku reviziju.

Glavni revizor je rekao da je, između ostalog, predviđeno da se radi revizija Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", dvije bolnice, te dva klinička centra.

Šnjegota je podsjetio da je izmjenama zakona o reviziji definisano da po automatizmu glavnom republičkom tužiocu idu revizorski izvještaji na koje je dato negativno mišljenje.

On je rekao da ne stoji opaska rukovodstva Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske da predmet revizije bude i ugovor sa "Inel-medom", te dodao da je taj ugovor bio uvršten u izvršenu reviziju, jer se stvorio
osnov za njegovo uvrštavanje u reviziju.

"Fond je sa `Inel-medom` u julu 2012. godine potpisao predugovore na osnosu postupka javne nabavke koji je proveden u 2011. godini i tragom te informacije smo utvrdili neke druge okolnosti i činjenice koje pokazuju da 2012. godine nisu potpisani predugovori, nego ugovori, a došlo je i do realizacije značajnih aktivnosti po tim ugovorima koje niko ne osporava", naveo je Šnjegota.

Rukovodilac sektora revizije učinka Milovan Bojić rekao je da je objavljen izvještaj o reviziji učinka upravljanja naplatom doprinosa, koja je obuhvatila aktivnosti i mjere institucija koje imaju ključne
uloge, nadležnosti i odgovornosti u procesu upravljanja doprinosima za period 2010. – 2013. godine, sa opštim zaključkom da te aktivnosti i mjere nisu dovele do realnog i relativnog povećanja naplate doprinosa.

Podsjetivši da su doprinosi javni prihodi namjenskog karaktera, on je rekao da je revizijom utvrđeno da je na kraju 2013. godine nenaplaćeno oko 1,5 milijardi javnih prihoda, od čega se na doprinose
odnosi 680 miliona KM.

Bojić je rekao da je došlo do povećanja prijavljenih doprinosa, ali to nije pratio adekvatan rast naplate.

Kao primjer on je naveo da je u 2010. godini naplaćeno je 1,2 milijardi doprinosa, a u 2013. godini 1,3 milijarde KM ili nešto manje od 70 odsto od prijavljenih doprinosa.

"Kao rezultat nesklada između prijavljenih i naplaćenih doprinosa pojavili su se nenaplaćeni doprinosi koji su u 2010. godini iznosili 430 miliona KM, a u prošloj godini 680 miliona KM", istakao je Bojić.

Prema njegovim riječima, posljedice toga su direktne i indirektne refleksije na rad fondova koji se finansiraju iz doprinosa, na njihovo funkcionisanje i finansijsku poziciju, a naplaćeni doprinosi nisu bili
dovoljni da finansiraju prava korisnika fondova.

Bojić je istakao da su fondovi tražili neka druga rješenja, gdje je manjak sredstava nadomještan transferima iz budžeta koji su u posmatranom periodu iznosili oko milijardu KM, kao i zaduživanjem kod
komercijalnih banaka za oko 350 miliona KM na koje je plaćana kamata od 40 miliona KM kao tekući rashodi.

On je podsjetio da su se fondovi zaduživali na dugoročnom osnovu tako da 40 miliona KM nije definitivan iznos kamata koje će fondovi da plate po osnovu tih kredita.

Bojić je rekao da je napravljen i naknadni pregled postupanja institucija po ranije provedenoj reviziji učinka dodjele i realizacije koncesija za male hidroelektrane tokom 2010. godine.

Govoreći o tome kako su nadležne institucije reagovale na preporuke revizije, on je istakao da je Ministarstvo industrije, rudarstva i energetike Srpske reagovalo sa akcionim planom sa datim mjerama čije provođenje je obezbijedilo da broj koncesionih objekata koji su u funkciji ili probnom radu bude veći od broja objekata utvrđenih revizijom, dok su sve ostale koncesije u višoj fazi realizacije.


Komentari / 0

Ostavite komentar