“Zaboravili” potraživanja od Željeznica Srpske

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske nije evidentiralo potraživanja od "Željeznica Republike Srpske" u iznosu od milion KM, koja su nastala na osnovu ugovora iz 2009. godine, a koja dospijevaju na naplatu u ovoj godini.

Republika Srpska 02.07.2014 | 21:29
“Zaboravili” potraživanja od Željeznica Srpske

Ovo se, između ostalog, navodi u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske kao jedan od razloga zbog čega je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske dobilo mišljenje s rezervom.

Takođe, Ministarstvo je suprotno Zakonu o volontiranju jednom volonteru kroz mjesečne naknade isplatilo 7.156 KM, a kao razlog za izražavanje mišljenja s rezervom navedeno je i to da za 2013. godinu nije sačinjen zbirni budžetski zahtjev za Ministarstvo, Direkciju i Agenciju, kako je definisano Zakonom o budžetskom sistemu.

Ministarstvu saobraćaja i veza Srpske skrenuta je i pažnja na to da obaveze u iznosu od 206.401 KM nisu izmirene do 28. februara ove godine, tako da prema Zakonu o budžetskom sistemu nije moglo da bude odobreno izvršenje budžeta za prošlu godinu.

Ovo ministarstvo izrazilo je primjedbe povodom izvještaja revizora, ističući da nije saglasno s osnovama za izražavanje mišljenja s rezervom koje se odnose na volonterski rad i na način evidentiranja vanbilansnih potraživanja.

U ovom ministarstvu navode da je Zakon o volontiranju stupio na snagu krajem oktobra prošle godine i nije mogao biti retroaktivno primjenjivan.

Što se tiče potraživanja od "Željeznica Republike Srpske", u Ministarstvu saobraćaja i veza kažu da je milion maraka odobreno za plaćanje PDV-a da ne bi došlo do ugrožavanja i usporavanja realizacije projekta koji se finansira iz sredstava EIB-a. U Ministarstvu naglašavaju da ta sredstva nisu bila sporna ni u jednom pregledu revizije od 2009. godine do danas.

Komentari / 0

Ostavite komentar