Korupcija razara BiH

Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH, a borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave.

Bosna i Hercegovina 30.06.2014 | 08:40
Korupcija razara BiH

Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno-ekonomskih izazova, s kojima se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva.

"Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine. Borba protiv korupcije zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava (policija, tužioci i sudije) i duboku reformu javne uprave", rekao je učesnicima Foruma za prosperitet i zapošljavanje ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU.

"EU će dati političku podršku i smjernice vlastima BiH u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu i vladavini prava. Takođe će osigurati pomoć u saradnji s lokalnim partnerima u detaljnom mapiranju parafiskalnih nameta i drugih troškova i dozvola sa ciljem obezbjeđenja veće transparentnosti. U aktuelnu reviziju Strategije za borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica", dodao je u svom obraćanju ambasador Sorensen.

Na forumu održanom u maju 2014. o problemima i mogućim načinima djelovanja protiv korupcije raspravljali su stručnjaci i predstavnici međunarodne zajednice na radionici "Ekonomska korupcija i privilegije", koju je organizovala Evropska komisija.

Žan-Erik Pake, direktor Direkcije za proširenje EU za Albaniju, BiH, Kosovo* i Srbiju, rekao je kako je BiH, prema indeksu percepcije korupcije "Transparency Internationala", najlošije rangirana od svih zemalja bivše Jugoslavije.

Tome doprinosi komplikovana pravna i institucionalna struktura BiH, s visokim parafiskalnim porezima i regulativama kojima nedostaje transparentnosti, što stvara okruženje pogodno za širenje korupcije.
Pored toga, problem predstavlja i činjenica da veliki broj ljudi i kompanija smatra da je lakše prihvatiti korupciju kao dio života i "trošak poslovanja".

Međutim, čak 40 posto učesnika u anketama "Transparency Internationala" svrstava korupciju među glavne prepreke održivom razvoju.

"U ovom regionu korupcija je rangirana kao treća glavna prepreka poslovanju i investicijama jer povećava nepredviđene troškove poslovanja", rekao je Pake u izvještaju s radionice foruma i dodao: "Osim toga, korupcija je i glavna prepreka za direktne strane investicije, kao i investicije dijaspore. Tako je oko 5,5 posto investitora u prošloj godini odlučilo da ne ulazi u velike investicije, najviše radi podmićivanja koje je neophodno da bi se došlo do razlitičitih dozvola."

Pake je naglasio kako korupcija usporava ekonomski razvoj, ekonomski rast i efikasnu implementaciju javne politike. Efikasno rješenje ovog problema bilo bi uspostavljanje vladavine prava, što bi moglo pokrenuti direktne strane investicije.

Antikorupcijske mjere koje su podržane u izvještaju radionice uključuju sljedeće:- Revizija Strategije za borbu protiv korupcije mora biti provedena sa svim učesnicima u procesu - institucije, građansko društvo, akademsko društvo, mediji. Strategija treba da promoviše holistički pristup: prevenciju i represiju, te identifikovati prioritete, posebno u smislu provođenja.

- Prihvatanje Zakona o javnim nabavkama i njegova implementacija u potpunosti.

Predloženo je, takođe, da međunarodna zajednica sarađuje s lokalnim akterima (poput Vijeća za strane investicije) kako bi se izvršilo sveobuhvatno mapiranje parafiskalnih naknada, drugih troškova i dozvola u cilju poboljšanja transparentnosti. Mapiranje treba da bude dostupno javnosti kako bi se osigurala transparentnost procesa.

Takođe je važno obnoviti fokus o tome šta Bosna i Hercegovina treba da uradi u ovoj oblasti kako bi se pridružila EU, a antikorupcijske prakse koje podržavaju reforme treba da dobiju političku podršku i upute kroz strukturalni dijalog o pravosuđu i vladavini prava.

Komentari / 1

Ostavite komentar
Name

Kotor Varoš

30.06.2014 10:13

Idejni tvorac korupcije u Republici Srpskoj pod zaštitom ove države i bivše UDBE je Džeri Selman koji se obogatio zloupotrebom raznih državnih funkcija u zadnjih 10-ak godina...ŽALOSNO ZA POŠTENE GRAĐANE REPUBLIKE SRPSKE

ODGOVORITE