Nastavak suđenja 29. oktobra

Haški tribunal odredio je dvonedjeljni prekid suđenja nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i postupak će biti nastavljen 29.

Republika Srpska 12.10.2012 | 06:49
Nastavak suđenja 29. oktobra
Haški tribunal odredio je dvonedjeljni prekid suđenja nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i postupak će biti nastavljen 29. oktobra - saopštio je predsjedavajući sudija Alfons Ori. U Haškom tribunalu danas je dovršeno ispitivanje svjedoka Tužilaštva, australijskog generala DŽona Vilsona u odsustvu generala Mladića, kojeg je Pretresno vijeće juče udaljilo iz sudnice do kraja ovog svjedočenja. U završnici unakrsnog ispitivanja generalova odbrana tražila je od svjedoka da prokomentariše dio presretnutog razgovora od 24. maja 1992. godine, kada jedan od učesnika Milosav Gagović kaže da je kasarna "Viktor Bubanj" evakuisana i da su vojnici izašli bez ijednog ispaljenog metka, na šta general Mladić kaže: "Prenesi tamo da bude mir, nemojte da pucate, kvarite mi ostalo sve i obavestite svuda da je evakuacija prošla mirno". "Moje tumačenje je da on /Mladić/ hoće da nametne prekid vatre i neće da njegovi vojnici pucaju, jer to remeti predstojeću evakuaciju", rekao je Vilson, koji je bio šef vojnih posmatrača UN u BiH. U drugom dijelu presretnutog razgovora general Mladić kaže: "ne trebamo paliti i žariti oko sebe, dajmo šansu da mir progovori", a pitanje advokata Nenada Petrušića glasilo je da li se, kad kaže "žariti i paliti" pod tim podrazumijeva upotreba artiljerijskog oružja. Svjedok je protumačio da to "uključuje sve vrste dejstava i da general Mladić pokušava da umiri nekog od svojih komandanata". Zbog generalnog stava da osporava autentičnost presretnutih razgovora, odbrana ove dijelove razgovora nije ponudila u dokaze, već samo radi identifikacije, do konačne odluke Pretresnog vijeća o pitanju autentičnosti. Pretresno vijeće je u nastavku postupka saopštilo da prihvata zahtjev Tužilaštva da se lista svjedoka dopuni, tako što će umjesto Ekrema Pite svjedočiti Fatima Pita. Odluka je obrazložena činjenicom da je novi svjedok bio očevidac događaja, a prethodni nije, kao i da se odbrana nije protivila ovakvoj dopuni.