U četvrtak ponovo o poplavama?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da na sjednici u četvrtak, 12. juna, razmatra informaciju Savjeta ministara BiH povodom prijedloga zaključaka iznesenih na 67. sjednici Doma od 28. maja, u okviru rasprave o posljedicama poplava i klizišta, ukoliko Savjet ministara BiH do sjednice Doma dostavi materijal potreban za raspravu.

Bosna i Hercegovina 10.06.2014 | 17:58
U četvrtak ponovo o poplavama?

Predstavnički dom je na prošloj sjednici zadužio Savjet ministara BiH da do naredne sjednice Doma analizira sve prijedloge zaključaka koje su poslanici iznijeli u okviru rasprave o posljedicama poplava i klizišta u BiH i da dostavi mišljenje o mogućnosti realizacije svakog od njih pojedinačno.

Poslanici su dostavili oko 45 prijedloga zaključaka.

Na dnevnom redu sjednice je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Dom naroda, a koji se tiče provođenja odluke Ustavnog suda BiH o izborima u Mostaru.

U Prijedlogu zakona, koji je usvojen u Domu naroda 29. aprila, precizirano je da konstitutivni narodi imaju najmanje po četiri, a nacionalne manjine i ostali najmanje po jednog predstavnika u Gradskom
vijeću Mostara.

Pred poslanicima će se u prvom čitanju naći i Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH, čiji je predlagač poslanik HDZ-a BiH Mato Franjičević.

Prema ovom zakonu, pripadnici pravoslavne, islamske, katoličke i jevrejske vjeroispovjesti, kao i pripadnici ostalih vjera u BiH, imali bi pravo na pet plaćenih neradnih dana u godini za obilježavanje
vjerskih praznika.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ombdusmanu za ljudska prava BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH u prvom čitanju.

Pred poslanicima će se naći godišnji izvještaj i finansijski izvještaj Centralne banke BiH za 2013. godinu.

Centralna banka BiH je prošle godine zabilježila pozitivan finansijski rezultat izražen kroz neto dobit od više od 30 miliona KM, od čega će 60 odsto ili više od 18 miliona KM biti uplaćeno na odgovarajući depozitni račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na dnevnom redu su i informacija o radu Tužilaštva BiH za 2013. godinu, izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za prošlu godinu i izvještaj Regulatorne
komisije za električnu energiju BiH za 2013. godinu.

Pred poslanicima će se naći i izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2013. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora Parlamentarne
skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2014. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 14.00 časova.

Komentari / 0

Ostavite komentar