Stanje u opštini Šekovići alarmantno

Na području opštine Šekovići stanje je alarmantno, a jedan od problema je smeće koje se sa gradske deponije, koju je zahvatila poplava, rasulo duž korita rijeke Drinjače nizvodno prema Željezniku, saopšteno je iz Republičke uprave Civilne zaštite.

Republika Srpska 04.06.2014 | 17:33
Stanje u opštini Šekovići alarmantno

Značajan problem je i veliki broj klizišta koja ugrožavaju oko deset stambenih objekata iz kojih je evakuisano dvadeset lica.

Na području Bijeljine problem i dalje predstavljaju takozvani "vodeni džepovi", ali se i tu stanje poboljšava, dok je vodostaj rijeke Save u opadanju. Stanje na poplavljenim područjima uz rijeku Savu,
takođe, se postepeno normalizuje.

U kolektivnim centrima u Bijeljini boravi 145 lica, od čega u centru u selu Brodac 45, Gimnaziji "Filip Višnjić" 80, a u Balatun 20 lica.

U Doboju je izvršena mobilizacija 37 pripadnika Civilne zaštite iz Jedinice za opšte namjene, koji će raditi na čišćenju stambenih jedinica, objekata i ulica, dok su komisije za popis štete na terenu.

U opštini Šamac vrši se zbrinjavanje ljudi koji se nalaze u poplavljenom području, rade dvije javne kuhinje u Gornjoj i Srednjoj Slatini, a u toku je i podjela 5.000 obroka javne kuhinje iz Sokoca.

Na području opštine Bratunac poplave i klizišta su pričinile velike štete na infrastrukturi.

Na području opština Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci, Ugljevik i Srebrenica veliki problem predstavljaju brojna klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, lokalne i nekategorisane puteve, komunalnu infrastrukturu i PTT komunikacije.

Iz neposredno ugroženih objekata stanovništvo je evakuisano, a broj klizišta se stalno povećava.

U opštini Brod stanje se normalizuje, a stanovništvo radi na sanaciji svojih objekata.

U Vukosavlju je ukinuta naredba o proglašenju vanredne situacije, osim u naselju Modrički Lug, gdje se nalazi deponija smeća, a nema vode za kvalitetno čišćenje, pa bi moglo da dođe do pojave zaraznih bolesti.

U opštini Donji Žabar vrši se deratizacija i dezinfekcija kuća koje više nisu pod vodom, dok je u naselju Jenjići još zaplavljeno oko 60 kuća, a voda se sporo povlači. Ovoj opštini hitno je potreban sjemski
materijal za ponovnu sjetvu i vještačko đubrivo, stočna hrana, kao i hrana za stanovništvo.


Komentari / 0

Ostavite komentar